Hramadstva66

Telehram-bot «Mahnit», jaki siłaviki staviać zatrymanym: jakija źviestki jon moža źbirać i jak ad hetaha abaranicca

Padčas abłavy ŭ Dziaržynsku zatrymanym zapuskali ŭ telehramie novy bot «Mahnit». Raspaviadajem, čym jon moža być niebiaśpiečny i što rabić, kab ad jaho abaranicca.

Što za bot «Mahnit» i jakija źviestki Telegram-akaŭnta jon moža źbirać?

Hety bot u telehramie milicyjanty apošnim časam zapuskajuć mnohim zatrymanym. Inicyjatyva CyberBeaver ličyć, što heta moža być samanapisany bot siłavikoŭ, zadača jakoha — sabrać infarmacyju z akaŭnta.

«My miarkujem, što jon, tearetyčna, moža źbirać usie padpiski, vydavać ID i numar telefona, kantakty, moža sapraŭdy dałučacca da niejkaj bazy siłavikoŭ i prahaniać pa joj. Taksama moža zaleźci ŭ bazu źviestak, u jakoj fihuruje akaŭnt, i vydać supołki, na jakija čałaviek byŭ raniej padpisany, ale ciapier adpisaŭsia. Ale tam moža być i šmat inšych funkcyj, mienš vidavočnych», — miarkujuć u inicyjatyvie.

«Kaniešnie, bolšuju častku z hetych danych možna znajści inšymi srodkami, ale, kali taki bot, tearetyčna, źbiraje ŭsie źviestki ŭ adnu bazu, to pieraśled ludziej stanovicca praściejšym», — dadajuć u CyberBeaver.

Kibierpartyzany schilnyja prypisvać botu bolš ścipłyja funkcyi. Jany ličać, što ŭsio, što jon moža sabrać — heta ID telehram-karystalnika, imia karystalnika i imia akaŭnta (biahučyja i ŭkazanyja pry rehistracyi akaŭnta), to-bok, toje samaje, što možna sabrać i biez dostupu da akaŭnta, a taksama numar telefona, jaki i tak bačny siłaviku, jaki maje ŭ rukach telefon.

Jak padrychtavacca da taho, što na vašym akaŭncie zapuściać «Mahnit»?

Mieć akaŭnt «čystym». To-bok, rehularna čyścić pierapiski i čaty va ŭsich sacsietkach (prynamsi dla siabie), nie ŭstupać u adkrytyja palityčnyja hrupy i nie pisać tam kamientaryjaŭ, kali vy nie ŭpeŭnienyja ŭ biaśpiecy akaŭnta, nie zachoŭvać pratesnych fota ŭ telefonie.

Važna viedać. Jakim čynam represiŭnyja orhany dastajuć užo vydalenuju infarmacyju z Telegram i što možna z hetym zrabić?

Kali na vašym akaŭncie ŭžo jość śled z supołak ci vy razumiejecie, što pry analizie botam «Mahnit» vam pahražaje pieraśled, to varta akaŭnt vydalić i stvaryć nanova. Heta nie harantyja biaśpieki, ale našmat lepš, čym nie rabić hetaha.

Ja vydaliŭ Telegram-akaŭnt. Ja ŭ biaśpiecy?

«Kibierpartyzany» rajać taksama stvaryć asobny akaŭnt dla palityčnych čataŭ i kanałaŭ. Paśla hetaha — zahruzić «Partyzanski telehram» i naładzić iłžyvy kod-parol, pry ŭvodzie jakoha hety akaŭnt budzie aŭtamatyčna chavacca abo prahrama budzie vychodzić ź jaho. Pry pieratrusie tady možna ŭvieści falšyvy kod-parol i pakazać «čysty» akaŭnt, ź jakoha vy nie padpisanyja na palityčnyja čaty i kanały.

Videainstrukcyja pa nastrojkach «Partyzanskaha telehrama» jość tut.

Jak uvohule padrychtavacca da ahladu telefona siłavikami?

Varta sačyć nie tolki za telehramam, ale i za inšymi sacsietkami i miesiendžarami, bo ich taksama praviarajuć. Taksama važna nadziejna vyčyścić «pratesnyja» fota z telefona i inšych sacsietak i miesiendžaraŭ — prynamsi tyja, u jakich fihurujuć realnyja ludzi.

U samim telefonie i vašych akaŭntach uvohule nie musić być nijakich vidavočnych začepak: pačynajučy ad «zastaŭki» i zakančvajučy asabistaj pierapiskaj.

Što rabić, kali na vašym akaŭncie ŭžo zapuskali bot «Mahnit»?

«Kibierpartyzany» rajać, pa-pieršaje, nikoli bolš nie padpisvacca z hetaha akaŭnta na palityčnyja kanały abo čaty.

Pa-druhoje, jak maha chutčej akaŭnt vydalić.

Pa-treciaje, kali vy razumiejecie, što paśla zapusku bota «Mahnit» i atrymańnia źviestak pra vaš akaŭnt vam pahražaje kryminalnaja sprava, to padumać, nakolki niebiaśpiečna zastavacca ŭ krainie.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary6

 • Stancija Starkovŝina
  04.04.2023
  Telegramma, anałohično nievierojatnym tvierdili v 20m o biezopasnosti tielehi)
 • Kotya
  04.04.2023
  Telegramma, ludi čitajut novosti v tielehramie. Ni v signal, ni v matrix eto nie riealizovano. Mnie nravitsia vtoroj, no eto nie urovień riehistracii za 20 siekund, a dla boleje prodvinutych polzovatielej. O čiem voobŝie hovoriť, jeśli partizanskij tielehram i tot nie popularien, chotia on voobŝie dołžien byť u každoho piervoho biełarusa, o virtualnom nomierie ja voobŝie mołču. Virtualnyj nomier + partizanskaja tieleha s nastrojkami i problem niet. 
 • Josik
  04.04.2023
  Kotya, šanoŭny(-aja), a možacie padzialicca, jak hetym abzavieścisia (virtualny numar dy partyzanski telehram). Mo dzie jość pačytać, jak ustanavić. Nikoli nie byŭ u fejsbuku, instahramie, telehramie, ab rasiejskich Ukantakcie, adnakłaśnikach i nie dumaŭ, čužyncy. Nie vielmi spadabajecca hladzieć, jak ludzi svajo žyćcio vysoŭvajuć usim hledačam, a potym skardziacca, što pišuć im nie tolki dobraje, ale i pohań roznuju. U asnoŭnym čytaju NN, S, redka Ch'97.

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →