Zdaroŭje11

Hamieapatyju i inšyja mietady nietradycyjnaj miedycyny dahetul uklučajuć u pieralik płatnych pasłuh u dziaržaŭnych klinikach

U abnoŭlenym pieraliku płatnych pasłuh dziaržaŭnych balnic i paliklinik zastalisia hamieapatyja, lačeńnie pčołami, pjaŭkami i inšyja nietradycyjnyja pracedury. Takija mietady mnohija ŭ miedyčnym kole ličać sumniŭnymi.

Hamieapatyčnyja leki. Fota: urologexp.com

U vydadzienaj 10 krasavika ŭradam pastanovie — pieralik płatnych pasłuh, jakija mohuć akazvać dziaržaŭnyja miedycynskija ŭstanovy. Niekatoryja z hetych pracedur u miedycynskim asiarodździ ličacca psieŭdamiedycynaj, a ŭ samim dakumiencie nazyvajucca «nietradycyjnymi mietadami akazańnia dapamohi». Tak, u pieraliku zhadvajecca hamieapatyja, hirudaterapija (lačeńnie pjaŭkami), apiterapija (lačeńnie pčołami).

Hetyja mietady i raniej ŭklučali ŭ pieralik płatnych pasłuh.

Frahmient uradavaj pastanovy ź pieralikam płatnych pasłuh, u jakim zhadvajucca nietradycyjnyja mietady miedyčnaj dapamohi (punkt 4). Skan z pravo.by

Siarod daktaroŭ taki padychod vyklikaje dyskusiju.

«Miedycyna — heta navuka, jakaja hruntujecca na dokazach, efiektyŭnaści tych ci inšych mietadaŭ lačeńnia i dyjahnostyki chvarobaŭ. Kali jość dokazy taho, što mietad efiektyŭny i biaśpiečny, to jon prymajecca i vykarystoŭvajecca. Kali niama dokazaŭ, to heta nie miedycyna…» — tłumačyć praktykujučy doktar Vadzim.

Pavodle jaho, užyvańnie terminu «nietradycyjnaja miedycyna» — markier kvalifikacyi słužboŭcaŭ, jakija składali pieralik. Akramia taho, akcentuacyja ŭvahi, naprykład, na hamieapatyi, dyskredytuje sistemu achovy zdaroŭja.

Dadatak da pastanovy ŭradu ad 10 krasavika 2023 hoda № 182 z abnoŭlenym pieralikam płatnych pasłuh byŭ apublikavany ŭ telehram-kanale Ministerstva achovy zdaroŭja, ale potym jaho čamuści prybrali. 

Miedyki zhadžajucca, što «nietradycyjnyja mietady lačeńnia» papularnyja ŭ pacyjentaŭ i jany hatovyja za ich płacić. U balšyni vypadkaŭ da daktaroŭ, jakija akazvajuć takija pasłuhi, iduć ludzi, rasčaravanyja ŭ tradycyjnaj miedycynie, albo tyja, chto spadziajecca na cud.

«Znacharstva va ŭsie časy było papularnym, i časam tolki ziołki ratavali», — adznačaje nieŭrapatołah Viačasłaŭ, jaki sam stavicca da hamieapatyi naściarožana.

Skieptyčna ŭsprymaje hamieapatyju i naohuł «nietradycyjnuju miedycynu» doktar z 20-hadovym stažam Piotr.

«Čaściej za ŭsio prosta nie viedaješ, što znachodzicca ŭ tabletcy ci butelečcy z vadkaściu. I chto ŭsio heta pryhatavaŭ, — vykazvajecca jon. — U samoj hamieapatyi moža i ničoha drennaha niama. Viedaju adnu kalehu ź Viciebska, jakaja daŭno zajmajecca hamieapatyčnymi preparatami. Jana viedaje ŭ hetym sens. Pracuje va ŭniviery, zajmajecca navukaj. Sama vyrablaje preparaty, sa zrazumiełaj syraviny».

Śviatłana, miedyk z 30-hadovym stažam, sutykałasia z hamieapatyjaj i znajomaja z kalehami, jakija vyrablajuć takija preparaty.

«Heta jak dadatak da tradycyjnych mietadaŭ lačeńnia. Pacyjenty vierać u ich hajučuju moc. Hetyja vidy lačeńnia, adnak, nie ŭvachodziać u aficyjnyja pratakoły, jakija praduhledžanyja dla kožnaj patałohii. U kompleksie z aficyjnymi mietadami jany realna dapamahajuć», — ćvierdzić doktarka.

Jana, adnak, salidarnaja z kalehami, što ŭ aficyjnym dakumiencie najpierš pavinny fihuravać pasłuhi tradycyjnaj miedycyny.

Hamieapatyju Ministerstva achovy zdaroŭja lehalizavała ŭ 1991 hodzie. Tady byŭ vydadzieny zahad, jaki dazvalaŭ stvarać pryvatnyja hamieapatyčnyja centry i apteki. 

Miedyki, jaki zajmajucca hamieapatyjaj, śćviardžajuć, što syravinaju dla hamieapatyčnych lekaŭ słužać, u asnoŭnym, rečyvy raślinnaha, žyviolnaha pachodžańnia i minierały. U apošni čas stali prymianiacca taksama arhannyja preparaty. Razam z tym pryznajecca, što miechanizm dziejańnia takich lekaŭ dahetul dastatkova nie vyvučany.

U Minsku 17 hadoŭ pracuje centr «Kłasičnaja hamieapatyja».

U roznych krainach staŭleńnie da hamieapatyi roznaje.

Naprykład, u Rasii hamieapatyja aficyjna ŭ 2017 hodzie pryznanaja iłženavukaju. Nacyjanalnaja akademija navuk paličyła jaje niebiasškodnaj, pakolki chvoryja marnujuć značnyja srodki na niadziejnyja preparaty i hrebujuć tymi lekami, jakija majuć paćvierdžanuju efiektyŭnaść.

U susiedniaj Polščy, dzie dzieić strachavaja miedycyna, sam pacyjent vyrašaje, da kaho źviartacca, kali prablemy sa zdaroŭjem. 

U 2016 hodzie ŭłady Šviejcaryi pastanavili pryraŭniać mietady alternatyŭnaj miedycyny da tradycyjnych. Bolšaść nasielnictva na refierendumie padtrymała taki krok.

Ciapier u katałohu pasłuh polisa abaviazkovaha miedstrachavańnia paznačana i hamieapatyja. Ale nie ŭsio prosta. Dla apłaty alternatyŭnych mietadaŭ lačeńnia nieabchodna skłaści damovu dadatkovaha dobraachvotnaha strachavańnia, jakaja asobna pakryvaje raschody na hamieapatyju. 

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

Minzdaroŭja ŭviało novyja praviły dla aptek. Ich stanie mienš: chočuć prydušyć kankurentaŭ «BiełFarmacyi»

«Pandemija i represii ŭzarvali sistemu». Daktary raskazvajuć, jak źmianiłasia miedycyna za try hady

Łukašenka: Pryvatnaj miedycyny ja ŭžo najeŭsia

Kamientary1

  • daviedka
    14.04.2023
    Nikołaj Łukašienko pośle okončanija nietradicionnoho biofaka BHU dołžien žie kak-to stať vračom...

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty

Usie naviny →
Usie naviny

Sinoptyki sprahnazavali, čaho ad nadvorja čakać zaŭtra

«Mianie kupili za $680». Biełarusy raskazali, jak trapili ŭ rabstva ŭ Rasii5

U BDU nazvali śpiecyjalnaści z samym vialikim konkursam — 19 čałaviek na miesca2

Pieciarburhski muziej abvinavacili ŭ prapahandzie nacyzmu za łozunh «Žyvie Biełaruś» na karcinie11

Na Śvisłačy ŭ parku Horkaha repiecirujuć vodnuju fiejeryju — VIDEA dnia3

Sinoptyki prahnazujuć, što navalnicy buduć u Minsku da kanca dnia2

Biełaruskaja prapahanda stvaryła tabłoid «Piatnica». Jaki vychodzić u sieradu9

U Minsku zatapiła i stancyju mietro «Uschod». Adnak zakryvać jaje nie stali VIDEA1

Redaktarku haziety Mazyrskaha NPZ, jakuju zatrymlivali za «ekstremizm», zvolnili i zamianili na prapahandysta z Rahačova

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty

Hałoŭnaje
Usie naviny →