Hramadstva33

Kolki palitviaźniaŭ pamierła ci źviało rachunki z žyćciom praź nievynosnyja ŭmovy za kratami

Śmierć palitviaźnia Mikałaja Klimoviča, na žal, nie pieršaja. Za apošnija try hady viadoma pra niekalki vypadkaŭ, kali palitviaźni praz umovy ŭ zaścienkach pamirali ci zakančvali žyćcio samahubstvam.

Vitold Ašurak u ŠIZA PK №17. Fota: ARB

21 maja 2021 hoda ŭ škłoŭskaj kałonii №17 pamior palitźniavoleny aktyvist ź Biarozaŭki Vitold Ašurak. Detali abstavin jaho śmierci nieviadomyja dahetul.

Pavodle aficyjnaj viersii, jon nibyta pamior ad spynieńnia serca, ale rodnyja palitviaźnia i raśledavalniki sumniavajucca ŭ hetym. Pa słovach svajakoŭ, prablem sa zdaroŭjem u 50-hadovaha Vitolda, jakoha asudzili na piać hadoŭ za pratesty, da kałonii nie było.

Na videa z kałonii (imavierna, z kamiery ŠIZA), jakoje paźniej apublikavali siłaviki, mužčyna vyhladaŭ źniasilenym i ledź trymaŭsia na nahach. Samo videa mieła prykmiety mantažu.

Kali rodnym pakazali cieła palitviaźnia, to hałava była praktyčna całkam zabintavanaja.

Palitviazień Dźmitryj Dudojć, jaki adbyvaŭ pakarańnie na chimii, skončyŭ žyćcio samahubstvam. 5 studzienia 2022 hoda 43-hadovy mužčyna skoknuŭ z mosta, kali viartaŭsia z palikliniki biez supravadžeńnia. 

Jon adbyvaŭ pakarańnie ŭ PUAT №43 u Mahilovie. Dudojcia asudzili da dvuch hadoŭ abmiežavańnia voli za abrazu pradstaŭnika ŭłady.

«Jon byŭ taki ranimy, dalikatny. Kazaŭ, što nie vytrymaje tam», — raskazvali blizkija pra Dźmitryja.

U kastryčniku 2021 hoda paśla vychadu z Akreścina pamierła minčanka Alena Amielina. U izalatary jana zachvareła na karonu i paśla vyzvaleńnia trapiła na ŠVŁ. Žančynie było 57 hadoŭ.

U razhar pandemii mnohija na Akreścina pierachvareli na kavid praz umovy, stvoranyja tam.

«Alenie za adzin dzień stała vielmi błaha, jana amal trupam lažała pad narami, my prymušali jaje choć niešta źjeści. Lačyłasia ŭsio heta paracetamołam i, kali zusim čałavieku drenna, antybijotykam», — zhadvali pra Amielinu.

Asobna staić vypadak u Navasadach. 26 sakavika hetaha hoda z akna kałonii ŭ Navasadach pad Barysavam vykinuŭsia palitźniavoleny Uładzimir Ipataŭ. Ale mužčyna vyžyŭ. Paśla jaho dastavili ŭ špital u Barysavie. Pryčyny jaho ŭčynku nieviadomyja. Kałonija ŭ Navasadach ličycca adnoj z samych žorstkich.

Čytajcie taksama: 

Były viazień škłoŭskaj kałonii raskazaŭ, chto moža być datyčny da hibieli Vitolda Ašurka 

Pakarali za łajk pad karykaturaj Łukašenki. Što viadoma pra palitviaźnia Mikałaja Klimoviča, jaki pamior u kałonii

Kamientary3

 • Vieras
  08.05.2023
  Usie supracoŭniki hetych turmaŭ i kalonij buduć tam ža siadzieć. U tych ža kamierach, va ŭ tych ža ŭmovach. Źviarjo.
 • Kvietački-škarpetački
  08.05.2023
  Vieras, a chto ich tudy pasadzić? Mo vy, a kvietački vy ŭžo padrychtavali?)))
 • Prokł
  08.05.2023
  Tichonovskij von sidit osnovatielno i nikakich žałob na sodieržanije. Kormiat, pojat, bania, kino, rabota, prohułki - koročie vsie dieła. A etot dielikatnyj. Dielikatnym vsiehda v žiźni nieviezucha.

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury13

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury

Usie naviny →
Usie naviny

U padziemnym parkinhu ŭ Minsku patanuli 14 aŭtamabilaŭ VIDEA9

Eks-palitźniavolenaja Asia Bułybienka apublikavała fota z knihaj Remarka — za hetym chavajecca kranalnaja historyja

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

Rasijski sałdat prystreliŭ paranienaha kalehu. Prapahanda sprabavała śpichnuć heta na ŭkraincaŭ20

Tolki za apošni miesiac nad Biełaruśsiu pralatali 6 pasažyrskich samalotaŭ, jakija nie pavinny byli hetaha rabić

Aŭtar «Śvińniaŭ» Čarnucha vydaje novuju knihu — daviedalisia detali1

U Mastach razabrali samy doŭhi padviesny most Biełarusi FOTY1

Azaronak nazvaŭ Kačanavu etałonam stylu28

Ratavalniki dali rekamiendacyi, što rabić pry mocnych zalevach

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury13

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury

Hałoŭnaje
Usie naviny →