Intervju vysokaja čynoŭnica dała haziecie Administracyi Alaksandra Łukašenki «SB. Biełaruś siehodnia».

Adnosiny z Rasijaj

Natalla Kačanava zajaviła, što «vykliki, jakija ŭźnikajuć pierad našymi krainami, pierad Sajuznaj dziaržavaj Biełarusi i Rasii, jašče bolš zbližajuć nas». Važnaja «praktyčnaja praca pa supraćdziejańni raźviazanaj suprać nas poŭnamaštabnaj hibrydnaj vajnie», tamu «biez surjoznaha prasoŭvańnia intehracyjnych pracesaŭ faktyčna nielha zabiaśpiečyć biaśpieku».

Jana vykazała ŭpeŭnienaść, što supracoŭnictva dźviuch krain budzie ŭnosić važki ŭkład u «abjadnańnie słavianskaj cyvilizacyi, raźvićcio kanstruktyŭnaha dyjałohu va ŭsim śviecie, sadziejničać stvareńniu spraviadlivaj mižnarodnaj supolnaści svabodnych nacyj».

Sacyjalnaja dziaržava

Natalla Kačanava paŭtaryła daŭniuju łukašenkaŭskuju ŭstanoŭku, što razvał SSSR pryvioŭ da taho, što «naša kraina, jak i druhija byłyja sajuznyja respubliki, zastałasia sam-nasam z saboj, a miljony ludziej, jakija stracili lubimuju Radzimu, byli ŭ stanie razhublenaści i rospačy, hłyboka pieražyvali hetyja padziei jak asabistuju trahiedyju».

I tolki dziakujučy «dalnabačnaści našaha Prezidenta, šanoŭnaha Alaksandra Ryhoraviča Łukašenki», kraina vytryvała, było zachavana i pamnožana toje, što dastałosia ŭ spadčynu ad savieckaha pieryjadu».

Kiraŭnica Savieta Respubliki źviartaje ŭvahu na toje, što sacyjalnaja dziaržava finansujecca ź biudžetu, z tych adličeńniaŭ, jakija płacić kožny. Tamu nieabchodna adychodzić ad sacyjalnaha ŭtrymanstva, uklučać niezaniatych hramadzian u ekanomiku:

«Ad sacyjalnaha ŭtrymanstva treba adychodzić. U suviazi z hetym rabota parłamientaryjaŭ i kiraŭnickaj viertykali ŭ cełym pa ŭklučeńni niezaniatych hramadzian u ekanomiku pavinna być nie prosta praciahnuta, a pastaŭlena na pieršačarhovy kantrol».

Natalla Kačanava, jakaja, jak miarkujecca, karystajecca asablivym davieram Alaksandra Łukašenki, vykazałasia za toje, kab byŭ arhanizavany «ŭlik sacyjalnaj karysnaści hramadzian».

«My ŭžo nieadnarazova padstupalisia da ŭliku sacyjalnaj karysnaści hramadzian. Uvieś čas baimsia kahości pakryŭdzić. A ź inšaha boku, chiba tym, chto dobrasumlenna i staranna pracuje i za košt svaich padatkaŭ utrymoŭvaje nie zaniatych u ekanomicy, nie kryŭdna?!»

Dla hetaha pavinna być arhanizavanaja šyrokaja tłumačalnaja kampanija, kab ludzi sami vyznačyli mieru sacyjalnaj spraviadlivaści. Kačanava ličyć, što nieabchodna «pravieści maštabnaje sacyjałahičnaje daśledavańnie, padyskutavać na dyjałohavych placoŭkach i ŭ ŚMI». 

Pad vyhladam «sacyjałahičnych daśledavańniaŭ» u łukašenkaŭskaj sistemie raspaŭsiudžvajuć fiktyŭnyja sacyjałahičnyja źviestki, jakija majuć pakazvać šyrokuju sacyjalnuju padtrymku tych ci inšych idej uładaŭ. «Dyskusijaj» ža nazyvajuć prapahandysckija kampanii ŭ ŚMI i palitinfarmacyi na pradpryjemstvach i va ŭstanovach u padtrymku tych ci inšych pačynańniaŭ. 

Suvierenitet i niezaležnaść

Kačanava vykazała zakłapočanaść tym, što «naša kraina štodnia sutykajecca z šeraham vyprabavańniaŭ». A suvierenitet i niezaležnaść dziaržavy — «nie toje, što dajecca raz i nazaŭždy. Heta ciažki, darahi praces, jaki patrabuje surjoznych zatrat i napružańnia ŭsiaho hramadstva».

A dla zachavańnia niezaležnaści nieabchodna kultyvavać u biełarusaŭ «viernaść tradycyjam i asnovam, pavahu da zakona, hatoŭnaść achviaravać asabistym dziela supolnaha, samaachviarna słužyć nacyjanalnym intaresam, samastojna vyznačać budučyniu svajoj krainy».

Misija hramadskich struktur

Na dumku čynoŭnicy, «hramadskija struktury paklikanyja słužyć placoŭkami dla dyjałohu pradstaŭnikoŭ roznych sacyjalnych i prafiesijnych hrup, ažyćciaŭlać ekśpiertnuju i analityčnuju pracu, danosić praŭdu i aharodžvać moładź ad zhubnaha infarmacyjnaha ŭpłyvu». A ich stratehičnaja meta — «zabieśpiačeńnie nacyjanalnych intaresaŭ Respubliki Biełaruś».

Vychavańnie patryjatyzmu

Natalla Kačanava taksama vystupaje za «patryjatyčnaje vychavańnie», jakoje ŭ jaje interpretacyi aznačaje vychavańnie łajalnaści dyktatarskamu režymu.

Vykazvańnie Łukašenki pra toje, što «patryjota moža vychavać tolki patryjot» pavinna źjavicca na liniejcy tavaraŭ «mierču Pieršaha», zajaviła Kačanava.

Čytajcie jašče:

Kačanava dała Šviedu hramatu za «zabieśpiačeńnie pravoŭ i svabod» i pažadała dalejšych pośpiechaŭ

Kačanava zajaviła, što biełarusam nie patrebnyja dalary

Клас
7
Панылы сорам
67
Ха-ха
23
Ого
3
Сумна
2
Абуральна
55