Vajna55

Rakiety Storm Shadow zmusiać Čarnamorski fłot pakinuć Sievastopal?

Dniami źjaviłasia infarmacyja ab pastaŭcy Vialikabrytanijaj Ukrainie kryłatych rakiet Storm Shadow (čytajecca: «Storm šedaŭ»). «Heta daść Ukrainie mahčymaść zrabić Krym nieabaranialnym dla rasijskich sił», miarkuje adstaŭny hienierał Bien Chodžes.

Storm Shadow
Rakieta Storm Shadow u Muziei Karaleŭskich vajskova-pavietranych sił. Łondan. Fota: Wikimedia Commons

«Takim čynam Łondan parušyŭ tabu na pastaŭki rakiet dalokaha radyusa dziejańnia». Takuju acenku dało francuzskaje vydańnie Le Monde, zaŭvažyŭšy, što pastaŭka ździajśniajecca pry ŭmovie, što rakiety nie buduć vykarystanyja suprać abjektaŭ na terytoryi Rasii.

11 maja ŭ Pałacie abščyn ministr abarony Vialikabrytanii Bien Uoles (Ben Wallace) zajaviŭ, što hetyja sistemy ŭzbrajeńnia «dajuć Ukrainie najlepšy šaniec abaranić siabie ad biaźlitasnaści, ź jakoj praciahvaje dziejničać Rasija».

Vydańnie adznačaje, što da hetaha času zachodnija krainy nieachvotna pastaŭlali Kijevu zbroju dalokaha radyusa dziejańnia. Jany bajalisia, što ź jaje dapamohaj mohuć być naniesienyja ŭdary pa terytoryi Rasii. U pryvatnaści, ZŠA admovilisia pastavić ukraincam rakiety ATACMS, jakija zapuskajucca z reaktyŭnaj sistemy załpavaha ahniu HIMARS. Dalokaść ich dziejańnia aceńvajecca ŭ 300 kiłamietraŭ.

Kijeŭ zdoleŭ zapeŭnić Łondan, što Storm Shadow buduć vykarystoŭvacca tolki dla naviadzieńnia celaŭ na terytoryi Ukrainy. Pa słovach Biena Uolesa, pastaŭki rakiet — «heta vyvierany i praparcyjny adkaz na eskałacyju z boku Rasii».

Ministr nahadaŭ, što rasijski bok stralaje pa Ukrainie rakietami «Kalibr», dalokaść palotu jakich bolš za 2000 kiłamietraŭ.

U artykule nahadvajecca, što rakiety Storm Shadow byli raspracavanyja ŭ 1990-ja hady francuzskaj kampanijaj Matra i brytanskaj British Aerospace. U francuzskaj armii hetaja rakieta maje nazvu Scalp (pa pieršych litarach na francuzskaj movie — «šmatcelnaja vysokadakładnaja kryłataja rakieta vialikaj dalokaści z aŭtanomnym naviadzieńniem»).

Hetaja kiravanaja rakieta kłasa «pavietra — ziamla» pryznačanaja dla paražeńnia nieruchomych celaŭ na vialikaj adlehłaści. Rakieta maje bojehałoŭku vahoj 450 kh, jakaja moža źniščyć umacavanyja pabudovy kštałtu bunkieraŭ. Vytvorca charaktaryzuje rakiety jak małazaŭvažnyja dla srodkaŭ supraćpavietranaj abarony. Vydańnie nahadvaje, što Storm Shadow vykarystoŭvalisia ŭ Iraku, Livii i Siryi.

Vajskovaja krynica francuzskaj haziety adznačyła, što ŭžo sam fakt najaŭnaści takich rakiet va ŭkrainskaha boku prymusić rasijskaje kamandavańnie vyrašać dylemu:

«Im daviadziecca vybirać pamiž tym, ci pakinuć svaje stratehičnyja abjekty ŭ zonie stralby z ryzykaj ich źniščeńnia, ci pieranieści ich na adlehłaść bolš za 250 kiłamietraŭ, što budzie pieraškadžać ich viadzieńniu vajny».

Da hetaha, jak adznačaje vydańnie, dalokaść paražeńnia ŭkrainskaj zbroi składała 70 kiłamietraŭ. Na takuju adlehłaść mahli dalacieć rakiety sistemy załpavaha ahniu HIMARS. Žurnalist zhadvaje pra toje, što Kijeŭ maje bieśpiłotniki dla paražeńnia bolš dalokich abjektaŭ, ale jany mohuć nieści tolki niekalki dziasiatkaŭ kiłahramaŭ vybuchoŭki.

Vydańnie śćviardžaje, što radyus dziejańnia Storm Shadow dazvolić ukrainskim vojskam pakryć praktyčna ŭsiu svaju terytoryju, u tym liku Krym. Tak, Sievastopalski port, dzie raźmieščany Čarnamorski fłot Rasii, znachodzicca prykładna za 230 kiłamietraŭ ad Chiersona, advajavanaha ŭ listapadzie 2022 hoda. Pad pahrozaj moža akazacca i Kierčanski most, jaki złučaje Krym z Rasijaj.

Aŭtar artykuła cytuje byłoha kamandujučaha vojskami ZŠA ŭ Jeŭropie Biena Chodžesa, jaki ŭ čaćvier, 11 maja, u tvitary napisaŭ:

«Heta daść Ukrainie mahčymaść zrabić Krym nieabaranialnym dla rasijskich sił».

Ekśpierty śćviardžajuć, što radyus dziejańnia Storm Shadow dazvalaje ŭkrainskim piłotam atakavać celi za linijaj frontu, u biaśpiečnaj adlehłaści ad praciŭnika i jaho sistem supraćpavietranaj abarony (SPA). Heta taksama moža prymusić rasijskich vajskoŭcaŭ pieramiaścić svaje srodki SPA dla abarony bolš addalenych abjektaŭ, što stvoryć pieravahu dla nastupnaj kontrataki Kijeva.

Aŭtar artykuła nahadvaje, što jašče niekalki tydniaŭ tamu byli sumnieńni ŭ efiektyŭnaści pastavak takich rakiet z-za niesumiaščalnaści zachodnich uzbrajeńniaŭ ź sistemami, jakimi asnaščanyja źniščalniki VPS Kijeva.

Adnak, jak adznačaje vydańnie, majsterstva ŭkrainskich vajskoŭcaŭ, padtrymanaje zachodnimi ekśpiertami, znoŭ dazvoliła pieraadoleć pieraškody. Heta paćvierdziŭ i ministr abarony Vialikabrytanii: «Uziać franka-brytanskuju rakietu i źmiaścić jaje ŭ stary saviecki abo rasijski samalot niaprosta. Heta była adna z pryčyn zatrymki. Nieabchodna było vyśvietlić, nakolki heta technična mahčyma».

Vydańnie nahadvaje, što novaja zajava ab pastaŭkach uzbrajeńnia charaktaryzuje Łondan jak samuju śmiełuju stalicu ŭ spravie vajskovaj dapamohi Ukrainie. U studzieni Vialikabrytanija pieršaj zajaviła ab pastaŭcy sučasnych ciažkich tankaŭ Uzbrojenym siłam Ukrainy (było abiacana 14 tankaŭ Challenger-2). Taksama brytanski ŭrad prakłaŭ šlach dla navučańnia ŭkrainskich piłotaŭ kiravańniu zachodnimi źniščalnikami, pastaŭki jakich pakul zastajucca niavyrašanymi.

Aŭtar nahadvaje słovy premjer-ministra Vialikabrytanii Ryšy Sunaka, vykazanyja padčas jaho vystupleńnia na Miunchienskaj kanfierencyi pa biaśpiecy 18 lutaha, pra toje, što

«Złučanaje Karaleŭstva budzie pieršaj krainaj, jakaja pastavić Ukrainie zbroju bolšaj dalokaści».

U artykule adznačajecca, što novaja zbroja pakul nie moža vykarystoŭvacca niekalki tydniaŭ. Jak zajaviŭ Uoles, rakiety «jašče nie prajšli pravierku».

Supadzieńnie heta ci nie, ale prezident Ukrainy Uładzimir Zialenski ŭ čaćvier, 11 maja, u intervju BBC zajaviŭ, što kontrnastupleńnie jašče nie hatova:

«Z [tym, što ŭ nas jość], my možam iści napierad i damahčysia pośpiechu. Ale my stracili b šmat ludziej. Ja dumaju, što heta nieprymalna (…) Nam usio jašče treba krychu bolš času».

Aŭtar zadajecca pytańniem, čym nasamreč jość heta vykazvańnie prezidenta Ukrainy. Srodkam, kab prycišyć nieciarpieńnie ŭkrainskaha naroda i zachodnich sajuźnikaŭ, ci manipulacyjaj, nakiravanaj na padman rasijskaha boku?

U kožnym razie, nastupnyja niekalki tydniaŭ abiacajuć być vyrašalnymi, adznačaje aŭtar artykuła.

Čytajcie jašče:

Ukrainskija vojski pačali padrychtoŭku da kontrnastupu — CNN

Tanki Abrams Ukraina atrymaje ŭ pačatku vosieni

Źbićciom «Kinžała» ŭkraincy paćvierdzili na praktycy toje, što było hipotezaj — ZŠA

Kamientary5

 • Hałounaje pytańnie
  12.05.2023
  A da drazdou dalacić?)))
 • a.hto.tam.idze
  12.05.2023
  Tut varyjantaŭ nie vielmi bahata. Pakinuć, ci pajści na ch*j.
 • Łoł
  12.05.2023
  Čarnamorski fłot užo hod nie staić u Krymie. Pračnisia, NN.

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady1

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

KNDR znoŭ zapuściła šary sa śmiećciem na poŭdzień. Adzin ź ich upaŭ la rezidencyi prezidenta Paŭdniovaj Karei

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?30

Charys apiaredžvaje Trampa: 44% suprać 42% — pieršaje apytańnie paśla źniaćcia Bajdena27

Eks-rasijanka pavinna nieści ściah Kipra na adkryćci Alimpijady. Ale ŭ jaje znajšli OnlyFans, i pačaŭsia skandał16

U Minsku źjaviłasia vulica «Čierviekova» — na adnym z damoŭ paviesili tablički z pamyłkaj FOTAFAKT8

U Kijeŭskim univiersitecie adnoviać vyvučeńnie biełaruskaj movy12

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady1

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →