Ekanomika77

Bieźlimitnyja: dla pakaleńnia 20-hadovych nie prablema, kali ścirajucca miežy miž pracaj i asabistym žyćciom 

Pakaleńnie 20-hadovych razburaje stereatyp, što moładź nie choča ciažka pracavać. Jany pracujuć bieźlimitna, stvarajuć biznesy i adnimajuć pasady ŭ svaich staršych kaleh. 

Young generation

Mnohija ludzi starejšaha pakaleńnia, u tym liku i Alaksandr Łukašenka, jaki niadaŭna vykazaŭsia, što moładź nie choča pracavać, miarkujuć, što «zumiery» — ci pradstaŭniki pakaleńnia, narodžanaha pamiž 1997 i 2012 hadami, — narod lanotny i nie pierapracujecca. Adnak heta nie zusim tak.

Upartaść, metanakiravanaść i adkaznaść mohuć być ułaścivyja zumieram tak ža, jak i pradstaŭnikam papiarednich pakaleńniaŭ. Ale jość u tak zvanaha «pakaleńnia Z» i svaje admietnaści.

 • «Zumiery» — pieršaje pakaleńnie, jakoje z małych hadoŭ žyvie ŭ ličbavym śviecie. Tamu bolšaść ź ich dajuć rady z hadžetami i sacyjalnymi sietkami, umiejuć filtravać ličbavuju infarmacyju i aryjentujucca ŭ najnoŭšych technałohijach. Heta daje im vializnuju kankurentnuju pieravahu.
 • Pavodle apytańnia, praviedzienaha Press Club Belarus siarod miedyjamieniedžaraŭ niezaležnych biełaruskich śmi, 50% respandentaŭ zaŭvažyli, što dla zumieraŭ — praca nie na pieršym miescy. 37,5% z hetym nie pahadzilisia, astatnija mieniedžary adkazali, što nie viedajuć. Pry hetym šmatlikija suśvietnyja miedyja adznačajuć tendencyju, pavodle jakoj pakaleńnie Z nie pryviazanaje da pracy tak mocna, jak bolš stałyja hienieracyi. Zumiery mohuć stracić pracu, ale nie buduć nakont hetaha pierajmacca, bo lohka znachodiać inšuju. Jasna, što heta naŭprost źviazana i z maładościu ludziej, jakija nie majuć kredytaŭ i ni da čaho nie pryviazanyja, ale, jak słušna adznačyli ŭdzielniki apytańnia, «zrazumieć, čaho chočuć zumiery, časta składaniej, čym zrazumieć, čaho chočuć ich bolš stałyja kalehi».
 • Mieniedžary i rekrutary kažuć, što addalenaja praca pieraškadžaje maładym rabotnikam znajści nastaŭnikaŭ i asvoić prafiesijnyja normy ŭ ofisie. U vyniku mnohim z hetych maładych rabotnikaŭ nie chapaje kiemlivaści, prafiesijnych suviaziaŭ i znosin z klijentami i kalehami.
 • Mnohija 20— i 30-hadovyja majuć bolš vysoki ŭzrovień stresu, čym inšyja supracoŭniki. Kala pałovy toj ža metavaj hrupy kažuć, što žyvuć ad zarobku da zarobku i, takim čynam, u ich niama adčuvańnia finansavaj biaśpieki.
 • Dypłom zumieraŭ — nie harantyja ich prafiesijanalizmu. Ale
jany šmat čamu zdolnyja navučycca niepasredna na miescy i naohuł majuć cikavaść da adukacyi, roznych treninhaŭ, u tym liku anłajnavych.
 • Maładoje pakaleńnie nie bačyć sensu ŭ tym, kab stroha prytrymlivacca piacidzionnaha tydnia ŭ ofisie (viadoma, kali heta nie praca pa hrafiku ci z klijentami).
Pracoŭnyja zadačy možna vykonvać adkul zaŭhodna, a hrafik moža być hnutkim. Dla pakaleńnia 20-hadovych nie prablema, kali ścirajucca miežy miž pracaj i asabistym žyćciom — i ŭ hetym ich ahromnistaja pieravaha ŭ novaj ekanomicy.
 • Aŭtarytetnyja viertykali nie tak mocna pracujuć dla zumieraŭ. Najlepšyja adnosiny ŭ ich składucca z tymi, chto budzie apielavać da ich jak da samakaštoŭnych asobaŭ, a nie jak da «niedaśviedčanych pradstaŭnikoŭ maładoha pakaleńnia». Moładź z novaha pakaleńnia nie ŭsprymaje, kab na ich hladzieli źvierchu ŭniz.

Čytajcie jašče:

Čamu mieniedžary-milenijały vyharajuć na pracy chutčej za inšych?

10 padarunkaŭ, jakimi možna ździvić milenijała

Jak nie chvalavacca i nie vyharać. Parady psichołaha praduktyŭnaści, jaki vykładaje amierykanskim vajskoŭcam

Kamientary7

 • Kaciaryna
  01.05.2023
  Navat inakš pastaŭlu pytańnie. NN ža vidavočna ŭ kursie, što Łukašenka - biada biełarusaŭ, kat i złačynca. Nakolki etyčna pryvodzić jaho mierkavańnie ŭ artykule pra moładź? Heta ž nie pra jaho navina. Čamu NN ličyć, što 27čytačam musić być cikava mierkavańnie złačyncy?
 • Kazik
  01.05.2023
  Sumnieŭna, što hetuju papadyhmu maje sens užyvać zaraz da biełarusaŭ. Pa-pieršaje, u nas čymści anałahičnyja pakaleńni prychodzili sa spaźnieńniem hod na 10-15 adnosna zachadu. Pa-druhoje, padziei z 2020 i zaraz unosiać značna bolšy ŭpłyŭ na hramadstva, čym hetyja naturalnyja źmieny hienieracyj
 • Kak-to raz poet Basio Uvidał, čto kołbasio Podčistuju shryźli myši, I vospłakał o kisio. (S)
  01.05.2023
  Kaciaryna, śmieju pried)połožiť, znaja užie niemnoho NN kuchni nie budu hovoriť koho)

  čto oni do sich por
  robiać staŭku na maładych
  da, šeu? 

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia13

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia

Usie naviny →
Usie naviny

U minskim dvary złavili ekzatyčnuju źmiaju

Padčas ataki na Ukrainu ŭ Biełaruś zalacieŭ rasijski dron-šachied3

Valeryj Załužny pačaŭ pracu pasłom Ukrainy ŭ Vialikabrytanii FOTAFAKT1

Navukoŭcy vyjavili, što ŭdziačnaść dapamahaje žyć daŭžej4

Z pačatku hoda 36 čałaviek źnikli ŭ lasach padčas zboru hryboŭ i jahad. Milicejski čynoŭnik viedaje, chto vinavaty2

ZŠA i Hiermanija sarvali płan Rasii zabić hiendyrektara niamieckaj kampanii, jakaja pastaŭlaje zbroju Ukrainie7

Siłaviki zatrymali bieraściejca za rolik u tyktoku. Jon źniaŭ daišnika i nazvaŭ jaho «čyk-čyrykam»3

Prydybajła zaklikaŭ «zamarudzić jutub», bo ŭ rekamiendacyjach u jaho videa Šrajbmana i Miełkaziorava6

Biełarusaŭ zamiežža abaviažuć paviedamlać pra šlub i naradžeńnie dziaciej. A jakoje pakarańnie tym, chto praihnaruje?18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia13

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia

Hałoŭnaje
Usie naviny →