Ježa22

Desiert z čarnaślivu i hreckich arechaŭ ź viarškami: vytančany smak i sucelnaja karyść

Raźmiakčanyja hreckija arechi ŭraŭnavažvajuć słodyč čarnaślivu, a krem ź viarškoŭ dadaje desiertu vytančanaści. Inhredyjenty — sucelnaja karyść: čarnaśliŭ palapšaje pracu serca, sasudaŭ i nyrak, źnižaje «drenny» chalesteryn, a hreckija arechi palapšajuć pamiać i dajuć zarad enierhii.

Wallnut-stuffed prunes
Čarnaśliŭ, faršyravany hreckimi arechami. Fota: hirokoliston.com

Raspaŭsiudžany ŭ małdaŭskaj i ŭkrainskaj kuchni, hety desiert moža hatavacca pa-roznamu. Reč u tym, što, kab načynić hreckimi arechami, čarnaśliŭ spačatku treba raźmiakčyć — i niechta varyć jaho ŭ vadzie, niechta ŭ čornym čai abo kavie, a chtości — u čyrvonym vinie. Usie hetyja vadkaści dadajuć svoj asablivy vodar. Prapanujem adzin z mahčymych receptaŭ.

Kab pryhatavać čarnaśliŭ, faršyravany hreckimi arechami, vam spatrebicca:

 • čarnaśliŭ biez kostačak — 500 h (ad śviežaści i smačnaści čarnaślivu zaležyć jakaść usiaho desiertu),
 • hreckija arechi — 100 h,
 • vino ci vada — 150 mł (kala 2/3 šklanki),
 • cukar — 2 st. ł.,
 • tłustyja viarški — 300 mł (kala 1 i 1/4 šklanki),
 • cukrovaja pudra — 1 st. ł.,
 • ekstrakt vanili (pa žadańni, možna dadać da pryhatavanaha kremu),
 • šakaład (pa žadańni, možna nacierci na viarški pierad padačaj).

Jak hatavać:

 1. Spačatku dadajcie vino (abo vadu) i cukar u nievialiki rondal. Pastaŭcie rondal na plitu na siaredni ahoń i pamiešvajcie paru chvilin, pakul cukar nie raspuścicca. Pieralicie ŭsiu vadkaść u nievialikuju haračatryvałuju jomistaść abo kružku.
 2. Zatym načynicie čarnaśliŭ hreckimi arechami i źmiaścicie jaho ŭ toj ža rondal. Zalicie čarnaśliŭ vinna-cukrovaj (ci vodna-cukrovaj) sumieśsiu. Nakryjcie rondal viečkam, pastaŭcie na plitu na słaby ahoń i dajcie čarnaślivu pakipieć kala 10-15 chvilin.
 3. Padnimicie viečka i pierakanajciesia, što ałkahol vyparyŭsia, a vadkaść pieratvaryłasia ŭ sirop. Kali nie, praciahvajcie varyć čarnaśliŭ da taho času, pakul nie pierastaniecie adčuvać pach ałkaholu i sumieś vina i cukru (abo sumieś vady i cukru) nie pieratvorycca ŭ sirop. Paśla hetaha źnimicie rondal z ahniu i dajcie čarnaślivu astyć.
 4. Paśla poŭnaha astyvańnia čarnaśliŭ, faršyravany hreckimi arechami, možna padavać na stoł. Jon vydatna hladzicca ŭ prazrystaj talercy abo šklancy. U tradycyjnym recepcie desiert padajecca sa śmiatanna-cukrovym kremam. Adnak jaho možna padavać i z kremam z maskarpone zamiest śmiatany abo z uźbitymi viarškami i ciortym šakaładam.

Vam taksama mohuć spadabacca:

Žycharka Słucka pakazała, jak rabić hłazuravanyja syrki. I padzialiłasia receptam

Recept na vychadnyja: piersikavaje maroziva džełata

Čya-pudynh — desiert, jaki zapomnicca

Kamientary2

 • Rrrr
  07.05.2023
  Nn mnie dźvie porcyi kali łaska.
 • zarad enerhii
  07.05.2023
  siońnia nie mahła pračnucca... jak raptam...

  mam, słušaj aniekdot
  Chudožnik risujet obnažiennuju naturŝicu. Zakančivajet risunok i hovorit jej: — Pojdiem kofie popjem. Naturŝica nadievajet chałatik, oni idut na kuchniu, staviat kofie, i tut słyšat — v zamkie klučyk povoračivajetsia. — Oj, — hovorit chudožnik, — Eto žiena viernułaś... Bystro razdievajsia!

  p.s. praviercie poštu. ja vam rysunak dašlu, jaki jon učora narysavaŭ. vam spadabajecca )

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień15

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →