Hramadstva1212

Kiraŭniki Minabarony RF i Biełarusi padpisali dakumienty nakont niestratehičnaj jadziernaj zbroi RF na terytoryi Biełarusi. Knopka budzie tolki ŭ Rasii

Ministr abarony Biełarusi Viktar Chrenin i ministr abarony Rasii Siarhiej Šajhu padpisali siońnia dakumienty, jakija tyčacca raźmiaščeńnia niestratehičnaj jadziernaj zbroi na terytoryi Biełarusi. Šajhu pastaviŭ kropku ŭ pytańni — jadziernaj zbrojaj budzie kiravać tolki Rasija. 

U Minsku adbyłasia dvuchbakovaja sustreča ministra abarony Biełarusi Viktara Chrenina i ministra abarony Rasii Siarhieja Šajhu. Kiraŭniki vajennych viedamstvaŭ abmierkavali vajenna-palityčnuju abstanoŭku i pytańni vajenna-techničnaha supracoŭnictva pamiž abaronnymi viedamstvami, a taksama padpisali dakumienty, jakija vyznačajuć paradak utrymańnia rasijskaj niestratehičnaj jadziernaj zbroi ŭ śpiecyjalnym schoviščy na terytoryi Respubliki Biełaruś, jak paviedamiła pres-słužba Minabarony.

«Raźmiaščeńnie niestratehičnaj jadziernaj zbroi — dziejsny adkaz na ahresiŭnuju palityku niedružalubnych nam krain», — zajaviŭ ministr abarony Biełarusi Viktar Chrenin padčas sustrečy z Šajhu.

Pavodle jaho, dla zabieśpiačeńnia vajennaj biaśpieki, u tym liku abarony zachodnich miežaŭ Sajuznaj dziaržavy ŭ Respublicy Biełaruś pilnaja ŭvaha nadajecca pytańniam hatoŭnaści i zdolnaści Uzbrojenych Sił vykanać zadačy pa pryznačeńni.

U ramkach vajennaha i vajenna-techničnaha supracoŭnictva pamiž krainami pryniatyja miery pa naroščvańni bajavoha patencyjału rehijanalnaj hrupoŭki vojskaŭ, u tym liku pa asnaščeńni novymi sučasnymi ŭzorami ŭzbrajeńnia, takimi jak apieratyŭna-taktyčny rakietny kompleks «Iskander-M», zienitnaja rakietnaja sistema S-400, paviedamiŭ ministr.

Praviedziena pieraabstalavańnie samalotaŭ Su-25 z mahčymaściu prymianieńnia avijacyjnych srodkaŭ paražeńnia ŭ jadziernym abstalavańni. Vajskoŭcy Respubliki Biełaruś prajšli navučańnie na palihonach Rasijskaj Fiederacyi i atrymali praktyčnyja navyki ŭ ich ekspłuatacyi, jak havorycca ŭ paviedamleńni.

Zhodna z zajavaju Chrenina, «va ŭmovach nievykanańnia harantyj biaśpieki, dadzienych Respublicy Biełaruś u Budapiešckim miemarandumie 5 śniežnia 1994 hoda, a taksama bieśpierapynnaj vajaŭničaj rytoryki, padmacavanaj praktyčnymi dziejańniami ŭ dačynieńni da Respubliki Biełaruś i Rasijskaj Fiederacyi z boku krain «kalektyŭnaha» Zachadu, pa daručeńni kiraŭnikoŭ našych dziaržaŭ arhanizavanaja rabota pa raźmiaščeńni na terytoryi Respubliki Biełaruś niestratehičnaj jadziernaj zbroi Rasijskaj Fiederacyi». 

Rasija, raźmiaščajučy niestratehičnuju jadziernuju zbroju na terytoryi Biełarusi, nie pieradaje jaho Biełarusi, kantrol nad im i rašeńnie ab prymianieńni zastajecca za Maskvoj, pra heta zajaviŭ ministr abarony RF Siarhiej Šajhu.

Siońnia ministr abarony Rasii prylacieŭ u Minsk. Tut adbudziecca pasiadžeńnie Savieta ministraŭ abarony ADKB.

Pra toje, što Rasija raźmieścić u Biełarusi jadziernuju zbroju, prezident Rasii Uładzimir Pucin zajaviŭ u sakaviku. Pavodle jaho, adbyłosia heta pa prośbie Łukašenki. Faktyčna ž Biełaruś pastavili pierad hetym faktam. 

Prapahandysty śćviardžali, što kantrol nad vykarystańniem zbroi budzie i ŭ Biełarusi. Hienieralny sakratar SND Siarhiej Lebiedzieŭ taksama zajaŭlaŭ, što «budzie dvajnaja knopka» — rašeńnie ab prymianieńni jadziernaj zbroi Biełaruś i RF buduć prymać sumiesna. Ciapier heta pytańnie zakrytaje. 

Krainy NATA, ES, ZŠA asudzili heta rašeńnie Rasii nakont raźmiaščeńnia taktyčnaj jadziernaj zbroi ŭ Biełarusi. 

Ukrainskaje MZS zaklikała biełarusaŭ nie dapuścić raźmiaščeńnia rasijskaj jadziernaj zbroi. 

Navat Kitaj vypuściŭ kamientar. Jadziernaja vajna nikoli nie pavinna być raźviazanaja, baki pavinny zasiarodzicca na dypłamatyčnym rašeńni ŭkrainskaha kryzisu, jak zajaviła na bryfinhu ŭ paniadziełak aficyjnaja pradstaŭnica MZS KNR Maa Nin, kamientujučy rašeńnie Rasii ab raźmiaščeńni ŭ Biełarusi taktyčnaj jadziernaj zbroi.

ZŠA nieadnojčy zajaŭlali, što pakul nie bačać prykmiet pierakidańnia jadziernaj zbroi ŭ Biełaruś. 

Dzie raźmieścicca schovišča dla jadziernaj zbroi, pakul nie paviedamlałasia. 

Kamientary12

 • Hopai
  25.05.2023
  Hańba!
 • Litwin
  25.05.2023


  Hańba! ps
  "Błahodaria nievierojatno uśpiešnoj vniešniej
  politikie putina  u nas vsiehda budut połnyje chołodilniki!

  " - zajavił diriektor Rostovskoho morha
  ...
 • heć
  25.05.2023
  Zhodna z zajavaju Chrenina, «va ŭmovach nievykanańnia harantyj biaśpieki, dadzienych Respublicy Biełaruś u Budapiešckim miemarandumie 5 śniežnia 1994 hoda, a taksama bieśpierapynnaj vajaŭničaj rytoryki, padmacavanaj praktyčnymi dziejańniami ŭ dačynieńni da Respubliki Biełaruś i Rasijskaj Fiederacyi z boku krai” - i jany jašče niešta zajaŭlajuć nakont Budapiešckaha miemaranduma? Rf pieršaja ž jaho parušyła ŭ 2014 hodzie aneksavaŭšy krym i raźviazaŭšy vajnu na danbasie, a 24.02.22 raźviaazała vajnu

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»2

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»

Usie naviny →
Usie naviny

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

«Znachodzicca ŭ źniasilenym stanie». Vierniki daviedalisia padrabiaznaści pra źniavolenaha ksiandza Andžeja Juchnieviča

U jakich rajonach Biełarusi najnižejšyja zarobki?

Urahan udaryŭ pa vystavie MUS u centry Viciebska — viecier raskidaŭ namioty VIDEA4

«Kalektyŭny Zachad ciapier krepaść». Hihin davodzić, što «hłabalnaja bolšaść» adpraviła Zachad u izalacyju10

«Ty russkij jazyk ponimaješ?» Mužčyna na voziery ŭhavorvaŭ lebiedzia addać jamu łaŭku VIDEA4

Adčujuć na sabie nie tolki čaŭnaki i pierahonščyki. Jak novyja abmiežavańni ad ES adabjucca na prostych biełarusach15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»2

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»

Hałoŭnaje
Usie naviny →