Ekanomika22

U «Hrodna Azot» 600 miljonaŭ dalaraŭ źbirajucca ŭkłaści indyjcy

U Jeŭrazijskim banku raźvićcia (JEABR) paviedamili, što indyjskija kampanii źbirajucca ŭkłaści da 600 miljonaŭ dalaraŭ u biełaruskaje pradpryjemstva «Hrodna Azot».

Fota: azot.by

U paviedamleńni adznačajecca, što Indyja płanuje inviestavać paznačanuju vyšej sumu ŭ pašyreńnie vytvorčaści azotnych uhnajeńniaŭ na «Hrodna Azot». Heta robicca dla taho, kab pavialičyć abjom pastavak azotnych uhnajeńniaŭ ź Biełarusi ŭ Indyju.

Realizacyja hetaha prajekta maje spryjać raźvićciu mižnarodnaha transpartnaha kalidora (MTK) «Poŭnač — Poŭdzień». Adznačajecca, što zachodniaje adhalinavańnie dadzienaha maršrutu ciapier vykarystoŭvajecca dla ekspartu minieralnych uhnajeńniaŭ u Indyju.

Ekśpierty JEABR miarkujuć, što abjom kantejniernych pieravozak minieralnych uhnajeńniaŭ pry vykarystańni nazvanaha MTK užo da 2030 hoda moža pavialičycca ŭ 8-9 razoŭ.

Kamientary2

  • były haradzieniec
    21.04.2023
    Bchopał 1984. Možiem povtoriť!
  • rabočy
    21.04.2023
    Układć 600, nazad atrymajuć 50, albo i nul. I tady parazumniejuć.

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →