Kultura11

«Heta zrobić nas tolki macniejšymi». Biełaruskija vydaŭcy pradavali knihi na kirmašy ŭ Biełastoku

Biełaruskich vydaŭcoŭ zaprasili na Biełastocki knižny kirmaš, jaki źbiraje kniharoŭ z usioj Polščy. Prodažy išli vielmi dobra. 

Biełaruski paviljon na knižnym kirmašy ŭ Biełastoku

Letaś u Biełastoku na tradycyjnym knižnym kirmašy i litaraturnym fiestyvali «Na pamiežžy kultur» Biełaruś była pradstaŭlenaja tolki ramanam Uładzimira Niaklajeva «Hej Ben Hinom», jaki vydaŭ fond Kamunikat.org. Sioleta svaje knihi, akramia «Kamunikata», pryvieźli vydaviectvy «Januškievič», «Hutenbierh», «Cymbieraŭ» i ARCHE.

Paviljon biełaruskich vydaviectvaŭ na knižnym kirmašy ŭ Biełastoku maje numar 24

«Biełaruskija niezaležnyja vydaviectvy vykarystali ŭsie mahčymaści, kab pakazać na kirmašy toje, što najbolš cikavaje ciapier u Biełarusi», — kaža Jarasłaŭ Ivaniuk, staršynia fondu Kamunikat.org, jaki ŭ Polščy vydaje biełaruskija knihi.

Fond, jakim jon kiruje, letaś pieravydaŭ 7 knih Uładzimira Arłova, a novy zbornik «Imionaŭ Svabody» papoŭnieny bolš čym 40 ese. Pabačyła śviet kniha «Nierasstralanyja», u jakoj raskazvajecca ab 18 biełaruskich intelektuałach, piśmieńnikach, zabitych u 1937 hodzie savieckimi ŭładami.

Jarasłaŭ Ivaniuk i Andrej Januškievič na knižnym kirmašy ŭ Biełastoku

Jarasłaŭ Ivaniuk adznačaje, što biełaruskija knihi papularnyja ŭ čytačoŭ.

«My pa ŭsioj Polščy, a taksama ŭ Čechii i Litvie zładzili bolš za 20 sustreč z Uładzimiram Arłovym i na kožnaj ładzili kirmaš biełaruskaj knihi. Ich nabyvali niejmaviernuju kolkaść. Pytali, čamu biełarusy nabyvajuć papiarovyja knihi. A nam adkazvali — heta nastalhija. Ludzi kazali, što jany pakinuli svaje knihazbory na 5, 7, 10 tysiač asobnikaŭ u Biełarusi i ciapier kamplektujuć ich nanoŭ tut», — davodzić jon.

Na knižnym kirmašy ŭ Biełastoku. Naviednikaŭ mora. Šmat dziaciej. Vybrać knihi prychodziać siemjami

Vydaviec Andrej Januškievič kaža, što ŭ Polščy brakuje biełaruskaha atačeńnia, ale intares tutejšych biełarusaŭ da biełaruskaj kultury nie mienšy, čym byŭ try hady tamu, kali adbyŭsia vybuch zacikaŭleńnia.

«Pracavać tut možna, navat kali maješ pryceł tolki na biełaruskuju aŭdytoryju. Raduje, što ź joju jość kantakt i ludzi cikaviacca knihami. A heta značyć, što varta rabić spravu i ŭ kamiercyjnym, i ŭ kulturna-misijanierskim sensie», — kaža Andrej Januškievič.

Jon padkreślivaje, što ŭ Polščy vialikija mahčymaści dla raspaŭsiudu knih i šyroki vybar palihrafičnaha materyjału, a kankurencyja stanoŭča ŭpłyvaje na ceny pasłuh.

Siemjami vybirać biełaruskija knihi prychodzili i biełarusy 

Jarasłaŭ Ivaniuk zaŭvažaje, što dziejnaść biełaruskich vydaŭcoŭ za miažoj — pakul nie nadta prybytkovy biznes.

«Biełaruskija knihi vydajucca nievialikimi nakładami i canoju nie mohuć kankuravać z polskimi. Polskija knihi vydajucca tyražom u 10, 20, 100 tysiač asobnikaŭ, a našy — nakładam u tysiaču. Z hetaj pryčyny jany daražejšyja. Ale biełarusy ŭ Polščy, pa-za jaje miežami knihi nabyvajuć, tamu varta takoj dziejnaściu zajmacca», — ličyć jon.

Knižny kirmaš prachodzić z 21 pa 23 krasavika ŭ vip-zale haradskoha stadyjona Biełastoka. Tematyka tvoraŭ, vystaŭlenych u paviljonach, — samaja raznastajnaja. Akramia prodažu knih, litaratary i vydaŭcy sustrakajucca z čytačami, prachodziać prezientacyi novych vydańniaŭ dy aŭtohraf-siesii.

U biełaruskim paviljonie biełastockaha festu

Za paŭtara dnia festu biełaruskija knihary pradali niekalki socień knih. Kupcy brali liryku, historyju, raźbirali dziciačuju litaraturu. Niekatoryja sychodzili z paviljona ź dziasiatkam i bolej knižak.

Biełastocki knižny fest sioleta byŭ jubilejny — dziasiaty

Na fonie polskich knihazboraŭ biełaruski vyhladaje prystojna.

«Nam usio b było cikava pačytać na biełaruskaj movie. Žoncy pakazvaŭ «Hary Potera», ale naš plamieńnik jašče pakul nie čytaje pa-biełarusku», — kaža Siarhiej Vieramiejčyk. A jaho žonka adznačaje: «Ja z zadavalnieńniem pačytała «Akularnik» polskaj piśmieńnicy biełaruskaha pachodžańnia Katažyny Bondy. Kali byli b pierakłady na biełaruskuju inšych jaje tvoraŭ, to kupiła b».

Naviednik Aleh nabyŭ «Biełaruski kalandar», knihu «Imiony Svabody» dy zbornik z uspaminami pra rasstralanych haradziencaŭ.

«Kab viedać, z čaho pačynalisia represii, ich karani, chto adkazny za ich, i kab zrazumieć, jak minułyja represii źviazanyja ź ciapierašnimi», — tłumačyć jon.

Biełaruskija knihi na knižnym festyvali ŭ Biełastoku

Pavodle jaho, na čužynie nie chapaje biełaruskaha asiarodździa i nieabchodna prasoŭvać biełaruski paradak dnia, jaki dapamoža biełarusam tut.

Krajaznaŭca Kastuś Šytal nabyŭ niekalki vydańniaŭ na biełaruskuju tematyku i pachvaliŭsia znachodkaj u handlara antykvaryjatu, jaki razharnuŭ svoj knihazbor pa susiedstvie ź biełarusami. Kastusiu trapiŭsia samvydataŭski padpolny časopis z uspaminami represavanych Savietami ziemlakoŭ ź Dzisienskaha pavieta. «Heta była hetak zvanaja evakuacyja turmaŭ, kali NKVDysty prosta rasstrelvali viaźniaŭ», — apavioŭ jon.

Aleś Kudrycki na aŭtohraf-siesii

Vydaŭcy ładzili i aŭtohraf-siesii biełaruskich piśmieńnikaŭ. Na joj sustreŭsia z čytačami aŭtar dziciačaj knihi Aleś Kudrycki.

«Zrazumieła, što tut nie chapaje samoj Biełarusi. My prachodzim čas vialikich trahiedyj ludskich. Biełarusam šmat čaho daviałosia pieražyć, ale heta zrobić nas tolki macniejšymi», — skazaŭ Aleś Kudrycki.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

Siem resursaŭ, dzie možna słuchać biełaruskija aŭdyjaknihi

Sto biełarusaŭ ahučyli knihu pra dyskryminacyju rodnaj movy

Andrej Skurko: Ctaranna zachoŭvajučy dekaracyi minułaha, čałaviek padśviadoma imkniecca da bieśśmiarotnaści

Kamientary1

  • cyla
    22.04.2023
    kakije biełorusskije lica

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii10

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

Na jakich umovach biełarusy mohuć atrymać hramadzianstva Ispanii, Partuhalii, Hiermanii i inšych krain12

U Rasii dźvie dziaŭčyny zahinuli padčas kvestu — animatar abliŭ ich hazaj, vypadkova padpaliŭ i ŭciok5

Ilustratarku z Bresta asudzili za danaty pałku Kalinoŭskaha na šeść hadoŭ

Pad Babrujskam na trasie dobra nasypała hradu

U Minsku za pratesty buduć sudzić muža i žonku. U ich troje dziaciej3

«Usiakija situacyi ŭ žyćci byvajuć». Pavuk spytaŭ u miascovych uładaŭ pra šachied, što ŭpaŭ u Akciabrskim3

Ihar Strałkoŭ (Hirkin) budzie pracavać kraŭcom u kałonii1

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii10

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →