Hramadstva22

Vyjšaŭ na volu Ilja Mironaŭ

Znoŭ na voli homielski aktyvist Ilja Mironaŭ, paviedamlaje «Homielskaja viasna».

Z 17 sakavika Ilja Mironaŭ adbyvaŭ administracyjny aryšt u IČU horada Homiela. Jon byŭ pakarany sudom Savieckaha rajona Homiela pa č. 2 artykuła 19.11 KaAP 15-ciu sutkami aryštu.

Heta nie pieršaje źniavoleńnie Mironava. Jaho spačatku zatrymali ŭ vieraśni 2021 hoda pa «spravie Zielcera». 24 kastryčnika 2022 hoda Illu asudzili da 1,5 hoda kałonii i štrafu ŭ 200 bazavych vieličyń. Pakolki palitviazień bolš za hod znachodziŭsia ŭ SIZA, jaho pastanavili vyzvalić u zale suda.

Ale pakolki paśla taho Ilja nie spyniŭ hramadskaj aktyŭnaści, to paśla vyzvaleńnia jašče niekalki raz byŭ zatrymany i adbyvaŭ «sutki».

Apošni raz u kvatery, dzie jon žyvie, siłaviki praviali brutalny pieratrus, usio paraskidaŭšy. Valancinu Mironavu, maci aktyvista, na karotki čas taksama zatrymlivali i dali joj 11 bazavych vieličyń štrafu.

Kamientary2

  • Biełaruska
    01.04.2023
    Jakija hieroi ŭ našaj krainie. My nie dastojnyja takich jak vy, Ilja!
  • Jašče adna biełaruska
    01.04.2023
    Boža, što zrabili z čałaviekam paśla hetych biaskoncych adsiedak. Kali paraŭnać z raniejšymi fota z 20-ha hoda, naohuł prosta inšy čałaviek, nie paznać praktyčna, u dva razy starejšym i chudziejšym, vielmi zmučanym vyhladaje. Takich hierojaŭ treba kananizavać jak mučanikaŭ za svabodu krainy našaj carkvie, kali jana stanie sapraŭdy biełaruskaj. A hetych, chto da takoha spryčyniŭsia, chto katuje zaraz sapraŭdnych biełarusaŭ, treba pasadzić naŭzamien na praciahłyja terminy. Pavinna być pakarańnie za takoje ŭsim katam.

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →