Sport

U Hiermanii chočuć zabaranić vydavać vizy rasijskim i biełaruskim spartsmienam

Ministarka ŭnutranych spraŭ Hiermanii Nensi Fezier prapanavała zabaranić vydaču viz spartsmienam z Rasii i Biełarusi, jakija płanujuć udzielničać u mižnarodnych spabornictvach na terytoryi Hiermanii.

Nensi Fezier

«Kali MZS pahodzicca sa mnoj u hetym, to my admovim u vizach rasijskim i biełaruskim spartoŭcam, jakija ŭjazdžajuć u Hiermaniju», — zajaviła čynoŭnica 12 maja paśla 47-j kanfierencyi ministraŭ sportu ŭ Frankfurcie-na-Majnie.

Nensi Fezier naležyć, jak i fiederalny kancler Ołaf Šolc, da Sacyjał-demakratyčnaj partyi Hiermanii.

Taksama ciapier abmiarkoŭvajecca pytańnie ab mierkavanym spynieńni dziaržaŭnaha finansavańnia mižnarodnych spabornictvaŭ u Hiermanii ŭ vypadku ŭdziełu ŭ ich rasijskich i biełaruskich spartsmienaŭ.

«My abmierkavali heta z alimpijskaj spartyŭnaj kanfiederacyjaj Hiermanii i vyrašyli ŭstrymacca ad hetaha, tamu što ŭ advarotnym vypadku my naniasiom vialikuju škodu arhanizataram», — padkreśliŭ ministr unutranych spraŭ fiederalnaj ziamli Hiesen Pieter Bojt.

Alimpijskaja spartyŭnaja kanfiederacyja, pavodle jahonych słoŭ, «adnahałosna i adnaznačna paćviardžaje pazicyju ŭrada FRH u dačynieńni da taho, što jon z dapamohaj vizavaj palityki pieraškadžaje mahčymaści rasijskich i biełaruskich spartsmienaŭ udzielničać u spabornictvach u Jeŭropie».

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →