Ekanomika

Dziasiaty raz z pačatku hoda tańnieje paliva

Roźničnyja ceny na aŭtamabilnaje paliva na AZS Biełarusi z 9 maja znoŭ źniziacca na 1 kapiejku. Pra heta paviedamlajecca na aficyjnym sajcie kancerna «Biełnaftachim».

Cana adnaho litra paliva z aŭtorka składzie:

  • bienzinu AI-92-K5-Jeŭra — 2,26 rubla;
  • bienzinu AI-95-K5-Jeŭra — 2,36 rubla;
  • bienzinu AI-98-K5-Jeŭra — 2,58 rubla;
  • dyzielnaha paliva — 2,36 rubla.

Ciapierašniaje źnižeńnie cenaŭ — užo dziasiataje z pačatku hoda. Papiarednija źmieny cen na aŭtapaliva adbylisia 7, 14, 21 i 28 sakavika, 4, 11, 18 i 25 krasavika, 2 maja. Tady paliva taksama štoraz tańnieła na adnu kapiejku. Da hetaha ceny nie mianialisia z červienia 2022 hoda.

 

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →