Hramadstva22

Vynieśli prysud inžynieru, pa vinie jakoha zahinuŭ čałaviek u muziei Janki Kupały

Sud vynies prysud 34-hadovamu inžynieru, jaki amal dva hady tamu paškodziŭ sistemu pažaratušeńnia ŭ muziei Janki Kupały, z-za čaho zahinuŭ čałaviek. Padrabiaznaści raskazali ŭ prakuratury Minska.

Fota: planetabelarus.by

Śledstvu ŭdałosia ŭstanavić, što 34-hadovy abvinavačany, źjaŭlajučysia inžynieram kantrolna-vymiaralnych pryboraŭ i aŭtamatyki, ranicaj 5 žniŭnia 2021 hoda byŭ u pamiaškańni fondaschovišča muzieja Janki Kupały. Z-za niaŭvažlivaści i nieabačlivaści pry praviercy abstalavańnia jon nibyta zapuściŭ sistemu pažaratušeńnia.

U vyniku hetaha rečyvy dla tušeńnia ahniu (havorka idzie pra vuhlakisły haz) raspaŭsiudzilisia pa fondaschoviščy, a taksama pa cokalnym paviersie. U hety momant tam u adnym z pamiaškańniaŭ znachodziŭsia supracoŭnik muzieja, jaki paźniej pamior ad atručeńnia dvuchvokisam vuhlarodu.

U prakuratury Minska raskazali, što padčas sudovaha pasiadžeńnia abvinavačany pryznaŭ svaju vinu ŭ poŭnym abjomie i rastłumačyŭ, što pa pryčynie ahladu ŭstanoŭki hazavaha pažaratušeńnia jon padniaŭsia na niaŭstojlivuju pavierchniu i straciŭ raŭnavahu. Padčas padzieńnia jon zapuściŭ modul hazavaha pažaratušeńnia.

Adznačajecca, što abvinavačany ŭ dobraachvotnym paradku kampiensavaŭ synu zahinułaha 50 tysiač rubloŭ u košt kampiensacyi maralnaj škody.

U vyniku abvinavačanamu na padstavie častki 1 artykuła 144 Kryminalnaha kodeksa było pryznačana pakarańnie ŭ vyhladzie abmiežavańnia voli na termin 1 hod i 6 miesiacaŭ biez nakiravańnia ŭ papraŭčuju ŭstanovu adkrytaha typu.

Pry hetym u adpaviednaści z artykułam 7 zakona «Ab amnistyi ŭ suviazi z Dniom narodnaha adzinstva» jon byŭ častkova — na adzin hod, — vyzvaleny ad pryznačanaha pakarańnia.

Kamientary2

  • Ohm
    05.05.2023
    Niešta ja nie zrazumieŭ. A chiba sihnalizacyja nie pavinna była ŭklučycca adrazu, jak pajšoŭ haz? Kali nie, dyk čamu nie pakarać taho, chto zrabiŭ hetkuju niebiaśpiečnuju instalacyju? 
  • Čieł
    05.05.2023
    Ohm, Boleje toho, po vsiemu zdaniju fotovspyški dołžny byť oborudovany. Vdruh kto hłuchoj, sirieny nie słyšit. 

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam9

Čamu Bajden vyrašyŭ vyjści z honki? Voś što pra heta pišuć suśvietnyja miedyja4

Sotni busłoŭ sabralisia na adnym poli la Hrodna FOTAFAKT2

Kolkaść lehkavikoŭ na biełaruska-polskaj miažy vyrasła da hihanckich 3501

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →