Hramadstva22

Za repost nacyjanalnaha ściaha i «łajki» hłybačanka adsiedzieła 10 sutak

Žycharku Hłybokaha, jakaja pracuje pradaŭcom-kansultantam, 19 krasavika asudzili pa dvuch artykułach — č. 2 artykuła 19.11 KaAP Biełarusi (raspaŭsiudžvańnie, vyrab, zachoŭvańnie, pieravozka infarmacyjnaj pradukcyi, jakaja źmiaščaje zakliki da ekstremisckaj dziejnaści abo jakaja prapahanduje takuju dziejnaść) i č. 1 artykuła 24.23 KaAP Biełarusi — parušeńnie paradku arhanizacyi ci praviadzieńnia masavych mierapryjemstvaŭ. Staršynia suda Hłybockaha rajona Alena Kot 19 krasavika asudziła žančynu na 10 sutak.

Jak adznačajecca ŭ pastanovie suda, Ała Arechva ŭ sacyjalnych sietkach «Adnakłaśniki» i «UKantakcie» pościła i staviła «łajki» materyjałam, pryznanych uładami «ekstremisckimi». Taksama jana pastaviła padabajku vyjavie z nacyjanalnym bieła-čyrvona-biełym ściaham i kamientarom «Svaboda», paviedamlaje «Viciebskaja viasna».

Hetaje dziejańnie Hłybocki sud rascaniŭ jak adzinočnaje pikietavańnie z metaj publičnaha vykazvańnia svaich hramadska-palityčnych pohladaŭ biez dazvołu Hłybockaha rajvykankama. Sudździa Alena Kot spasłałasia taksama na toje, što staronka žančyny ŭ sacyjalnych sietkach była adkrytaja i publikacyi na joj byli dastupnyja dla ahladu inšym hramadzianam.

Jak zaznačyła Ała Arechva ŭ sudzie, u sacyjalnaj sietcy «Adnakłaśniki» jana łajknuła publikacyju z vyjavaj ściaha bieła-čyrvona-biełaha koleru i kamientarom «Svaboda» tamu, što jana joj spadabałasia.

U vyniku sud aryštavaŭ Ału Arechvu na 10 sutak i kanfiskavaŭ mabilny telefon.

Kamientary2

  • mikola ramanau
    05.05.2023
    idyioty !
  • minčuk
    05.05.2023
    mikola ramanau, tak inšych i niama siarod łukašysckich karnikaŭ.

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

Pamior biełaruski saksafanist Vital Jamuciejeŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →