Aŭto

Znoŭ chočuć unieści papraŭki ŭ zakon ab darožnym ruchu

Na Nacyjanalnym pravavym internet-partale apublikavany prajekt čarhovych źmienaŭ u zakon ab darožnym ruchu, jakija źbirajucca nieŭzabavie pryniać. Jany tyčacca sielskahaspadarčych mašyn i kiroŭcaŭ, jakija prapali bieź viestak ci pamierli.

Traktar na aharodzie

Pavodle zapłanavanych źmien, Minsielhascharč bolš nie zmoža samastojna prymać ekzamieny na prava kiravańniem traktaroŭ i samachodnych mašyn, jak było raniej. Taksama ŭdakładniajecca mahčymaść zdavać na katehoryju «B» na mašynie ź miechaničnaj tranśmisijaj abo bieź jaje «ŭ zaležnaści ad projdzienaj va ŭstanoŭlenym paradku padrychtoŭki».

Takim čynam, kali kiroŭca zdaje na katehoryju «B» z pamietkaj «tolki na aŭtamatyčnaj tranśmisii», to i aŭtamabil na ekzamienie pavinien być abstalavany adpaviednaj aŭtamatyčnaj karobkaj pieradač. Kali ž u pravach budzie pakazana katehoryja «B» biez paznak, to mahčymaja zdača ekzamienu jak na «aŭtamacie», tak i na «miechanicy».

U papraŭkach taksama ŭdakładniajecca, što pravy kiroŭcy ličacca niesapraŭdnymi, kali ich uładalnik pamior, abvieščany pamierłym ci prapaŭ bieź viestak.

Papiarednija papraŭki ŭ zakon ab darožnym ruchu prymalisia ŭ Biełarusi ŭ 2021 hodzie. Jany ŭstupali ŭ siłu ŭ dva etapy — z 1 studzienia i 22 vieraśnia 2022 hoda.

Kamientary

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

Što źmianiaje zamach na Trampa?4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →