Sport66

Hienprakuratura budzie vyrašać, kamu sa spartoŭcaŭ z «čornaha śpisa» dazvolić vystupać

Pasiadžeńnie kamisii pa dopusku spartoŭcaŭ z «čornaha śpisa» Minsporta projdzie da kanca sakavika ŭ Hienprakuratury. Vierahodniej za ŭsio, jano adbudziecca 28 sakavika, paviedamlaje «Trybuna».

Fota: «Trybuna»

U minułym śniežni «Trybuna» pisała ab stvareńni «čornaha śpisa» spartoŭcaŭ ź jak minimum 48 proźviščaŭ, u asnoŭnym udzielnikaŭ videa suprać hvałtu ŭ vieraśni 2020-ha. Ź fihurantami śpisa kłubam Biełarusi było zabaroniena zaklučać kantrakty.

Paźniej stała viadoma, što Minsporta robić vybaračnyja vyklučeńni sa śpisa, na što mohuć paŭpłyvać prašeńni kiraŭnikoŭ kłubaŭ i ŭdzieł u mierapryjemstvach, arhanizavanych režymam, adnak niekatorym hulcam nie dapamahaje i heta.

Kamientary6

 • savośka
  24.03.2023
  Taksama prakuratura budzie vyrašać chto čempijon Biełarusi, chto druhi, chto treci.
 • Alek. Ru
  24.03.2023
  Čierhova je dno tupaści prabiła pRAKURATURA
 • Oruełł
  24.03.2023
  Hłobalno, tak nazyvajemaja prokuratura, ničieho nie iźmienit, kto sčitajet siebia Čiełoviekom i
  Hraždaninom, tomu čchať na tak nazyvajemuju prokuraturu. Kto posriedstviennosť i chołop
  v krosovkach, tot da, budiet vynuždien podčiniaťsia prokuroram, a nie trienieram.
   Tiem boleje, na sportivnyj riezultat, tak nazyvajema prokuratura, imiejet tolko
  otricatielnoje vozdiejstvije.
   Eti diejstvija, tak nazyvajemoj prokuratury, układyvajutsia v sistiemu oruełłovŝiny, v
  vidie uzakoniennoho biezzakonija vviedionnych v Biełarusi s 9 avhusta 2020 hoda.
   A v śvietie otstranienija ot mieždunarodnych turnirov i mieždunarodnych sorievnovanii fiedie-
  racii RB, riešienija, tak nazyvajemoj prokuratury, voobŝie nie nužny i biespolezny.
   Imiejem burnuju diejatielnosť švieda i tak nazyvajemoj prokuratury v sistiemie
  oruełłovŝiny vviedionnoj v Biełarusi.

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

Pamior biełaruski saksafanist Vital Jamuciejeŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →