Zvyčajna hetyja raśliny biaźlitasna vypołvajuć, vykošvajuć, truciać hierbicydami, ale jany vyrastajuć znoŭ i znoŭ. Pry hetym šmatlikija ź ich — jadomyja i mohuć zabiaśpiečyć arhanizm čałavieka vitaminami, asabliva ŭviesnu, kali kulturnyja raśliny jašče nie pačali raści.

Praviły zboru dzikarosłych raślin dla sałataŭ

Pry zbory dzikarosłych raślin treba prytrymlivacca niekatorych praviłaŭ.

Uvodzić u racyjon ich treba pastupova. Kali vy nikoli ni jeli pustaziella, to vaš arhanizm možna jaho napačatku nie ŭspryniać narmalna. Pačynać lepš z dabaŭleńnia niekalkich liścikaŭ pustaziella ŭ talerku z sałatam. Heta nie asabliva źmienić smak, ale strava nabudzie novaje adcieńnie.

Dzikarosłyja raśliny treba źbirać u ekałahična čystych miescach. Nie źbirajcie travaŭ kala daroh, pramysłovych pradpryjemstvaŭ, kala pasadak, jakija apracoŭvalisia chimikatami, kala zvałak. Sabranyja raśliny treba ŭvažliva pierabrać i dobra pramyć.

Kali raśliny źbirajecie dla sałataŭ, to lepš za ŭsio ich spažyć u toj ža dzień. Zachoŭvajuć ich nie bolš za dva dni.

Jak dzikarosłyja raśliny dadajuć u sałaty

Samy prosty sposab užyvańnia dzikarosłych raślin — dadavać ich u sałaty pa anałohii z kropam ci piatruškaj. Heta nijak nie adabjecca na smakavych jakaściach sałatu, ale dadaść nieabchodnych vitaminaŭ i zrobić racyjon bolš raznastajnym.

U pieršyja stravy pustazielle dadajuć za 5—10 chvilin da kanca varki, spačatku ŭ nievialikaj kolkaści, jak prypravu.

Pustazielle padydzie dla zialonych kaktejlaŭ i smuzi, jakija ciapier nabyli vialikuju papularnaść i zamianiajuć tradycyjnuju ježu, aśviažajuć, dapamahajuć skinuć vahu i adnavić siły. Ź liściem dzikich raślin źmiešvajuć ahurki, banany, jabłyki, praroščanaje nasieńnie i arechi.

Dziesiać vidaŭ pustaziella dla vašaha stała

Strełki

Strełki. Fota: Wikimedia Commons

Strełki

Strełki (rus. — pastušja sumka). Hetaja raślina raście paŭsiul. Mała chto viedaje, što jana vielmi bahataja na vitaminy, arhaničnyja kisłoty, mikra— i makraelemienty. Jana ŭtrymlivaje ščaŭjevuju, jabłyčnuju, vinnuju kisłoty, vitaminy K i V, dubilnyja rečyvy. Raślina sakavitaja, na smak saładkavataja. U sałatach vykarystoŭvajuć sukviećci i płady. Z maładoha liścia hatujuć barščy, supy, sałaty, načynki dla pirahoŭ. Nasieńnie vykarystoŭvajuć u jakaści śpiecyi.

Miedunica

Miedunica

Miedunica. Fota: Wikimedia Commons

Hetaja raślina bahataja na vitamin S, žaleza, marhaniec, karacin. Miedunicu možna vykarystoŭvać jak asnoŭnuju zielaninu pry pryhatavańni sałataŭ. Jaje taksama dadajuć u faršy, supy, jaječniu, rahu i stravy z krup. Źbirajuć miedunicu, pakul jaje sukviećci nie ahrubieli. Pry zbory zryvajuć vierchaviny raśliny.

Makryca

Makryca

Makryca. Fota: Wikimedia Commons

Raślina zastajecca jadomaj da svajho ćvicieńnia. Jana bahataja na vitaminy S, Je, kalij. Jaje taksama možna ŭžyvać jak špinat. Dla hetaha jaje trochi advarvajuć i dadajuć alej. Smak śviežaj makrycy dastatkova niejtralny, tamu, kali jaje dadać u sałat ci sup, to nichto nie zrazumieje, što jana tam prysutničaje. Makryca palapšaje dziejnaść sardečna-sasudzistaj i centralnaj niervovaj sistemy, karysnaja pry straŭnikava-kišačnych zachvorvańniach.

Konskaje ščaŭje

Konskaje ščaŭje

Konskaje ščaŭje. Fota: Wikimedia Commons

U liści raśliny prysutničaje askarbinavaja kisłata. Pa svaim chimičnym składzie raślina blizkaja da revieniu. U ježu iduć jak listy, tak i ściobły. Liście vykarystoŭvajuć dla pryhatavańnia sałataŭ, supoŭ, načynki dla pirahoŭ. Jaho možna dadavać u smuzi.

Konskaje ščaŭje vielmi smačnaje ŭ sałacie z ahurkami ci pamidorami!

Dobrymi kampanientami dla jaho buduć radyska, małady časnok i zialonaja cybula. U ježu vykarystoŭvajuć tolki maładyja, maleńkija liściki. Na smak jany nie takija kisłyja, jak liście zvyčajnaha ščaŭja.

Dźmuchaviec

Dźmuchaviec

Dźmuchaviec. Fota: Wikimedia Commons

Jaho liście ŭtrymlivaje vitaminy A, S, V, Je, K, bieta— i alfakaracin, mikra— i makraelemienty. Raślina maje antyparazitarnyja ŭłaścivaści.

Liście lepš za ŭsio źbirać rańniaj viasnoj, kali jano amal nie maje horkaha prysmaku.

A z kvietak dźmuchaŭca varać vareńnie.

Sušanaje kareńnie raśliny vykarystoŭvajecca jak zamieńnik kavy.

Pierad užyvańniem liście dźmuchaŭca na niekalki hadzin zamočvajuć u vadzie, kab syšła harkata.

Lebiada

Lebiada

Lebiada. Fota: Wikimedia Commons

U hady niščymnicy našy prodki viasnoj nikoli nie minali lebiady.

Lebiada maje pryjemny smak i vielmi karysnaja. Jana amal na tracinu składajecca z prateinu i pa svaich pažyŭnych jakaściach moža spaborničać z hrybami i špinatam.

Liście lebiady tušać, dadajuć u posnyja stravy, supy. A vysušanym i zmołatym — u chleb.

Lebiadu sušać, solać, marynujuć, hatujuć piure, sałaty. Jaje možna advaryć i zapravić masłam ci majanezam. Samy prosty sałat — jajka ci bulba, lebiada i majanez ci alej.

Pierad tym jak jeści ŭ sałacie, lebiadu ašparvajuć kipniem ci apuskajuć u var na imhnieńnie.

Kaniušyna

Kaniušyna

Kaniušyna. Fota: Wikimedia Commons

Raślina maje dastatkova śpiecyfičny smak, da jakoha treba pryzvyčaicca, ale jana bahataja na białok, fosfar i kalcyj.

Śviežaje liście maładych raślin dadajuć u sałaty z harodniny, supy, a taksama harniry da miasa i morapraduktaŭ, smuzi i zialonyja kaktejli.

Vysušanaje i zdrobnienaje liście vykarystoŭvajuć pry pryhatavańni sousaŭ, syroŭ, muki.

Ličycca, što kaniušyna dapamahaje adnavić siły pry vialikich fizičnych nahruzkach.

Krapiva

Maładaja krapiva

Maładaja krapiva. Fota: Wikimedia Commons

Chiba što najbolš viadomaja strava z krapivy — sup.

Sabranaja ŭ mai raślina — samaja kaštoŭnaja. U joj u dziesiać razoŭ bolej žaleza i miedzi, čym u kapuście.

Krapiva ŭtrymlivaje ŭ dva razy bolej vitaminu S, čym parečka, i ŭ čatyry razy bolej, čym limon.

Pa ŭtrymańni karacinu jana pieraŭzychodzić morkvu, a vitaminu K — špinat.

Raślina bahataja na białok, arhaničnyja kisłoty, dubilnyja rečyvy, efirnyja alei, cukar.

Z dapamohaj krapivy možna adnavić utrymańnie kalcyju ŭ arhaniźmie. Źbirajuć vierchaviny raśliny.

Pierad tym jak jeści, krapivu ašparvajuć kipniem ci apuskajuć u var na imhnieńnie.

U sušanym vyhladzie krapivu dadajuć u vypiečku, sałaty, i inšyja stravy. Joju možna pasypać advarnuju bulbu.

Z krapivoj aściarožnym treba być tym, u kaho prablemy z trombami, bo hetaja raślina nakoplivaje vitamin K, jaki zahuščaje kroŭ.

Markoŭnik cmianalisty

Markoŭnik cmianalisty

Markoŭnik cmianalisty. Fota: Wikimedia Commons

Heta pachučaja trava ź miakkim smakam i tonkim vodaram anisu.

Raślina bahataja na marhaniec, kalcyj i kalij. Jana zjaŭlajecca krynicaj žaleza i cynku, što moža spryjać praduchileńniu aniemii.

Markoŭnik vykarystoŭvajuć u śviežym vyhladzie ŭ jakaści prypravy dla sousaŭ, supoŭ, syroj harodniny, amletaŭ, miasa na hryli. Raślina dobra pasuje dla sałataŭ. U varanyja stravy treba dadavać u samy apošni momant, u kancy varki. Markoŭnik vykarystoŭvajecca ŭ francuzskaj i italjanskaj kuchni.

Tryputnik

Tryputnik

Tryputnik. Fota: Wikimedia Commons

Hetaja raślina, jak krapiva, konskaje ščaŭje i lebiada, daŭno ŭžyvajecca ŭ ježu. Jaje taksama treba źbirać tolki kali liście maładoje. Tryputnik dadajuć u chleb, vypiečku, zialonyja kaktejli. Maładoje liście dobra spałučajecca sa ščaŭjem, asabliva ŭ supach z maładoj zielaniny. Tryputnik možna dadavać u amlety ci hatavać z cybulaj i bulbaj. Karysnym budzie i nasieńnie tryputniku. Jano dapamahaje ačyścić kišečnik.

Spadziavajemsia, našy parady dapamohuć vam zrabić viesnavoje mieniu bolš raznastajnym i karysnym.

Čytajcie jašče:

Vučonyja dakazali, što raśliny ŭmiejuć razmaŭlać

Čaramša — skarbnica vitaminaŭ. Voś što ź jaje možna hatavać i jak vyroščvać

Čufa: hety ziemlany arech vydatna raście ŭ biełaruskich umovach. Pasadzicie, i vam spadabajecca

Клас
14
Панылы сорам
2
Ха-ха
2
Ого
1
Сумна
2
Абуральна
2