Zdareńni

U Tałačynskim rajonie mužčyna chacieŭ siabie spalić

U Tałačynskim rajonie ŭ balnicu z apiokami trapiŭ biełarus, jaki pasprabavaŭ ździejśnić suicyd u pasiołku Bajkał. Padrabiaznaści apublikavali ŭ sutačnaj zvodcy MNS.

Ahoń

Sproba samaspaleńnia zdaryłasia ŭ piatnicu, 31 sakavika. Kala 19:38 ź miedustanovy paviedamili ab špitalizacyi mužčyny 1972 hoda naradžeńnia.

Biespracoŭny biełarus pasprabavaŭ ździejśnić suicyd i padpaliŭ na sabie adzieńnie na terytoryi pryvatnaha doma. Jaho špitalizavali z apiokami.

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy13

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie8

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy13

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →