Hramadstva

Hałoŭnaja IT-VNU krainy raspaviała, kolki studentaŭ płanuje nabrać sioleta

Płan pryjomu abituryjentaŭ apublikavaŭ 31 sakavika Biełaruski dziaržaŭny ŭniviersitet infarmatyki i radyjoelektroniki (BDUIR).

BDUIR

Na fakultecie kampjutarnaha prajektavańnia čakajuć 210 abituryjentaŭ na biudžet, 180 — na płatnuju formu navučańnia i 25 — na zavočku.

Fakultet infarmacyjnych technałohij i kiravańnia nabiare na biudžet 215 čałaviek, na płatnaje — 220, na zavočku — 22.

195 studentaŭ buduć vučycca na biudžecie na fakultecie radyjotechniki i elektroniki. Jašče 40 čałaviek voźmuć na płatnaje.

Fakultet kampjutarnych sistem i sietak prymie 215 biudžetnikaŭ, 250 płatnikaŭ i 23 zavočnikaŭ.

Na fakultet infarmacyjnaj biaśpieki zaprašajuć 170 čałaviek na biudžet, 65 — na płatnaje i 25 — na zavočku.

Inžynierna-ekanamičny fakultet hatovy pryniać 100 biudžetnikaŭ i 254 płatnikaŭ.

Płan pryjomu ŭ Instytut infarmacyjnych technałohij na zavočnuju skaročanuju płatnuju formu navučańnia — 360 čałaviek.

Kamientary

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy12

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Taksistaŭ užo pačali štrafavać za vykarystańnie mašyn u asabistych metach — pa dziŭnym artykule3

Bajden nazvaŭ adzinuju ŭmovu, pry jakoj admovicca ad prezidenctva9

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy12

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →