Hramadstva1414

U Kryčaŭ pryvieźli vaskovyja fihury Pucina i Stalina

Zabaŭlalny kompleks z vaskovymi fihurami Pucina i Stalina źjaviŭsia ŭ Kryčavie ŭžo druhi raz za niepraciahły termin. Upieršyniu ŭ miascovym parku Pieramohi jon źjaŭlaŭsia ŭ kastryčniku minułaha hoda, a voś ciapier pryjechaŭ znoŭ.

Zabaŭlalny kompleks pryviezieny z Rasii i ŭklučaje ŭ siabie vystavu vaskovych fihur i roznyja dziciačyja karusieli nakštałt mašynak, jakimi možna kiravać, i słonikaŭ, na jakich možna pakatacca, piša «Mahiloŭ.Media».

Asablivuju ŭvahu pryciahvaje vystava vaskovych fihur pad nazvaj «Impieryja» z vyjavaj dvuchhałovaha rasijskaha arła. Na joj siarod inšych pradstaŭlenyja Stalin i Pucin, razam ź inšymi pravadyrami Rasijskaj impieryi i Savieckaha Sajuza.

U horadzie hety «impierski» kompleks budzie znachodzicca ŭvieś travień. Asablivaha ažyjatažu, pavodle rehijanalnaha vydańnia, jon nie vyklikaje.

Kamientary14

 • Abu
  04.05.2023
  Razulačenija dla ruskich sa znakam jakaści.
 • Alek. Ru
  04.05.2023
  Brydota!Ćfu!
 • Skažycie «NIE!» da kałanizacyi!
  04.05.2023
  Ahidna. Lenin, Stalin i Pucin — heta nie zabava. Jany srodak ad hnievu j smutku. Biełaruś nie Rasieja. Rasiejskija falšyvyja idały biełarusam nie patrebnyja. U nas jość svaje sapraŭdnyja hieroi.

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →