Hramadstva11

Pačaŭsia sud nad hrodzienskim veb-dyzajnieram Hlebam Kojpišam. Jaho sudziać u Mazyry

5 maja sud Mazyrskaha rajona pačaŭ razhladać spravu palitźniavolenaha dyrektara hrodzienskaj studyi veb-dyzajnu «Ikvadart» Hleba Kojpiša ab zamienie jamu režymu adbyćcia pakarańnia na bolš strohi, piša «Homielskaja viasna».

Hleb Kojpiš

Jon pavinien byŭ vyjści na volu ŭ žniŭni 2023 hoda, całkam adbyŭšy pryznačanaje jamu pakarańnie ŭ vyhladzie dvuch hadoŭ «chimii».

Spravu razhladaje sudździa Anatol Strelčanka.

Hleba Kojpiša zatrymali 25 žniŭnia 2021 u Hrodnie. Doma ŭ jaho, a taksama ŭ studyi, byŭ praviedzieny pieratrus. Jaho abvinavacili ŭ arhanizacyi i padrychtoŭcy dziejańniaŭ, jakija hruba parušajuć hramadski paradak, albo aktyŭnym udziele ŭ ich (č. 1 art. 342 Kryminalnaha kodeksa). 9 śniežnia sud Leninskaha rajona Hrodna vynies jamu prysud: dva hady abmiežavańnia voli z nakiravańniem va ŭstanovu adkrytaha typu. 14 sakavika 2022 Hleb pačaŭ adbyvać pakarańnie ŭ Mazyry, u PUAT №21.

MUS 28 kastryčnika 2022 h. uklučyŭ palitźniavolenaha ŭ «Pieralik asobaŭ, datyčnych da ekstremisckaj dziejnaści».

U Hleba Kojpiša była mahčymaść da ŭstupleńnia prysudu ŭ siłu źjechać z krainy, adnak jon pryniaŭ rašeńnie zastacca.

Kamientary1

  • mikola
    05.05.2023
    sto z Kranai? Sudzjac ni Kryminalnikau a adnyh *VEBau*............

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj16

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie18

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

«Pa vychadnych navat čerhi». U Minsku adkryłasia «kaśmičnaja» zona adpačynku ź biaspłatnym viarovačnym haradkom

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →