Zdaroŭje

Ryzyka sardečnych zachvorvańniaŭ nižejšaja, kali atłuścieńnie źviazanaje z hienietykaj, a nie ładam žyćcia

Adnym z typaŭ zachvorvańniaŭ, ciesna źviazanych z atłuścieńniem, źjaŭlajucca sardečna-sasudzistyja zachvorvańni, jakija, pa danych Suśvietnaj arhanizacyi achovy zdaroŭja, jość hałoŭnaj pryčynaj śmierci va ŭsim śviecie.

Fota: vecteezy

The Conversation raspaviadaje pra niadaŭniaje daśledavańnie, u jakim vyvučałasia suviaź pamiž atłuścieńniem i sardečna-sasudzistymi zachvorvańniami. U pryvatnaści, daśledčyki chacieli daviedacca, ci adroźnivajecca ryzyka, kali atłuścieńnie abumoŭlenaje hienietyčnaj schilnaściu, i kali jano vyklikanaje inšymi faktarami.

Samo daśledavańnie abapirałasia na infarmacyju pra IMC (indeks masy cieła) 15000 šviedskich bliźniat, jakija naradzilisia da 1959 hoda, i najaŭnaść u paddoślednych hienietyčnaj schilnaści da bolš vysokaha ci bolš nizkaha IMC. Dobra viadoma, što vysoki IMC niehatyŭna ŭpłyvaje na naša zdaroŭje.

Vyjaviłasia, što ryzyka sardečna-sasudzistych zachvorvańniaŭ u siarednim na 76% vyšej u ludziej z atłuścieńniem u paraŭnańni ź ludźmi sa zdarovaj vahoj. Nie asabliva dziŭny vynik. Tym nie mienš, hetaja suviaź była ŭdvaja macniejšaja ŭ tych, chto maje hienietyčnuju schilnaść da nizkaha IMC. U takich ludziej atłuścieńnie było vynikam inšych faktaraŭ, takich jak navakolnaje asiarodździe abo ład žyćcia.

Papiarednija daśledavańni taksama pakazali, što ludzi z atłuścieńniem, vyklikanym hałoŭnym čynam faktarami navakolnaha asiarodździa, majuć bolš vysokuju ryzyku demiencyi, dyjabietu i prablem z sercam, a taksama bolšuju vierahodnaść rańniaj śmierci ŭ cełym, u paraŭnańni ź ludźmi z atłuścieńniem z-za hienietyčnych faktaraŭ.

Niahledziačy na toje, što vysnovy navukoŭcaŭ razam ź inšymi daśledavańniami pakazvajuć, što atłuścieńnie «mienš škodnaje», kali jano źviazanaje z hienietyčnaj schilnaściu da bolš vysokaha IMC, čym kali jano źviazanaje ź inšymi faktarami, daśledčyki zaŭvažajuć pry hetym, što IMC źjaŭlajecca abmiežavanym instrumientam daśledavańnia.

Da taho ž, na žal, ciažka daviedacca, ci jość u vas hienietyčnaja schilnaść da bolš vysokaha IMC. Atłuścieńnie — heta składanaje zachvorvańnie, na jakoje mohuć upłyvać jak hienietyka, tak i šmatlikija inšyja faktary (u tym liku sacyjalna-ekanamičny status i psichičnaje zdaroŭje), jakija niemahčyma ŭličyć pry vymiareńni IMC. A zdarovy ład žyćcia vidavočna važny, niezaležna ad IMC. Tamu našmat važniej razhledzieć niepasrednyja pryčyny atłuścieńnia i što možna zrabić, kab źnizić ryzyku paharšeńnia zdaroŭja dla kožnaj kankretnaj asoby.

Čytajcie taksama:
Pra infarkt pa punktach. Vy pavinny heta viedać, kab zdoleć vyratavać blizkaha
Hetyja pradukty pavialičvajuć ryzyku raźvićcia raku
Navukoŭcy nie mohuć pryjści da zhody adnosna taho, što vyklikaje atłuścieńnie

Kamientary

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?6

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Usie naviny →
Usie naviny

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET24

Zabaronu ruchavikoŭ unutranaha zharańnia ŭ ES nazvali niezakonnaj2

Z čaćviarha na stadyjonie «Dynama» znoŭ pačnuć pakazvać kino pad adkrytym niebam

Siłaviki cisnuć na baćkoŭ viadoŭcaŭ tyktok-kanała «Lusterka»21

U Biełarusi pradajuć Mercedes-Benz W124 za 12 000 dalaraŭ. Čamu 32-hadovaje aŭto takoje darahoje?3

Byłaja palitźniavolenaja: Maja siamja patraciła za dva hady $10 tysiač na advakataŭ i pieradačy dla mianie1

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?6

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →