Hramadstva33

KDK raskazaŭ, jak taksisty maštabna ŭchilalisia ad vypłaty padatkaŭ

Kamitet dziaržkantrolu daŭ spravazdaču pra rasśledavańnie bujnoj spravy, źviazanaj ź pieravozkami dla servisu «Jandeks.Taksi». Šerah pradprymalnikaŭ padazrajecca va ŭchileńni ad vypłaty padatkaŭ.

Pavodle paviedamleńnia KDK, padazravanyja ŭ 2020—2023 hadach rehistravali subjekty haspadarańnia, u jakija najmalisia taksisty. Dalej zaklučalisia damovy z «Jandeks.Taksi» na akazańnie pasłuh. Pry hetym vyručka, atrymanaja kiroŭcami, chavałasia, zarobki im płacilisia «ŭ kanviertach».

«Dla supraćdziejańnia vyjaŭleńniu i spynieńniu niezakonnaj dziejnaści subjekty haspadarańnia, ad imia jakich akazvalisia pasłuhi taksi, pieryjadyčna mianialisia, a ŭ jakaści dyrektaraŭ i zasnavalnikaŭ vystupali zamiežnyja hramadzianie. Adpracavaŭšy niekalki miesiacaŭ, subjekty haspadarańnia spyniali svaju dziejnaść, a nielehalnaja dziejnaść «pieravodziłasia» na inšyja pradpryjemstvy. Usiaho ŭ schiemie było zadziejničana zvyš 15 subjektaŭ haspadarańnia», — raskazali ŭ KDK.

U vyniku, pavodle acenki kamiteta, było ŭtojena ad padatkaŭ bolš za 10 młn rubloŭ vyručki, a zarobak «u kanviertach» atrymlivała bolš za tysiaču kiroŭcaŭ. Bolšaść ź ich pracavała nielehalna, biez aficyjnaha pracaŭładkavańnia. Škoda ad niavypłaty padachodnaha padatku z zarobkaŭ acenienaja bolš čym u 2 młn rubloŭ.

«Za ŭchileńnie ad vykanańnia abaviazkaŭ padatkovaha ahienta pa pieraličeńni ŭ biudžet padachodnaha padatku Departamientam finansavych rasśledavańniaŭ raspačata kryminalnaja sprava pa č. 2 art. 2431 Kryminalnaha kodeksa Respubliki Biełaruś. Aktyŭnyja ŭdzielniki niezakonnaj schiemy zatrymanyja, na ich majomaść nakładzieny aryšt», — havorycca ŭ paviedamleńni KDK.

Pavodle infarmacyi kamiteta, ź minułaha hoda ŭ suviazi z padatkovymi parušeńniami ŭ taksi było zaviedziena 17 kryminalnych spraŭ, a suma škody pa ich pieravysiła 9 młn rubloŭ. U asnoŭnym parušeńni źviazanyja z vypłataj zarobkaŭ biez adlustravańnia ŭ buchhałtarskim uliku.

Kamientary3

 • Jepieje
  27.03.2023
  A dziaržava nie ŭchilajecca spłočvać paŭtary tysiačy eŭra zarobku?
 • anatam
  27.03.2023
  Problema nie v nałohach, a "siłovikach", kotorych raspłodiłoś, kak błoch na sobakie...
 • Diana
  27.03.2023
  Principialno nikopiejki nie płaču chuntie kromie komunałki.
  Mašinu prodała i transport stał biespłatno)
  Pusť sami kormiat etu svoru mientov i darmojedov.

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Usie naviny →
Usie naviny

Minskaje «Dynama» na apošnich chvilinach prabiłasia ŭ druhi raŭnd kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ VIDEA1

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska22

Pasłableńni dla biełaruskich turystaŭ uvodzić Tajłand

Ź biełarusam tydzień niama suviazi paśla taho, jak jon pierasiok miažu z Polščaj1

88-hadovy apalny eks-kiraŭnik «Pinskdreva» Arynič žyvie ŭ Biełastoku ŭ zdymnaj kvatery za košt svajakoŭ2

Pamior Ihar Hips

«Kali ŭpała pieršaja ldzinka, ja zrazumieła, što ŭsio». Hrad pamieram z kurynaje jajka paškodziŭ mašynu biełaruski2

U Biełarusi zatrymali litoŭca, jaki abvinavačvajecca na radzimie ŭ zabojstvie2

Cichanoŭskaja: Abmiežavańni na miažy nie zakranuć aŭtobusy i maršrutki22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Hałoŭnaje
Usie naviny →