Hramadstva

«Adnojčy klijenty prynieśli čučała čarapachi». Što biełarusy niasuć u łambardy ŭ abmien na hrošy

Łambardaŭ u Biełarusi robicca ŭsio bolš: na pačatak 2022 hoda takich arhanizacyj było ŭ krainie 523, bolš za 200 ź ich ‒ u Minsku. Čaściej za ŭsio łambardy raźmiaščajucca ŭ ludnych miescach: u mietro, na rynkach, pobač z kramami. Ale źjaŭlajucca kropki i ŭ spalnych rajonach. Pra toje, jak pracujuć łambardy, što prynosiać tudy ludzi i chto samyja častyja hości, vydańnie Myfin.by daviedałasia ŭ hałoŭnaha acenščyka sietki łambardaŭ «Ranćje» Mikałaja Zadarožnaha.

Pavodle słoŭ acenščyka, u apošnija hady łambardy adčuli prykmietny prytok naviedvalnikaŭ. Ich pasłuhami stali karystacca navat tyja biełarusy, jakija jašče niekalki hadoŭ tamu nikoli b siudy nie pryjšli.

Schiema pracy łambarda vyhladaje tak: vy zakładajecie reč i paśla taho, jak jaje aceniać, atrymlivajecie hrašovyja srodki. Kali doŭh nie budzie pahašany svoječasova, łambard pradaje reč. Taksama ŭ łambard možna addać niejkuju reč dla realizacyi, a možna što-niebudź nabyć.

Amal u kožnym łambardzie siońnia možna ŭbačyć vitryny. Na ich — muzyčnyja kałonki, mabilnyja telefony, płanšety i mnohaje inšaje. Ceny našmat nižejšyja, čym u kramie, bo rečy ŭžo byli ŭ vykarystańni.

Jak adbyvajecca acenka

Suma pazyki vyznačajecca ekśpiertam-acenščykam paśla taho, jak jon acenić vyrab.

«Analizujem rynak: kali pastupiła ŭ prodaž reč, zapatrabavanaja jana na rynku ci popyt na tavar nizki i pakupnika znajści budzie składana. Taksama suma acenki zaležyć ad stanu rečy i jaje pracazdolnaści, — raspavioŭ Mikałaj Zadarožny. —

Raniej, hadoŭ ź piać tamu, u asnoŭnym ludzi zdavali kaštoŭnyja mietały: załatyja piarścionki, łancužki. Prynosili ich žančyny siaredniaha ŭzrostu. A siońnia 60-65% rečaŭ — heta technika: bytavaja, budaŭničaja, hadžety. Zvyčajna heta robiać mužčyny».

Acenščyk adznačyŭ, što ŭ apošnija hady, asabliva ŭ 2022-m, popyt na pasłuhi łambardaŭ siarod nasielnictva značna vyras.

«Ceny rastuć, a zarobki na tym ža ŭzroŭni. Tamu ludzi prynosiać rečy, kab zdać «da zarpłaty», — patłumačyŭ supracoŭnik łambarda.

Pavodle jaho słoŭ, na naviedvalnaść łambardaŭ upłyvaje i kryzis. U takija časy zaŭsiody naviedvalnikaŭ bolš. Pazyčyć hrošaj časta niama ŭ kaho, i ludziej vyručajuć łambardy.

«Zaŭsiody taksama pavialičvajecca popyt na pasłuhi łambardaŭ u śviaty. Pierad imi ludzi zdajuć rečy, kab kupić padarunki, a paśla śviataŭ prychodziać, tamu što patracili hrošy, i im nie chapaje da zarpłaty».

Fota pradastaŭlenaje hierojem materyjału

Kolki zarablajuć łambardy

Pa kaštoŭnych mietałach siaredni pracent — 1,1%. Da prykładu, acanili piarścionak u 100 rub., za kožny dzień budzie naličvacca 1,1 rub., jakija dadatkova zapłacić pakupnik. Pa inšaj majomaści (technika i inš.) siaredni pracent — 1,3%.

Kali zaručalny piarścionak z zołata proby 585 važyć 2 h, to na ruki klijentu vydaduć prykładna 150 rub.

Za iPhone 7 u dobrym stanie klijent moža atrymać prykładna 200 rub.

Kankurenty — nie tolki inšyja łambardy

Pa słovach Mikałaja, niahledziačy na toje, što klijentaŭ stała bolš, vyručka łambarda vyrasła nie mocna.

«Piać hadoŭ tamu asnoŭny prybytak łambardu prynosili kaštoŭnyja mietały i juvielirnyja vyraby, jakija było lohka realizavać. Ciapier kaštoŭnaha mietału stała mienš, bolš źjaviłasia techniki, a heta ŭžo inšyja hrošy i vydatki času».

Akramia hetaha, siarod łambardaŭ ciapier vysokaja kankurencyja.

«Akramia inšych łambardaŭ, kankuravać davodzicca i z anłajn-barachołkami, dzie ludzi sami vystaŭlajuć svaje tavary na prodaž, dempinhujuć. Ščyra skažu, rynak b/u katastrafična pierapoŭnieny».

Pra dachodnaść

«Łambard zarablaje ŭ asnoŭnym nie na realizacyi rečaŭ, a na vydačy pazyk pad zakład vyrabaŭ. Heta składaje 70% našaj vyručki. Prybytkovaść łambarda, jaho pośpiech naŭprost zaležyć ad umieńnia rabotnikaŭ razmaŭlać z klijentami», — upeŭnieny supracoŭnik łambarda.

Ekśpiert-acenščyk pavinien być vietlivym, kamunikabielnym, zaŭsiody hatovym niešta prapanavać, pakazać čałavieku, jaki pryjšoŭ u łambard.

«Časta naviedvalnikam treba prosta z kimści pahavaryć, padzialicca navinami, raspavieści pra prablemy.

Tamu važna, kab acenščyk umieŭ słuchać. Uvohule, prychodziać roznyja ludzi, i kali ty da čałavieka nie prystasavaŭsia, to jon pojdzie ŭ inšy łambard. Tamu vielmi važna zachavać pastajannaha klijenta. Tady jon da ciabie pryjdzie jašče nie raz. Kali ŭ pazyčalnika niama hrošaj viarnuć pazyku abo dla pahašeńnia pracentaŭ, my adkładajem hetuju reč dla čałavieka, abiacajučy pačakać. Tak starajemsia zachavać klijenta».

Partret klijenta

Mikałaj zaŭvažyŭ, što ŭzrovień servisu ŭ łambardach mocna pavysiŭsia ŭ apošnija hady, uładalniki imknucca ŭkaraniać klijentaaryjentavany padychod.

«Napeŭna, heta adna z pryčyn, čamu kantynhient naviedvalnikaŭ łambardaŭ pamianiaŭsia za apošnija hady. Łambardy daŭno stali ŭstanovaj dla «zvyčajnych ludziej». Siońnia siudy źviartajucca navat tyja, chto piać hadoŭ tamu nikoli b u łambard nie pajšoŭ. Ludzi bačać, što hetym karystajucca ich susiedzi, znajomyja, i ŭ situacyi, kali terminova patrebnyja hrošy, jany dumajuć: a čamu b i mnie nie źviarnucca ŭ łambard? Tym bolš, što heta prosta, chutka i zručna, dy i nievysokija pracenty.

Asnoŭnyja klijenty — heta biełarusy 20-40 hadoŭ. Jany składajuć kala 55-60% usich naviedvalnikaŭ. Źviartajucca ŭ łambardy i pradprymalniki, im byvajuć terminova patrebnyja hrošy dla biznesu.

Časam prychodziać dobra apranutyja, dahledžanyja žančyny siarednich hadoŭ, jany čaściej za ŭsio zdajuć kaštoŭnyja mietały. Redkija naviedvalniki — siemji ź dziećmi, jakim, mabyć, prosta patrebnyja hrošy «da zarobku». Sustrakajucca i całkam pracazdolnyja ludzi, jakija trapili ŭ składanuju žyćciovuju situacyju».

Pa słovach Mikałaja, chapaje siarod klijentaŭ i ludziej, tak by mović, nizkaha sacyjalnaha statusu. Ich kolkaść varjirujecca ŭ zaležnaści ad rajona horada i miescaznachodžańnia łambarda.

Zołata, technika, futry i navat čučała čarapachi

Ludzi prynosiać u łambard zusim roznyja rečy. Raniej asnoŭny prybytak łambarda składali kaštoŭnyja mietały — ich lohka realizavać, bo prymaje dziaržava. Siońnia kaštoŭnaha mietału stała mienš, pavialičyłasia kolkaść techniki — heta asnoŭny tavar, jaki prynosiać ludzi.

«Praŭda, byvajuć i ekskluzivy. Adnojčy klijenty prynieśli čučała čarapachi dla realizacyi. My jaho ŭziali, i, darečy, jaho davoli chutka kupili.

Uzimku prynosiać futry, ale my ich nie biarom, bo składana zabiaśpiečyć pravilnyja ŭmovy dla zachoŭvańnia futravych vyrabaŭ.

Jašče prynosiać bytavuju i budaŭničuju techniku, staryja radyjopryjomniki i fotaaparaty. Sustrakajucca i bajany».

Fota pradastaŭlenaje hierojem materyjału

Nie abychodzicca biez zdareńniaŭ

Pamiaškańnie łambarda na noč stavicca na sihnalizacyju. Taksama majecca tryvožnaja knopka.

«Vypadkaŭ, kab nas sprabavali abrabavać, nie było ni razu. Ale sam acenščyk pavinien vykonvać praviły biaśpieki».

Mikałaj uspomniŭ vypadak, jaki adbyŭsia ŭ inšym łambardzie, kali rabaŭnik napaŭ na supracoŭnicu, sprabujučy ŭčynić rabunak.

«U hetaj situacyi sama supracoŭnica zrabiła pamyłku. Heta była ranica, jana tolki zastupała na źmienu i nie paprasiła klijenta pačakać na vulicy, adkryła pry im łambard, a jon pajšoŭ uśled za joj», — raspavioŭ jon.

Ale, pa słovach Mikałaja, takija vypadki ŭ łambardach — vialikaja redkaść. A voś u čym treba prajaŭlać pilnaść acenščyku, dyk heta ŭ pytańniach ahladu rečaŭ, jakija prynosiać naviedvalniki.

«Adnojčy małady čałaviek prynios da nas piarścionak, — raspavioŭ pra adzin vypadak Mikałaj. — Acenščyk pacikaviŭsia, dzie jon byŭ nabyty. Mužčyna adkazaŭ, što ŭ ZIKO prykładna paŭhoda tamu. Acenščyk pahladzieŭ probu, klajmo i zaŭvažyŭ, što proba savieckaja, a značyć, kupić piarścionak paŭhoda tamu mužčyna nijak nie moh.

Jak potym akazałasia (jon sam potym raskazaŭ praŭdu), piarścionak mužčyna nieprykmietna ściahnuŭ u svajoj babuli. Łambard jamu admoviŭ u pasłuzie».

Byli vypadki, što žančyny prynosili piarścionki, zavušnicy, jakija im daryli mužčyny, śćviardžajučy, što vyraby załatyja. Vyjaŭlałasia, što ŭpryhožańni zroblenyja nie z zołata.

«Acenščyku treba być vielmi ŭvažlivym. Mohuć prynosić padrobki abo rečy ŭ niepracoŭnym stanie, z defiektami. Sa mnoj u pieršyja hady majoj pracy ŭ łambardzie byvali vypadki, kali klijenty chacieli padmanuć. Pry takoj pracy nie varta być zališnie davierlivym. Byvaje, što zakładnaja majomaść moža akazacca nie klijentavaj. Tamu acenščyk zadaje ŭdakładniajučyja pytańni i hladzić na reakcyju čałavieka. U svaim rodzie supracoŭnik łambarda — heta i śledčy, i psichołah».

Kamientary

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

Adesit za $6 tysiač źbieh ad mabilizacyi ŭ Rasiju, dzie staŭ kantraktnikam. A kali trapiŭ na front, to zdaŭsia ŭkraincam9

Čamu Bajden vyrašyŭ vyjści z honki? Voś što pra heta pišuć suśvietnyja miedyja4

Sotni busłoŭ sabralisia na adnym poli la Hrodna FOTAFAKT2

Kolkaść lehkavikoŭ na biełaruska-polskaj miažy vyrasła da hihanckich 3501

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta6

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →