Ciapierašni vyhlad pałaca ŭ Śviacku. Fota: «Hrodzienskaja praŭda»

Ciapierašni vyhlad pałaca ŭ Śviacku. Fota: «Hrodzienskaja praŭda»

15 maja 2023 hoda staršynia praŭleńnia Nacbanka i kiraŭnictva Hrodzienskaha abłvykankama simvalična adkryli pieršuju čarhu rekanstrukcyi pałacava-parkavaha kompleksu Vałovičaŭ u Śviacku, paviedamlała BiełTA.

U časie rekanstrukcyi całkam adnoŭleny vonkavy vyhlad, praviedzieny raboty ŭ interjerach flihielaŭ i halerej pałaca. Akramia taho, raniej byli vyčyščany sažałki ad hleju, praviedziena sanitarnaja ŭborka vakoł vadajomaŭ, zavieršany pracy pa rekanstrukcyi vodaprapusknych zbudavańniaŭ, šluza, pa dobraŭparadkavańni terytoryi vakoł sažałak. 

U pałacy adkryli haścinicu na 58 čałaviek, SPA-centr, restaran, brovar, zały dla praviadzieńnia vystavak, kanfierencyj i prezientacyj. Pieršych haściej kompleks płanavaŭ pryniać u kancy maja.

Interjery, stvoranyja ŭ byłym pałacy dla haścinicy i restarana, nie majuć ničoha ahulnaha z histaryčnymi. Fota: «SB. Biełaruś siehodnia»

Interjery, stvoranyja ŭ byłym pałacy dla haścinicy i restarana, nie majuć ničoha ahulnaha z histaryčnymi. Fota: «SB. Biełaruś siehodnia»

Restaŭracyja kompleksu viadziecca z 2017 hoda. Prajekt rekanstrukcyi supravadžaŭsia surjoznymi navukovymi vyšukańniami, kab maksimalna ŭznavić pałac u jaho pieršapačatkovym vyhladzie. Restaŭratary płanujuć praciahnuć pracu nad interjerami centralnaj častki pałaca. Tut užo byli praviedzieny pieršyja daśledavańni žyvapisu, vyjaŭlenaha ŭ pamiaškańni, u jakich jon zachavaŭsia. U najbližejšy čas musić źjavicca kancepcyja restaŭracyi interjeraŭ pałaca z adnaŭleńniem rośpisaŭ ścien i lapniny.

Na žal, sapraŭdnych rečaŭ ź interjeraŭ časoŭ Vałovičaŭ praktyčna nie zastałosia.

Rod Vałovičaŭ naležaŭ da adnoj z najbolš starych mahnackich siemjaŭ na Biełarusi. Rodapačynalnikam jaho ličycca Chodka (Chodźka), jaki ŭ pieršaj pałovie XV stahodździa žyŭ u Haradzienskim paviecie. Pradstaŭniki rodu zajmali ŭ XV—XVIII stahodździach vysokija dziaržaŭnyja pasady ŭ Vialikim Kniastvie Litoŭskim. Siarod ich vyłučajecca postać kanclera Astafija Vałoviča (1520—1587), jaki padrychtavaŭ druhoje vydańnie Statuta VKŁ, vydadzienaha ŭ 1566 hodzie. Dla abarony intaresaŭ biełaruskaj šlachty Vałovič damohsia ŭklučeńnia artykuła ab za­ba­ro­nie zamiežnikam, jakimi tady ličylisia i pa­la­ki, na­by­vać ziam­lu ŭ kniastvie.

Śviack ža da Vałovičaŭ patrapiŭ tolki ŭ druhoj pałovie XVIII stahodździa, kali jahonaja častka ŭ jakaści pasahu stała ŭładańniem maršałka haradzienskaha Juzafa Vałoviča, jaki zatym vykupiŭ ziemli ŭ inšych uładalnikaŭ. Vałovič pačaŭ stvarać tut radavuju rezidencyju. Paśla treciaha padziełu Rečy Paspalitaj u 1795 hodzie Śviack apynuŭsia ŭ składzie Pruskaha Karaleŭstva. Juzaf u chutkim časie pamior (u 1779-m), ale jahony syn Antonij, kaštalan mieracki, praciahnuŭ spravu baćki. Jašče ŭ 1779 hodzie jon pašyryŭ majontak Śviack Vałovičaŭ, dadaŭšy da jaho dva falvarki, i pačaŭ budaŭnictva pałaca. U 1798 hodzie Antonij atrymaŭ ad svajho novaha manarcha, pruskaha karala, hrafskuju hodnaść. 

Adnoŭleny vyhlad pałaca Vałovičaŭ. Fota: «Hrodzienskaja praŭda»

Adnoŭleny vyhlad pałaca Vałovičaŭ. Fota: «Hrodzienskaja praŭda»

Pałac u styli baroka, ale ŭžo pad vidavočnym upłyvam idej kłasicyzmu, byŭ vymuravany da 1780 ho­da, ale pra­cy pa azdableńni pra­ciah­va­li­sia jašče šmat ha­doŭ. Jahonym aŭtaram byŭ prydvorny karaleŭski architektar, italjaniec Džuzepe de Saka. Jon naziraŭ za budaŭnictvam da samaj svajoj śmierci ŭ 1798 ho­dzie. Saka miž inšaha pabudavaŭ pałacy Chraptovičaŭ u Ščorsach, Tyzienhaŭza ŭ Harodni i zaharadnuju rezidencyju Stanisłava Aŭhusta Paniatoŭskaha ŭ Stanisłavavie (ciapier u miežach Hrodna). Śviacki pałac atrymaŭsia dvuchpaviarchovym na vysokim cokali, nakryty vysokim łamanym dacham. Aformleny ŭ formach rańniaha kłasicyzmu pałacavych interjeraŭ.

Asablivaj vytančanaściu vyłučalisia paradnyja pamiaškańni druhoha paviercha, raźmieščanyja vakoł akruhłaj balnaj zały. Rośpisy ścien źviartali da matyvaŭ ramantyčnych ruin i antyčnych staražytnaściej. Naj­bo­lš vierahodnymi aŭta­ra­mi fre­sak, na dumku historykaŭ, by­li via­do­myja ŭ tyja ča­sy mas­ta­ki Anto­nij Smuhlevič i ita­l­ianiec Tam­ba­ry.

Piejzažnyja razmaloŭki ŭ adnoj z załaŭ pałaca ŭ 1933 hodzie

Piejzažnyja razmaloŭki ŭ adnoj z załaŭ pałaca ŭ 1933 hodzie

U vyniku napaleonaŭskich vojnaŭ bolšaja častka byłoj Rečy Paspalitaj kančatkova adyšła da Rasijskaj Impieryi, na novadałučanych ziemlach było ŭtvorana Carstva Polskaje, u jakoje patrapiŭ i Śviack. Antonij svajho ŭpłyvu nie straciŭ ad čarhovaj źmieny manarcha, ciapier z pruskaha na rasijskaha, i staŭ sienataram-kaštalanam carstva.

Paśla śmierci Antonija ŭ 1822 hodzie majontak atrymaŭ u spadčynu jahony starejšy syn Iaachim Juzaf (1783—1842), jaki tady ŭžo zajmaŭ pasadu hubiernatara Biełastockaj vobłaści (tak, vobłaść z takoj nazvaj isnavała nie tolki ŭ BSSR). Cikava, što vobłaść była skasavana i dałučana da Hrodzienskaj hubierni ŭ adzin hod sa śmierciu hubiernatara Vałoviča. 

Jakraz u pačatku XIX stahodździa skłaŭsia kančatkovy vyhlad pałacavaha kompleksu. Novym architektaram byli pabudavany dźvie adnapaviarchovyja aficyny ŭ styli kłasicyzmu, dzie raźmiaścilisia kuchnia i maniež. Vyniesienyja napierad aficyny złučalisia z samim pałacam zašklonymi paŭcyrkulnymi halerejami-kałanadami. Byŭ za­kła­dzie­ny park i ŭźvie­dzie­nyja kamiennyja has­pa­dar­čyja pa­bu­do­vy, adna ź jakich navat zachavała na fasadzie datu pabudovy — 1841. 

Vyhlad pałaca ŭ 1933 hodzie

Vyhlad pałaca ŭ 1933 hodzie

Apošnim Vałovičam, jaki vałodaŭ Śviackam, staŭ Michał (1812—1882), syn Iaachima. U šlubie z hrafiniaj Terezaj Ronikier, jon nie mieŭ naščadkaŭ mužčynskaha połu, tamu Śviack pierajšoŭ da małodšaj dački Jadvihi-Maryi, jakaja praz šlub pieradała majontak svajmu mužu hrafu Juzafu Miančynskamu. 

Hraf u svaich rukach majontak žonki čamuści doŭha trymać nie staŭ i pradaŭ u kancy XIX stahodździa kupcam ź Mieračy. U pačatku XX stahodździa majontak adyšoŭ da niejkaha rodu Humnickich, jakija nieŭzabavie jaho rasparcalavali (razdrabnili na častki). Pałac pryjšoŭ u poŭny zaniapad, usio, što možna było, ź jaho vynieśli i pradali novyja ŭładalniki.

Interjery pałaca ŭ 1933 hodzie

Interjery pałaca ŭ 1933 hodzie

Paśla Pieršaj suśvietnaj vajny, razvału impieryi i saviecka-polskaj vajny, Śviack pa Ryžskim miry ŭ 1921 hodzie adyšoŭ da Polskaj Respubliki. Častku majontka z ruinami pałaca prydbała Ministerstva achovy zdaroŭja, jakoje ŭ 1930—1933 hadach praviało restaŭracyju pad kiraŭnictvam prafiesara Oskara Sasnoŭskaha. U 1939 hodzie ŭ pałacy raźmiaściŭsia sanatoryj dla lačeńnia narkazaležnych. U čas vajny tut byŭ niamiecki špital, a paśla vajny — znoŭ sanatoryj. 

Paradnaja leśvica z rośpisami militarnaj tematyki ŭ pačatku XX stahodździa

Paradnaja leśvica z rośpisami militarnaj tematyki ŭ pačatku XX stahodździa

Znojdzieny ŭ časie daśledavańniaŭ rośpis z vyjavaj rycara na paradnaj leśvicy. Fota: grodnonews.by

Znojdzieny ŭ časie daśledavańniaŭ rośpis z vyjavaj rycara na paradnaj leśvicy. Fota: grodnonews.by

Niekatoryja restaŭracyjnyja pracy pravodzilisia jašče ŭ 1960—1980-ja ha­dy. Z 2005 hoda pałac stajaŭ zakinutym, što pryviało da chutkaha razbureńnia pomnika. Pałac byŭ pie­rad­adzie­ny sa­na­to­ryju «Azior­ny». 

Adna z załaŭ pałaca ŭ časie rekanstrukcyi. Fota: «Novosti Hrodno»

Adna z załaŭ pałaca ŭ časie rekanstrukcyi. Fota: «Novosti Hrodno»

Rekanstrukcyja pałaca pačałasia tolki ŭ 2017 hodzie i budzie praciahvacca jašče nie adzin hod. Zaraz paralelna na terytoryi pałacava-parkavaha kompleksu viaducca raboty pa ŭznaŭleńni kaplicy ŭ hatyčnym styli, jakaja paciarpieła ad pažaru ŭ 2020 hodzie.

Druhaja čarha praduhledžvaje adnaŭleńnie prylehłaj terytoryi, a treciaja — dobraŭparadkavańnie lesaparkavaj zony adpačynku. Dakładnyja terminy ich zaviaršeńnia pakul nieviadomyja.

Клас
57
Панылы сорам
2
Ха-ха
1
Ого
6
Сумна
1
Абуральна
7

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?