Usiaho patrochu33

U Davyd-Haradku vulica syšła pad vadu FOTA

Paśla śniehapadu na Paleśsi niekalki dzion iduć daždžy. Nie ŭsiudy liŭnievyja ścioki spraŭlajucca z apadkami, piša «Miedyja-Paleśsie».

Žychar Davyd-Haradka padzialiŭsia z vydańniem zdymkami, jak vyhladała vulica Bahdaševiča ŭ Davyd-Haradku 31 sakavika.

Kamientary3

 • Abu
  01.04.2023
  Svaja Vieniecyja ŭžo jość, zastałosia raspačać karnavał. I ja navat viedaju, jakaja nahoda budzie adznačacca.
 • Anatol Starkou
  02.04.2023
  Syšła i syšła! Nu i što? A ja biełaruska-amierakanski znakamity piśmieńnik! Z pavahaj, Vaš Starkoŭ
 • dobry viečar
  02.04.2023
  Abu, dyk karnavał taksama ž jość -- koniki! :)))

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →