Hramadstva11

«Bolšaść jedzie pa pracy» — partret siaredniestastyčnaha biełarusa ŭ Litvie

Kiraŭnica litoŭskaj mihracyjnaj słužby Evielina Hudzinskajcie raskazała «Svabodzie» ab prykładnaj kolkaści biełarusaŭ, jakija pierajechali žyć u Litvu paśla žniŭnia 2020 hoda. A taksama padzialiłasia tym, čamu niekatorym ź ich admaŭlajuć u dazvołach na žycharstva.

«Bolšaść biełarusaŭ jeduć u Litvu pa pracu»

U Litvu ŭ bolšaści vypadkaŭ biełarusy pryjazdžajuć pracavać, i heta nie ajcišniki ci aktyvisty, a ludzi rabočych śpiecyjalnaściaŭ. Pra heta «Svabodzie» raskazała dyrektarka Departamienta mihracyi pry MUS Litvy Evielina Hudzinskajcie.

«Bolšaść biełarusaŭ pryjazdžajuć u Litvu pracavać. Sioleta z ekanamičnych pryčyn časovy dazvoł na žycharstva atrymali 6 tysiač biełarusaŭ, a z humanitarnych pryčyn — tolki 235 čałaviek. Bolšaść pryjazdžaje pracavać na budoŭlu ci kiroŭcam. Kali my voźmiem siaredni partret, to heta budzie mužčyna 37 hadoŭ, siamja ŭ Biełarusi, a jon pracuje dalnabojnikam. Kali ŭ Biełarusi pačaŭsia palityčny kryzis, to stała pryjazdžać bolej vysokakvalifikavanych rabotnikaŭ, ale bolšaść — heta ŭsio adno rabočyja», — kaža Evielina Hudzinskajcie.

Pavodle kiraŭnicy departamienta, na pačatak 2023 hoda ŭ Litvie stała žyli 48804 biełarusy. Try hady tamu ich było 17769. Heta značyć, z 2020 hoda ŭ Litvu na stałaje žycharstva pierajechali sama mieniej 31035 hramadzian Biełarusi. Heta biez uliku tych, chto žyvie ŭ Litvie, majučy vizu, a nie dazvoł na žycharstva.

Adna z prablem, ź jakoj sutykajucca biełarusy pry padačy dakumientaŭ u litoŭski Departamient mihracyi — terminy. Byvaje, što dakumienty padajuć nie ŭ čas, kaža Evielina Hudzinskajcie. Pakul takija situacyi zaviaršalisia papiaredžańniem.

«Adna z prablem — kali ludzi zabyvajuć, što treba sačyć za terminami znachodžańnia. Byvaje, u mihracyju źviartajucca, kali termin časovaha dazvołu na žycharstva ci vizy ŭžo zakančvajecca. Treba padavać takija dakumienty zahadzia. Druhaja prablema — heta daviedka ab niesudzimaści i apastyl, bo ŭ konsulstvach vialikija čerhi. U apošniuju chvilinu heta zrabić ciažka. Za parušeńnie hetych terminaŭ pakul byli tolki papiaredžańni», — dzielicca dośviedam kiraŭnica departamienta.

Druhija paśla ŭkraincaŭ

Ciapier biełarusy ŭ Litvie składajuć druhuju hrupu pa kolkaści emihrantaŭ, havorać u Departamiencie mihracyi. Na pieršym miescy — emihranty z Ukrainy. Z pačatku vajny ŭ mihracyjnaj słužbie Litvy zarehistravali 78 tysiač ukraincaŭ. Na kaniec krasavika ŭ Litvie zastalisia 44 tysiačy ź ich.

U redkich vypadkach biełarusam admaŭlajuć u atrymańni dazvołu na žycharstva, heta najčaściej źviazana z pytańniami biaśpieki, kaža litoŭskaja čynoŭnica.

«Tysiačy biełarusaŭ atrymlivajuć dazvoły na žycharstva, admova była tolki 331. Heta było praz pahrozy dla krainy. U tym liku praz adkazy ŭ ankiecie, jakuju treba zapaŭniać pry padačy dakumientaŭ. Niekatoryja apraŭdvali dziejańni Rasii. Niekatoryja składanaj movaj sprabujuć niešta tłumačyć», — kaža Evielina Hudzinskajcie.

Pa jaje słovach, z 2020 hoda 155 biełarusaŭ padalisia na hramadzianstva ŭ Litvie. Letaś jaho atrymali 32 biełarusy. 

Płyń emihracyi ź Biełarusi ŭ Litvu ŭvieś čas raście, zaznačaje kiraŭnica mihracyjnaha departamientu.

«Patok emihracyi nie źmianšajecca, jon raście. Heta źviazana i z vajnoj, adnak raście i naša ekanomika, pracadaŭcam u Litvie patrebnaja pracoŭnaja siła. Biełarusy blizkija nam mientalitetam, tym, jak my stavimsia da pracy, tamu našy pracadaŭcy lubiać najmać biełarusaŭ», — davodzić Evielina Hudzinskajcie.

Kamientary1

  • chtości
    04.05.2023
    A navošta hetaj biurakratcy daviedka ad łukašystaŭ? Dahetul staranna robić vyhlad, što ź dziaržavaj maje spravu, ci prosta hetak dresiruje ludziej?

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj22

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj

Usie naviny →
Usie naviny

Łukašenka zajaviŭ, što Ukraina zdymała z frontu samyja bajazdolnyja častki i adpraŭlała ich na miažu Biełarusi5

Jeŭrasajuz spyniaje zakupki mebli ź Biełarusi5

Na «Słavianskim bazary» pa danosie zatrymali dziaŭčynu z tatuiroŭkaj «ch*j vajnie»14

Ksiondz Andžej Juchnievič: Mianie mohuć za heta sudzić, ale ja chaču publična vykazać salidarnaść z bratami-ŭkraincami5

U Biełaviežskaj puščy małanka razarvała 200-hadovy dub VIDEA1

Rasija vykarystoŭvaje dla pieravozu piachoty holf-kary i biełaruskija matacykły. Ad hetaha straty rastuć11

Alimpijadu-2024 u Biełarusi nie pakažuć7

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju14

Žychary Mazyra stali ŭ hihanckuju čarhu, kab padzaradzić telefony VIDEA5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj22

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →