Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

«Praklon Dziuny»

Kinatryłohija «Dziuna» zasnavanaja na kultavym ramanie amierykanskaha fantasta Frenka Hierbierta. Doŭhi čas ličyłasia, što hety raman niemahčyma dobra ekranizavać, a ŭsie sproby ŭsio ž heta zrabić zakančvalisia niaŭdačaj. Viersija 1984 hoda, źniataja Devidam Linčam, z treskam pravaliłasia, a režysior uvohule adroksia ad svajho tvoru. Psichadeličnaja kasmaopiera, jakuju płanavaŭ źniać čylijski režysior Alechandra Chadaroŭski ŭ 1970-ja hady, pryciahnuŭšy da zdymak Salvadora Dali i Mika Džahiera, dahetul ličycca «najvialikšym niaźniatym filmam».

Mif ab «praklonie Dziuny» razburyŭ franka-kanadski kinarežysior Deni Vilnioŭ, jaki maryŭ źniać jaje ŭsio svajo žyćcio. 

Dziejańnie «Dziuny» adbyvajecca ŭ hałaktycy dalokaj budučyni pad uładaj mižzornaj impieryi, u jakoj fieadalnyja siamiejstvy vałodajuć cełymi płanietami.

«Dziuna» raspaviadaje historyju maładoha Poła Atrejdesa, pradstaŭnika šlachietnaha Vialikaha domu, jaki atrymlivaje ŭ kiravańnie pustynnuju płanietu Arakis, dzie zdabyvajecca klučavy dla kaśmičnych pieralotaŭ resurs — «śpiecyi». Razumiejučy, što heta pastka, pastaŭlenaja samim impierataram, hiercahu Leta, baćku Poła, honar nie dazvalaje admovicca. Na Arakisie pastka vielmi chutka začyniajecca: u ahni Charkonienskich karabloŭ i ad klinkoŭ impierskich najmitaŭ dom Atrejdesaŭ amal całkam hinie. Vyratavacca i źbiehčy ŭ pahibielnyja pustyni ŭdajecca tolki Połu i jahonaj maci łedzi Džesicy, jakija vałodajuć zvyšnaturalnymi zdolnaściami. 

Nahadajem, što pieršaja častka kinatryłohii skončyłasia śmiarotnaj bojkaj Poła z frymenam Džamisam, u jakoj juny Atrejdes pieramoh. Paśla hetaha jon z maci nakiravaŭsia razam ź inšymi ludźmi piaskoŭ u ich sijetč (tak nazyvajucca pasieliščy plemieni frymenaŭ).

Jakija namioki pakidaje trejler

Trejler pačynajecca z pastaralnaj sceny, dzie na fonie biazvodnych barchanaŭ Arakisa Poł Muad'Dzib z domu Atrejdesaŭ (u vykanańni Cimaci Šałame), vidać, u pieršy raz adhukajecca na prośbu kachanaj frymenki Čani (Ziendeja) raspavieści pra vody jaho radzimy — płaniety Kaładan. Čani, jakaja vyrasła va ŭmovach tatalnaha deficytu vady na płaniecie, navat nie moža ŭjavić, što takoje mory, aziory i reki.

U hetaj častcy, vierahodna, robicca važny akcent na ekałahičnaj prablematycy, jakaja i natchniła niekali Frenka Hierbierta napisać knihu pra płanietu, pieratvoranuju ŭ Dziunu.

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Dalej my bačym maci Poła, łedzi Džesiku (Rebieka Fierhiusan), jakaja ŭžo pryniała na siabie rolu vialebnaj maci pustynnaha naroda.

Jaje, apranutuju ŭ tradycyjny frymenski ŭbor, niasuć u pałankinie. Na tatujavanym tvary — jarka-sinija vočy — vočy Ibada (takimi jany stanoviacca paśla doŭhaha spažyvańnia śpiecyj). Na fonie pramaŭlaje pra tajamnicy Arakisa pryncesa Irułan, jakuju pakazvajuć u nastupnych kadrach. Dačku impieratara Šadama IV na ekranie ŭvasobiła Fłorens Pju, naminantka na premiju «Oskar» jak najlepšaja aktrysa druhoha płanu za rolu ŭ filmie «Maleńkija žančyny».

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Nam pakazvajuć, jak Charkonieny, što ŭčynili raźniu na Arakisie suprać Atrejdesaŭ, spalvajuć hory ciełaŭ zabitych ludziej hiercaha Leta. Irułan ža zadaje pytańnie: «A što, kali Poł Atrejdes jašče žyvy?» Na siekundu my bačym tvar zbrojnika i paeta Hurni Chaleka (Džoš Brolin). A paśla — idealnaha Fiejd-Raŭtu (u paraŭnańni ź inšymi, užo viadomymi nam pradstaŭnikami hetaha rodu), plamieńnika barona Charkoniena, jakoha syhraŭ Ościn Batler. Nielha nie adznačyć padabienstva hładkaha, marmurova-biełaha i absalutna pazbaŭlenaha vałośsia tvaru z vyhladam rasy «inžynieraŭ», jakich my mahli bačyć u filmie «Pramietej» Rydli Skota. 

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Fiejd-Raŭta bjecca na arenie jak hładyjatar, jak my viedajem z knihi — tak jon adznačaŭ svoj dzień naradžeńnia. Vilnioŭ zastajecca viernym sabie, aktyŭna vykarystoŭvajučy koler, jak adzin sa sposabaŭ niešta dadatkova raspavieści hledaču. Bitva na arenie pakazanaja čorna-biełaj, biaskolernaj — amal jak žyćcio ludziej na Hjedzi Prajm pad tyranijaj Charkonienaŭ. 

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Na adnym z nastupnych kadraŭ my bačym spakušalnicu łedzi Marho, siastru z ordena Bene Hiesieryt, rolu jakoj vykanała francuzskaja aktrysa Lea Siejdu, viadomaja pa roli «dziaŭčyny Bonda» ŭ apošnim filmie «Nie čas pamirać».

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Uvahu taksama pryciahvajuć kadry sa šklanoj pasudzinaj, zapoŭnienaj niejkaj vadkaściu. Chutčej za ŭsio, hetaja vadkaść, zdabytaja z zabitaha vadoj maładoha čarviaka dla rytuału pieratvareńnia sajadzinaj (žrycaj) jaje ŭ «vadu žyćcia». Dalej my bačym, jak Džesika abudžajecca paśla niebiaśpiečnaha rytuału pieratvareńnia «vady žyćcia» ŭžo jak vialebnaja maci. 

Značnaja častka rolika pryśviečanaja asiadłańniu vialikaha piasčanaha čarviaka Połam, niadaŭnim čužakom dla frymenaŭ. Čarviaka, pryvablenaha rytmičnym stukam vabika, małady Atrejdes, da ździŭleńnia ŭsich, biare na kruk ź pieršaj sproby.

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

U kancy rolika Poł Muad'Dzib paŭstaje ŭžo jak lidar frymenskaha naroda, hatovy kinuć vyklik tyranii Charkonienaŭ i ŭsiomahutnamu impierataru. Apošniaja scena pakazvaje nam, vierahodna, pačatak dvuboju pamiž Fiejd-Raŭtam i Połam. 

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Pa-za kadram zastajecca mastackaje ŭvasableńnie impieratara Šadama IV, rolu jakoha vykanaŭ bliskučy Krystafier Uokien. Jašče zdajecca, što stvaralniki filma całkam admovilisia ad piersanaža hrafa Chasimira Fienrynha, hałoŭnaha daradcy impieratara, sumiaściŭšy jaho asobu z łedzi Marho, jaho knižnaj žonkaj.

Čaho čakać ad druhoj častki sahi (aściarožna, mahčymyja spojlery)

Paśla prahladu pieršaha filma, jaki vyjšaŭ u 2021 hodzie, tyja, chto dobra znajomy ź litaraturnaj pieršakrynicaj, mahli być trochi źbiantežanyja. Niahledziačy na niemały chranamietraž pieršaj častki (jana doŭžycca 2,5 hadziny), ź jaje byli vykinutyja važnyja dla raźvićcia piersanažaŭ, ich uzajemaadnosin i razumieńnia palityčnaj situacyi na Arakisie sceny, jakija prysutničali ŭ knizie. Asabliva škada parezanaj historyi doktara Jue, jakaja raskryvała jaho matyvy i blizkaść da siamji Atrejdesaŭ. Nam jon pakazany prosta jak šarahovy zdradnik, u toj čas jak u knizie jaho dziejańni nazvanyja nie mienš jak «Vialikaj zdradaj», a sam jon uźviedzieny ŭ ranh chryścijanskaha Iudy.

Štrychavoj linijaj pakazanyja i asnoŭnyja asablivaści śvietu Dziuny: my nie atrymlivajem uciamnaha tłumačeńnia ni pra toje, chto takija siostry Bene Hiesieryt ci mientaty, ni čamu ŭ dalokaj budučyni adsutničajuć mocnyja vyličalnyja kampjutary, ni jak ažyćciaŭlajucca mižzornyja pieraloty — pra što Hierbiert pakinuŭ šmat infarmacyi čytačam.

Mahčyma, heta było zroblena znarok, kab film spadabaŭsia jak maha bolšaj aŭdytoryi, a nie staŭ ciažkavažnym fanservisam. Hetaja stratehija spracavała i film sapraŭdy byŭ stanoŭča ŭspryniaty ŭsimi katehoryjami hledačoŭ, navat zvyčajna dalokimi ad navukovaj fantastyki. 

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Skrynšot trejlera «Dziuna 2»

Jak zajaviŭ Vilnioŭ Vanity Fair, skačku ŭ časie pamiž pieršaj i druhoj častkaj nie budzie. Vidavočna, što ŭ sikviele nam pakažuć stanaŭleńnie Poła Muad'Dziba jak pravadyra i duchoŭnaha lidara frymenaŭ (machdzi), raźvićcio jaho adnosin z frymenskaj dziaŭčynaj Čani, začatak jakich pakazany ŭ pieršym filmie. Nam taksama ŭžo pakazvali, jak mocna śpiecyi ŭździejničajuć na Poła. Urešcie praz hetaje ŭździejańnie jon stanie tym, chto paskaraje šlach — Kvisac Chaderacham, jaki maje dostup da pamiaci ŭsich svaich prodkaŭ i moža pradbačyć budučyniu.

Jaho maci, łedzi Džesika, paśla žorstkaha vyprabavańnia «Vadoj žyćcia» narodzić dačku ad pamierłaha hiercaha Leta — Aliju. Dziaŭčynka, jakaja atrymaje mocnaje ŭździejańnie ŭ łonie maci ad narkotyku padčas vyprabavańnia, ad naradžeńnia atrymaje dostup da pamiaci prodkaŭ, a prodki — da jaje, za što siostry Bene Hiesieryt nazavuć jaje «miarzotaj». U budučyni hetaja akaličnaść adyhraje trahičnuju rolu ŭ historyi Atrejdesaŭ.

Paralelna abaviazkova musić iści linija intryh pry impierskim dvary Šadama IV, jaki płanavaŭ paradnicca z Atrejdesami, vydaŭšy dačku Irułan za adnaho ź ich, ale jaho płany razburyła raźnia, učynienaja na Arakisie Charkonienami. Ciapier Šadam vymušany šukać sajuzu ź nienavisnym baronam, jaki kantraluje płyń śpiecyj.

Vielmi vierahodna, što nam jašče raz pakažuć žorstkaść uładarańnia svajakoŭ barona Charkoniena na Dziunie, a mahčyma, i partyzanskuju baraćbu frymenaŭ. A voś raźviazka — hrandyjoznaje supraćstajańnie Vialikich damoŭ na Arakisie, paśla jakoha hałaktyka ŭžo bolš nikoli nie budzie raniejšaj — chutčej za ŭsio, całkam laža ŭ asnovu apošniaj častki kinatryłohii. Pakazanaja ŭ trejlery scena pierad pačatkam rytualnaha adzinaborstva, jakoje adbyłosia padčas hetaha supraćstajańnia, mahčyma, naŭmysna ŭvodzić u zman hledača, bo chranałahična jaje my musim pabačyć pad kaniec treciaj častki. 

Niama sumnievaŭ, što tryłohija stanie viachoj u kinafantastycy. A pakul my budziem čakać, kali vytvorcy prezientujuć nam apošniaha važnaha hieroja sahi — impieratara Šadama IV.

Čytajcie taksama:

«Try muškieciory: D'Artańjan»: badzioraja ekranizacyja z pryhodnickim ducham i zornym akciorskim składamio

Premjera novaha siezona «Čornaha lusterka» zapłanavana na červień

«Biełaruśfilm» pačaŭ zdymki błokbastara pavodle ramana Karatkieviča

Клас
11
Панылы сорам
1
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
2
Абуральна
4