Hramadstva1616

Siarod piaci kalinoŭcaŭ, što zahinuli pad Bachmutam, byŭ Mirasłaŭ Łazoŭski, zasnavalnik «Biełaha lehijona»

Raźvitańnie z Łazoŭskim pačniecca 26 maja ŭ Kijevie ŭ 12:40.

Piać biełaruskich dobraachvotnikaŭ zahinuli pad ukrainskim Bachmutam 16 maja. Mirasłavu Łazoŭskamu było 49 hadoŭ. 

Siarod tych, chto zahinuŭ pad Bachmutam, byŭ zasnavalnik «Biełaha lehijona» Mirasłaŭ Łazoŭski, paviedamiła «Radyjo Svaboda».

Pra toje, jak heta adbyłosia, «Biełsatu» raskazaŭ pabracim Łazoŭskaha Pavieł Šurmiej.

«Našy chłopcy dali dobry boj, nanieśli straty rasiejcam. Jany adyšli i zaprasili artyleryjskuju padmohu». Pavodle jahonych słovaŭ, paśla hetaha ŭ budynak [dzie znachodzilisia biełarusy] patrapili bujnyja snarady, kala 200-mm [abo avijabomba], u vyniku ŭ budynku skłalisia try pavierchi.

Padčas «prylotu» Łazoŭski znachodziŭsia pobač na KNP (kamandna-naziralny punkt), apaviadaje Pavieł Šurmiej. Kali paranienyja zmahli pa racyi raskazać, što adbyvajecca, jon adrazu pačaŭ farmavać hrupu dapamohi i evakuacyi z sumiežnikaŭ — USU, ź imi byŭ i paramiedyk pałka. Jany rušyli na toje miesca.

Łazoŭski kiravaŭ evakuacyjaj paranienych, prykryvaŭ ich, vynosiŭ zbroju. Jon išoŭ apošnim i zusim trochi nie dajšoŭ da KNP».

Mirasłaŭ Łazoŭski naradziŭsia ŭ Minsku, jaho baćka pachodzić sa Słuččyny, a mama — z Mahiloŭščyny. Skončyŭ jon Biełaruski nacyjanalny techničny ŭniviersitet.

U 1995 hodzie jon ustupiŭ u zasnavanaje Mikołam Statkievičam «Zhurtavańnie biełaruskich vajskoŭcaŭ», u tym ža hodzie staŭ adnym sa stvaralnikaŭ «Biełaha lehijona» — vajenizavanaj patryjatyčnaj arhanizacyi, metaj jakoj była dapryzyŭnaja padrychtoŭka moładzi.

Siabry «Biełaha lehijona» byli aktyŭnymi ŭdzielnikami mitynhaŭ i šeściaŭ u 1996—1999 hadach. Arhanizacyja syšła ŭ padpolle na pačatku 2000-ch.

Mirasłaŭ Łazoŭski ŭručaje «stalovyja bierety» ŭdzielnikam «Biełaha lehijona», jakija prajšli prajšli vyprabavańnie na ich. Kaniec 1990-ch

Apošni raz zhadki pra «Bieły lehijon» źjaŭlalisia ŭ 2017 hodzie. Tady Łazoŭskaha i byłych kiraŭnikoŭ arhanizacyi zatrymali pa «spravie patryjotaŭ», adnak nieŭzabavie vyzvalili z-pad varty.

U 2013 hodzie Mirasłaŭ Łazoŭski zasnavaŭ knižnuju sieryju «Biełaruś u vojnach», jaje metaj jon nazyvaŭ raspaŭsiudžvańnie navukova-papularnych vydańniaŭ ab historyi Biełarusi.

Pracavaŭ inžynieram, a paśla ŭ vydaviectvie «Knihazbor», jakoje źlikvidavali ŭłady ŭ studzieni 2023 hoda.

Kamientary16

 • Mafkees
  26.05.2023
  R.I.P. Słava Hierojam!
 • Kastuś
  26.05.2023
  A što na koni zhadki pra Bieły lehijon u 2017hodzie, kali 33 čałavieka pasadzili i utrymlivali niekalki miesiacaŭ. Tak sama i Marasłava Łazoŭskaha tady zatrymali.
 • mikola
  26.05.2023
  Pumam Zjamlja ! Zyve Belarus !

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →