Načalnik adździeła Viciebskaj abłasnoj prakuratury Alaksandr Iljin, 1970 hoda naradžeńnia, byŭ asudžany vajskovym sudom jašče ŭ 2013 hodzie. Śledstva pa spravie praciahvałasia z 2007 hoda. Adnak jaho detali stali viadomyja tolki dziakujučy kibierpartyzanam. Raniej jany nie publikavalisia.

Padrabiaznaści spravy raskazaŭ «Biełsat». 

U prysudzie adznačajecca, što ŭ 2002 hodzie Iljin dla ažyćciaŭleńnia złačynnaj dziejnaści ŭ Viciebsku ŭciahnuŭ zaviedama niepaŭnaletniuju A. B. i Hulidava A. A. ŭ arhanizavanuju hrupu dla ŭčynieńnia złačynstvaŭ. Kankretna — dla zaniaćcia prastytucyjaj. U dalejšym da hetaha zaniatku byli pryciahnuty i inšyja niepaŭnaletnija dziaŭčatki.

Alaksandr Iljin. Fota pradastaŭlena Aljansam rasśledavalnikaŭ Biełarusi

Alaksandr Iljin. Fota pradastaŭlena Aljansam rasśledavalnikaŭ Biełarusi

Kiraŭnikom hrupy byŭ Iljin. Jon raźmiarkoŭvaŭ roli pamiž udzielnikami, padtrymlivaŭ dyscyplinu, vyrašaŭ arhanizacyjnyja i inšyja pytańni, raźmiarkoŭvaŭ prybytak.

Niepaŭnaletniaj A. B. była adviedziena rola zboru infarmacyi ab patencyjnych małaletnich achviarach. Paśla jana sumiesna ź Iljinym roznymi sposabami (šantažom, podkupam, pahrozami, ałkaholem, zapałochvańniami i hvałtam) schilała ich da ździajśnieńnia pałavych znosin i inšych dziejańniaŭ seksualnaha charaktaru.

A. B. vystupała ŭ roli suteniora, viała pieramovy z klijentami, supravadžała achviar da klijentaŭ, zabirała hrašovuju ŭznaharodu i pieradavała Iljinu.

Hulidaŭ zajmaŭsia dastaŭkaj niepaŭnaletnich dziaŭčatak pa roznych adrasach jak u Biełarusi, tak i ŭ Maskvie.

Złačynnaja dziejnaść praciahvałasia ź leta 2002-ha pa śniežań 2005-ha.

Materyjały prysudu raskryvajuć žachlivyja padrabiaznaści abychodžańnia Iljina sa svaimi achviarami.

Tak, uzimku 2003 hoda niepaŭnaletniaja dziaŭčynka była pakarana za toje, što raskazała inšamu čałavieku ab złačynnych zaniatkach Iljina. Achviaru advieźli ŭ les, dzie zahadali kapać sabie mahiłu. Kali jana admoviłasia, to jaje prymusili raździecca, pryviazali da dreva i źbili. Iljin u hety čas fatahrafavaŭ praces.

Paśla dziaŭčynku advieźli ŭ kvateru ŭ kajdankach i prykavali imi da truby ŭ sanvuźle. Paśla achviaru adviali ŭ pakoj i ździekavalisia ź jaje. Padobnyja ździeki z pryšpilvańniem kajdankami praktykavalisia i adnosna inšych dziaŭčatak.

Inšym razam Iljin u stanie ałkaholnaha apjanieńnia siłkom utrymlivaŭ u kvatery niekalki dziaŭčynak byccam by za ich drennyja pavodziny ŭ kłubie. Jon na praciahu niekalkich hadzin źbivaŭ svaich achviar, potym źviazaŭ im ruki i ździejśniŭ dziejańni seksualnaha charaktaru.

Achviary paźniej dali pakazańni, što elemienty sadyzmu byli zvyčajnaj zjavaj padčas seksualnych uciech Iljina.

Śledčyja znajšli na noŭtbuku Iljina fotazdymki dziaŭčynak, u tym liku ŭ aholenym vyhladzie. Jak pakazali materyjały śledstva, fotazdymki achviar seksualnaha charaktaru Iljin vykarystoŭvaŭ u jakaści šantažu dla schileńnia dziaŭčatak da ŭstupleńnia ŭ pałavyja znosiny z trecimi asobami, jakich jon sam pryvodziŭ.

Jak śćviardžajecca ŭ pryhavory, Iljin vyvoziŭ dziaŭčatak «u roznyja saŭny, łaźni i bazy adpačynku, arhanizoŭvaŭ sustrečy ŭ inšych miescach, dzie jany pa patrabavańni apošniaha akazvali seksualnyja pasłuhi jamu i jaho znajomym, siarod jakich byli supracoŭniki pravaachoŭnych orhanaŭ».

Usiaho za try hady jon zdoleŭ pryciahnuć da zaniatkaŭ prastytucyjaj bolš za dziesiać dziaŭčatak. Siarod ich była navat 12-cihadovaja.

Udzielnikam arhanizavanaj złačynnaj hrupy było vystaŭlena abvinavačańnie adrazu pa nastupnych vaśmi artykułach Kryminalnaha kodeksa:

art. 182 (vykradańnie čałavieka, ździejśnienaje ŭ dačynieńni da zaviedama niepaŭnaletniaha, arhanizavanaj hrupaj, jakoje supravadžałasia pakutami i katavańniem);

art. 166 (zhvałtavańnie zaviedama niepaŭnaletniaha);

art. 154 (katavańni zaviedama niepaŭnaletnich);

art. 167 (ździajśnieńnie dziejańniaŭ seksualnaha charaktaru nasupierak voli paciarpiełaj, paśla ździajśnieńnia zhvałtavańnia, hrupaj asob, z užyvańniem hvałtu, paŭtorna, u dačynieńni da zahadzia małaletniaj);

art. 168 (pałavyja znosiny i dziejańni seksualnaha charaktaru z asobami, jakija nie dasiahnuli šasnaccacihadovaha ŭzrostu);

art. 171 (vykarystańnie zaniatku prastytucyjaj zahadzia niepaŭnaletniaj, spałučanaha z vyvazam za miežy dziaržavy dla zaniatku prastytucyjaj, učynienym arhanizavanaj hrupaj);

art. 172 (uciahvańnie zaviedama niepaŭnaletniaj va ŭčynieńnie złačynstva šlacham abiacańniaŭ, padmanu, uhavoraŭ, z vykarystańniem nasilla i z pahrozaj jaho vykarystańnia, źviazanym z uciahvańniem niepaŭnaletniaha ŭ arhanizavanuju hrupu, va ŭčynieńnie ciažkaha i asabliva ciažkaha złačynstvaŭ);

st. 173 (uciahvańnie niepaŭnaletniaha ŭ antyhramadskija pavodziny).

Kali złačynnaja dziejnaść hrupy Iljina była raskryta, jon zdoleŭ źbiehčy. Zatrymany jon byŭ tolki ŭ śniežni 2009 hoda ŭ Rasii, u Krasnadary.

Pa sukupnaści ŭsich złačynstvaŭ Iljin byŭ asudžany na 17 hadoŭ pazbaŭleńnia voli ŭ papraŭčaj kałonii va ŭmovach uzmocnienaha režymu z kanfiskacyjaj usioj majomaści, biez pazbaŭleńnia prava zajmać peŭnyja pasady i zajmacca peŭnaj dziejnaściu.

Alaksandr Iljin adbyvaŭ termin u škłoŭskaj papraŭčaj kałonii № 17. Tam jon u kastryčniku 2022 hoda ŭčyniŭ samahubstva, nie dabyŭšy da vyzvaleńnia try hady. Miarkujecca, što ŭ kałonii jon byŭ zmušany vieści isnavańnie viaźnia nizkaha statusu.

Čytajcie jašče:

18 dziaŭčatak i 5 chłopčykaŭ stali achviarami piedafiła ŭ Mazyry

Piedafiły šukajuć achviar na papularnaj stryminhavaj płatformie. Jana dazvalaje im nazirać za dziećmi ŭ žyvym efiry

«Seksualnaja aryjentacyja časta biez adchileńniaŭ». U Biełarusi skłali partret typovaha piedafiła

Клас
4
Панылы сорам
5
Ха-ха
3
Ого
7
Сумна
10
Абуральна
48