Śviet11

Niemcy nie padtrymlivajuć čatyrochdzionny pracoŭny tydzień

Ludzi nie vierać, što za čatyry dni možna paśpiavać vykonvać usie pracoŭnyja zadačy. 

praca

Apytańnie było praviedziena instytutam Forsa. Jano pakazała, što 55 pracentaŭ niemcaŭ vystupajuć suprać uviadzieńnia čatyrochdzionnaha pracoŭnaha tydnia z poŭnaj apłataj pracy. «Za» vykazałasia 42 pracenty.

Uviadzieńnie čatyrochdzionnaha tydnia z poŭnaj kampiensacyjaj zarabotnaj płaty prapanavała, u pryvatnaści, IG Metall. Prychilniki spasyłajucca na dośvied inšych jeŭrapiejskich krain, pavodle jakoha čatyrochdzionny tydzień źmianšaje nahruzku i pavialičvaje pradukcyjnaść. 

Praciŭniki papiaredžvajuć, što kampanijam heta stvoryć dadatkovyja finansavyja ciažkaści. Druhi arhumient zaklučajecca ŭ tym, što nie zaŭsiody možna lohka raźmierkavać uvieś abjom pracy na mienšuju kolkaść pracoŭnych hadzin.

Naprykład, patrabavańnie IG Metall ab čatyrochdzionnym pracoŭnym tydni z takimi ž zarobkami ŭ mietałurhičnaj pramysłovaści sustreła admovu pracadaŭcaŭ. Lidar asacyjacyi pracadaŭcaŭ mietałurhičnaj pramysłovaści zajaviŭ, što takoje pahadnieńnie «pryviało b da praźmiernaha rostu vydatkaŭ» i, takim čynam, «da paharšeńnia kankurentnaj pazicyi». 

Pavodle apytańnia, hramadzianie Uschodniaj Hiermanii nastrojenyja asabliva skieptyčna: 62% ź ich nie ličać, što ŭviadzieńnie čatyrochdzionnaha tydnia maje sens. U Zachodniaj Hiermanii kolkaść praciŭnikaŭ składaje 54%.

Čatyrochdzionny tydzień asabliva papularny siarod prychilnikaŭ zialonych: 69% ź ich vystupili za ŭviadzieńnie i 29% — suprać. Siarod prychilnikaŭ SDPH takuju prapanovu padtrymali 43%. Suprać vykazvajucca 53%. 

Jak ni dziŭna, ale mienš za ŭsio hetaja madel znajšła padtrymku ŭ libierałaŭ: za jaje vykazalisia 24%, suprać — 76%.

U Hiermanii čatyrochdzionny pracoŭny tydzień u roznych varyjantach praktykujecca asobnymi pracadaŭcami. Najbolš raspaŭsiudžanaja praktyka padaŭžeńnia pracoŭnaha dnia. Kab mieć dadatkovy vychadny, zamiest 8 hadzin davodzicca pracavać 10. U toj ža čas isnujuć pracadaŭcy, jakija iduć na skaračeńnie kolkaści pracoŭnych hadzin na tydzień pry zachavańni zarobku.

Čytajcie jašče:

Raspaviadajem, jak zrabić pracoŭny dzień lepšym. Pasprabujcie, kali vy pracujecie z ofisa abo doma!

Čatyrochdzionny pracoŭny tydzień: čamu ŭsio bolš kampanij iduć na hety niestandartny krok

Čatyrochdzionny pracoŭny tydzień. U kožnaj krainie svaje asablivaści

Kamientary1

  • Yhhs
    26.04.2023
    Arbeit macht frei.

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień15

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →