Hramadstva44

Stryječny brat Łatuški i były kadebešnik, jaki źliŭ razmovy Ejsmant. Chto siadzić u adnoj kałonii z Babarykam

Dniami stała viadoma, što Viktar Babaryka z navapołackaj kałonii trapiŭ u balnicu. Daktary vyvodziać jamu vadkaść ź lohkich, što zdaryłasia z palitykam, dakładna nie viadoma. Usiaho ŭ navapołackaj kałonii siadziać 90 čałaviek, asudžanych pa palityčnych matyvach (pavodle danych Dissidentby). Siarod ich — žurnalisty i fihuranty hučnych spraŭ.

Ihar Łosik

Błohier i supracoŭnik radyjo «Svaboda», administratar kanała «Biełaruś hałaŭnoha mozhu». Jaho zatrymali jašče da vybaraŭ, u červieni 2020 hoda. Łosiku prysudzili 15 hod kałonii ŭzmocnienaha režymu za «masavyja biesparadki» (č. 1 art. 293 KK) i «raspalvańnie varožaści» (č. 3 art. 130).

Ihar Łosik i jaho žonka Darja, jakaja taksama za kratami

U sakaviku Ihar Łosik u kałonii na znak pratestu ŭ prysutnaści inšych asudžanych parezaŭ lazom sabie ruku i šyju. Heta adbyłosia nibyta paśla taho, jak Ihar admoviŭsia «prybirać pamiaškańnie» i jamu pryhrazili ŠIZA. Nakolki viadoma, ciapier paškodžańni niaznačnyja.

5 krasavika, pa infarmacyi radyjo «Svaboda», Łosika źmiaścili ŭ ŠIZA druhi raz zapar.

Dźmitryj Sasnoŭski

Mužčynu abvinavacili ŭ «zamachu» na Ryhora Azaronka, jaki byŭ insceniravany 1 lipienia 2021-ha. Ad samaha pačatku heta była pravakacyja KDB. 

Dźmitryj Sasnoŭski

Sasnoŭski byŭ administrataram sietki čataŭ «Kiroŭcy 97%» i kanała «Hidra».

Jamu dali 20 hod pazbaŭleńnia voli.

Viadoma, što paśla zatrymańnia na jaho cisnuli, u tym liku prystaŭleny da jaho dziažurny advakat Jaŭhien Pabieražniuk. Advakat uhavorvaŭ mužčynu ŭziać vinu na siabie i supracoŭničać sa śledstvam. Ale Dźmitryj viny nie pryznaŭ.

Andrej Alaksandraŭ

Miedyjamieniedžaru dali 14 hod kałonii.

Andrej Alaksandraŭ

Jaho abvinavacili ŭ tym što z 22 žniŭnia pa 9 listapada jon apłaciŭ 250 štrafaŭ z hrošaj fondu BY_help. A taksama ŭ «zdradzie dziaržavie», «uchileńni ad padatkaŭ», «udziele ŭ ekstremisckim farmiravańni» i «dziejańniach, što hruba parušajuć hramadski paradak».

Anatol Łatuška

Stryječny brat palityka Paŭła Łatuški atrymaŭ 6 hod kałonii. U Navapołacku jon z kanca studzienia.

Anatol Łatuška

Anatola Łatušku abvinavacili ŭ malavańni praz trafarety «Pahoni» (heta paličyli chulihanstvam), abrazie dziaržaŭnych simvałaŭ, udziele ŭ maršach u 2020-m i niezakonnym raspaŭsiudzie infarmacyi ab pryvatnym žyćci i piersanalnych danych.

Viadoma, što paśla zatrymańnia jaho mocna źbili.

Alaksiej Chrałovič

U hetaj kałonii ŭtrymlivajecca taksama były padpałkoŭnik KDB Alaksiej Chrałovič. Jaho zatrymali ŭ krasaviku 2021-ha i praz hod asudzili na 10 hod kałonii.

Alaksiej Chrałovič. Skrynšot ź videa ANT

Pra Chrałoviča viadoma ź filma dziaržprapahandy «Mankurty». Jaho abvinacili ŭ tym, što jon mieŭ dačynieńnie da pieradačy Ściapanu Puciłu telefonnych razmoŭ pres-sakratarki Łukašenki Natalli Ejsmant. U hetych źlivach pralivałasia śviatło na abstaviny hibieli Ramana Bandarenki.

Paśla zatrymańnia, pavodle viersii prapahandy, Chrałoviču prapanavali paŭdzielničać u apieratyŭnaj hulni, kab vyjavić šlachi evakucyi ź Biełarusi asob, źviazanych z rucham za hramadzianskija pravy i svabodnyja vybary, jakim pahražaje niebiaśpieka. 

Byłoha kadebešnika abvinavacili ŭ zdradzie dziaržavie.

Andrej Kuźniečyk

Fryłansiera radyjo «Svaboda» asudzili na 6 hod za «ŭdzieł u ekstremisckim farmiravańni». Zatrymali Kuźniečyka ŭ listapadzie 2021-ha.

Andrej Kuźniečyk

Viadoma, što žurnalist byŭ nie rady nakiravańniu ŭ navapołackuju kałoniju — praź nie vielmi dobryja čutki, jakija pra jaje chodziać. Ale spadziavaŭsia, što tam budzie lepš, čym na Akreścina i ŭ mahiloŭskaj turmie. 

U listach z-za krataŭ jon dasyłaje svaim dzieciam vieršy.

Juryj Hładčuk

Redaktara śpiecparajektaŭ ABW.bu zatrymali ŭ minułym červieni. Jamu prysudzili 2,5 hoda kałonii za ŭdzieł u pratestach i «abrazu Łukašenki».

Juryj Hładčuk

U navapołackuju kałoniju jaho etapavali zusim niadaŭna, u kancy sakavika.

Andrej Chanievič

Jon pracavaŭ aparatčykam u cechu «Karbamid-3» na «Hrodna Azocie» i ŭznačalvaŭ na pradpryjemstvie niezaležny prafsajuz.

Andrej Chanievič

Chanieviču dali 5 hod kałonii pa abvinavačańni ŭ «dyskredytacyi Respubliki Biełaruś» (art. 369-1) i «sadziejničańni ekstremisckaj dziejnaści» (art. 361-4).

U PK-1 jon z kanca lutaha.

Chto jašče siadzić u Navapołacku

Siudy adpravili adbyvać pakarańnie niekalkich kamientataraŭ pa spravie Zielcera, mužčynu, jaki adpraŭlaŭ infarmacyju ab pierasoŭvańni vajennaj techniki (hamialčuk Alaksandr Ivanoŭ). A taksama byłoha kadebešnika Illu Trubina, jakoha abvinavacili ŭ padpale dvuch partałaŭ sistemy zboru płaty za darohi «BiełToł» u Barysaŭskim rajonie.

U Navapołacku siadzić adzin z asudžanych pa spravie ČKB — rabotnik mahiloŭskaha adździaleńnia «Biełtelekam» Dźmitryj Kachanoŭski.

Taksama tut znachodziacca niekalki asudžanych za pratesty ŭ Breście i Pinsku, adzin z bratoŭ Pipija — Tamaz Pipija (futbolny zaŭziatar kłuba «MTZ-RIPA», jakoha zatrymali paśla akcyi z nahody tajemnaj inaŭhuracyi Łukašenki ŭ vieraśni 2020-ha).

Kamientary4

 • T
  28.04.2023
  Kohda słušali zapisi ejsmant dumali,čto eto postanovka ukašienkinich orhanov,a kak siejčas okazałoś eto byli riealnyje zapisi.Vsie udivlaliś naskolko tupaja rieč kak u ejsmant tak i bałaby,prosto kak dva pacijenta novinok razhovarivajut.
 • čižik-pyžik z Taboroviej
  28.04.2023
  Anatola Łatušku abvinavacili ŭ malavańni praz trafarety «Pahoni» (

  Pryjdzie čas...Budzie konkurs Kto padnimie ściah i hierb na Proščy Niezaležnaści.... No nie paźniak dakładna....
 • PolZek
  10.11.2023
  Vyšie označiennyj Pipija po svojemu charaktieru i poviedieniju rano, ili pozdno vsie-ravno by tam okazałsia.
  Tam takich dovolno mnoho političieskich, kotorym łahiernyje poriadki vpołnie tak v ich duchie... oni, koniečno, ot etoho nie mienieje političieskije.
  skažu bolšie, oni naiboleje nieprimirimyje k vłasti, no "osadočiek" vsie žie ostałsia.. piečalno.

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Transpartnyja srodki ź biełaruskimi numarami nie zmohuć zajazdžać i ŭ Estoniju7

Na nastupnyja vychadnyja adnaŭlaje pracu lehiendarny «Reaktar». Hulać buduć try dni5

«Ty nie karenny aŭstralijec, a ja karenny ruski». Były premjer Aŭstralii raskazaŭ, jak 10 hadoŭ tamu pahavaryŭ z Pucinym pra Ukrainu6

Łukašenka pamianiaŭ namieśnika ministra abarony2

Minlashas zaklikaŭ biełarusaŭ najbližejšymi tydniami nie chadzić u hryby1

Daśledčyk daviedaŭsia pra historyju pieršych hadzińnikaŭ Žyrovickaha manastyra

U Žłobinie admianili ŭračystaje adkryćcio fłahštoka, kivajuć na nadvorje1

Mazyrskija ŭłady pryznali, što pieraboi z vodazabieśpiačeńniem u horadzie zastajucca

Samalot AirBaltic z-za bury zalacieŭ u pavietranuju prastoru Biełarusi7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →