Hramadstva33

Dziaržava admoviłasia finansavać ekspazicyju ŭ Halšanskim zamku. «Srodki pavinny być nakiravany na zachavańnie kaštoŭnaści»

Prajekciroŭščyk i restaŭratar Ihar Rachanski, jaki raniej kiravaŭ stvareńniem prajekta kansiervacyi z elemientami rekanstrukcyi paŭnočna-ŭschodniaha i paŭnočna-zachodniaha karpusoŭ Halšanskaha zamka, atrymaŭ list ź Ministerstva kultury adnosna stvareńnia na ruinach zamka muziejnaj ekspazicyi. Stvarać jaje, jak ličać u viedamstvie, metazhodna za košt pazabiudžetnych srodkaŭ, bo biudžetnyja treba nakiravać na zachavańnie abjekta.

Fota dakumienta, atrymanaha ź Ministerstva kultury i padpisanaha namieśnikam ministra Siarhiejem Sarakačom, Rachanski raźmiaściŭ u siabie na staroncy.

«Raboty, jakija vykonvajucca za košt biudžetnych srodkaŭ u ramkach abjekta «Kansiervacyja z frahmientarnaj restaŭracyjaj i vykarystańniem ruin byłoha zamka Sapiehi z frahmientami abarončych zbudavańniaŭ u ah. Halšany Ašmianskaha rajona»,

u pieršuju čarhu pavinny być nakiravanyja na zabieśpiačeńnie zachavanaści historyka-kulturnaj kaštoŭnaści i praduchileńnie jaje dalejšaha razbureńnia. Z ulikam vykładzienaha ličym metazhodnym pracy pa stvareńni muziejnaj ekspazicyi ŭ paŭnočna-ŭschodnim korpusie vykonvać za košt pazabiudžetnych srodkaŭ», — skazana ŭ liście.

Kamientary3

 • Alek. Ru
  14.04.2023
  Halšanski zamka nie maje dačynieńnia da łukašynaj epochi, a tamu histaryčnaj kaštoúnaści nul, I tamu nijakaj padtrymku. Usie hrošy tolki na muziej vav I stendy pra hienacyd.
 • miascovy2
  14.04.2023
  Chiba zachavańnie i restaŭracyja ruin nie važniejšaja za stvareńnie ekspazicyi? Nie razumieju reakcyi razdražnieńnia na hetuju navinu ŭ tutejšaj publiki.
 • Jahor
  14.04.2023
  miascovy2, nie treba vybirać, što važniejšaje. U luboj surjoznaj spravie pavinien być sistemny padychod. Restaŭravanaje pavinna funkcyjanavać i być cikavym dla naviednikaŭ. Pachadzić vakoł zamka i pahladzieć na hołyja ścieny - małoje zadavalnieńnie. A srodki jość, voś tolki iduć jany sami viedajecie na što. Va ŭsich, navat samych zaštatnych muziejach užo funkcyjanujuć asobnyja zały hienacydu.

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →