Hramadstva1010

Ci žyvy «Łamakin» i chto jaho zasłaŭ? Raskazvajem najbolš imaviernuju viersiju taho, što zdaryłasia ŭ Hrodnie

Zdareńnie ŭ Hrodnie, dzie «Łamakin» z padroblenym pašpartam i ŭ paryku «płanavaŭ terakty», pakinuła šmat pytańniaŭ. «Naša Niva» paprasiła byłych i dziejnych aficeraŭ siłavych struktur praanalizavać najaŭnuju infarmacyju i siužety prapahandystaŭ i na padstavie hetaha skłała viersiju, jakaja vyhladaje najbolš imaviernaj. 

«Łamakin» ź siužeta BT i Alaksiej Zacharaŭ z KDB

21 sakavika Łukašenka sabraŭ kiraŭnictva siłavych struktur, a taksama top-čynoŭnikaŭ na vialikuju naradu pa «nacyjanalnaj biaśpiecy». 

Hetaja narada nie była adkazam na zdareńnie ŭ Hrodnie, jana była płanavaj. Da jaje doŭha rychtavalisia. 

Hienprakuror Andrej Švied začytvaŭ tam dakład ab stanie rečaŭ u siłavych viedamstvach i raśpiakaŭ kaleh — kiraŭnikoŭ inšych viedamstvaŭ, jakija siadzieli ŭ zale. Sam Švied siadzieŭ pa pravuju ruku ad Łukašenki, bližej za kiraŭnika Administracyi Ihara Sierhiejenku. Pa levuju ruku siadzieli premjer Raman Hałoŭčanka i dziaržaŭny sakratar Rady biaśpieki Alaksandr Valfovič. 

Narada Alaksandra Łukašenki ź siłavym błokam, 21 sakavika 2023 hoda. Fota: pres-słužba Łukašenki

Usie kiraŭniki viedamstvaŭ začytvali Łukašenku svaje dakłady, na što jon skazaŭ: «Ja zaŭvažyŭ trend — kožnaje viedamstva sprabuje vystavić siabie ŭ najlepšym śviatle». 

Pa vynikach hetaj narady vaha Andreja Švieda znajšła svajo paćviardžeńnie. Pa słovach Łukašenki, prakuratura ŭzmacniaje svaju «kaardynujučuju rolu». Siłavym strukturam pryznačyli žandarma. 

Pa infarmacyi «Našaj Nivy», napiaredadni hetaj narady pamiž viedamstvami razharnułasia baraćba, kab dakazać efiektyŭnaść svajoj pracy. Ministerstva ŭnutranych spraŭ pravodziła masavyja aryšty patencyjna niełajalnych ludziej, Kamitet dziaržaŭnaj biaśpieki pravioŭ šerah aryštaŭ u vojsku. Zdareńnie ŭ Mačuliščach padsapsavała rename Minabarony. 

Historyja ŭ Hrodnie vyhladaje častkaj padrychtoŭki da hetaj narady ź siłavikami. U Biełarusi ŭ «haspadara» šmat «hančakoŭ», i kožny z «hančakoŭ» sprabuje prynieści «dzičynu» pieršym. Časam hetyja «hančaki» pakusvajuć adzin adnaho. 

Uzajemapravierki, a asabliva napiaredadni takich narad, — zvyčajnaja praktyka.

Rada biaśpieki, da prykładu, rehularna praviaraje roznyja siłavyja viedamstvy na efiektyŭnaść pracy. 

Na pašpartny kantrol, naprykład, zasyłajuć ahientaŭ z falšyvymi pašpartami (u hetym, darečy, adkaz na pytańnie mnohich, čamu biełaruskija pašpartystki viečna zmročnyja i zadajuć šmat dadatkovych pytańniaŭ — prosta ich pastajanna praviarajuć i jany ŭ kožnym schilnyja bačyć dyviersanta, za jakoha ŭ ich mohuć zabrać častku zarobku); u zonu adkaznaści apieratyŭnikaŭ adpraŭlajuć «padazronych asob», kab vyjavić, nakolki dobra apieratyŭnik pracuje ź miascovym nasielnictvam; piratechnikam «minirujuć» budynki i hetak dalej, i hetak dalej. 

Centralnyja aparaty viedamstvaŭ praviarajuć svaje abłasnyja ŭpraŭleńni i rajonnyja adździeły. 

Pra zdareńnie ŭ Hrodnie spačatku paviedamili telehram-kanały — što ŭ domie byli čuvać vybuchi i streły. Paśla suchuju infarmacyju dało dziaržaŭnaje ahienctva BiełTA, niby reakcyjaj na heta. Paśla byŭ pieryjad dziŭnaha maŭčańnia. Padrabiaznaści prapahanda ahučyła tolki amal praz 2 dni.

Z ulikam taho, što ciapier viadoma, epizod z «terarystam» vyhladaje jak typovaja pravierka.

Čamu heta viersija vyhladaje najbolš imaviernaj?

— Jaŭna butaforski paryk «terarysta» — źniešnaść, jakaja pryciahvaje ŭvahu.

«Łamakin» u paryku. Skrynšot siužeta BT

— Arenda kvatery na sutki na pašpart zamiežnika. Ułaśniki takich kvater (zrešty, jak i ŭsie, chto aficyjna akazvaje haściničnyja pasłuhi) pavinny paviedamlać u orhany pra svaich pastajalcaŭ-zamiežnikaŭ.

— Pryhraničny horad. U pryhraničnych haradach, darečy, taksisty abaviazany paviedamlać u orhany pra fakty padvozu ludziej (asabliva zamiežnikaŭ, jakija vydzialajucca vizualna ci pry razmovie) da pryhraničnych viosak, jak i pra ŭsich inšych niezvyčajnych asob. 

— Napakaz aktyŭnaja i padazronaja dziejnaść: vykliki taksi na sielskuju darohu, ciažkaja spartovaja sumka ŭ rukach; kupla narezanaj armatury, jakaja ŭ haspadarcy nie patrebnaja; kupla biespravadnoha dźviarnoha zvanka nie ciškom na rynku, a ŭ kramie z kansultacyjaj pradavački (heta ŭsio pakazana ŭ videa BT).

A «teraryst» što, nie viedaŭ, jaki zvanok jamu treba dla padryvu, i vyrašyŭ spytać parady ŭ maładoj kansultantki? Ciažka ŭ takoje pavieryć, bo heta padobna da pakaznoha dyletanctva, śviadomaha pryciahnieńnia ŭvahi. Pra takija vypadki — kali čałaviek u paryku i ŭ razdźmutaj kurtcy pytajecca pra adlehłaść dziejańnia dystancyjnych zvankoŭ — taksama treba paviedamlać «kudy treba». 

«Łamakin» kuplaje biespravadny dźviarny zvanok. Skrynšot videa BT

— Pakaznaja aktyŭnaść «dyviersanta» ŭ svaim trahikamičnym vobrazie pobač z elitnymi pasiołkami namienkłatury, budynkami represiŭnych orhanaŭ i kala damoŭ ich kiraŭnictva.

Mahli być i inšyja momanty, jakija prosta nie pakazali ŭ efiry BT. Zrešty, hety «Łamakin» moh i svoj nibyta najaŭny AK-74 zanosić u kvateru tak, kab usie bačyli, kab pravieryć, jak miascovaje nasielnictva na heta adreahuje. 

Navat daroha «Łamakina» da «schovu sa zbrojaj» była zapisana na videa ź viaršyni niejkaha dreva. Heta aznačaje, što adna z łukašenkaŭskich słužbaŭ dakładna viedała jahonyja maršruty. Napeŭna, tamu što sama ich i płanavała?

«Łamakin» idzie da «schovu sa zbrojaj». Skrynšot videa BT

Pry situacyi ŭ Mačuliščach, naprykład, siłaviki takoj sprytnaści ŭ adsočvańni dyviersantaŭ nie prajavili, tamu što identyfikavać realnych dyviersantaŭ — składana. Asabliva — dyviersanta-adzinočku, jak u vypadku z «Łamakinym». A pastavić videapastki na šlachu jaho imaviernaha ruchu — niemahčyma, tysiačnaja dola pracenta. 

Zrešty, kali b hetaje videa ź viaršyni dreva zdymaŭ KDB, to ništo nie zaminała zatrymać «Łamakina» adrazu na padychodzie da schovu ci na vulicy, biazzbrojnym, ale z dokazami, a nie čakać, jak kaža BT, pakul jon apyniecca adzin u kvatery, našpihavanaj zbrojaj.

Nielha vyklučać, adnak, što zdymali videa «z dreva» i šturmavali kvateru roznyja viedamstvy, abo, prynamsi, roznyja ŭpraŭleńni adnaho viedamstva. 

Takim čynam, vymaloŭvajecca nastupnaja viersija: adno ź siłavych viedamstvaŭ abo Rada biaśpieki zakinuła svajho ahienta. Pa infarmacyi «Bajpoła» i «Kibierpartyzanaŭ», «Łamakin» — heta ŭ realnaści niekali supracoŭnik KDB, hramadzianin Biełarusi Alaksiej Zacharaŭ. Analiz fota niejrasietkami daje bolš čym 99-pracentavuju harantyju, što «Łamakin» i Zacharaŭ — heta adzin čałaviek. Dzie Zacharaŭ słužyŭ apošnija miesiacy — nieviadoma. Ahienta zakinuli ŭ Hrodna, kab pravieryć miascovyja siłavyja viedamstvy. 

«Alaksiej Łamakin» z padroblenaha rasijskaha pašparta i Alaksiej Zacharaŭ z bazy AIS «Pašpart». Fota: ATN, «Kibierpartyzany»

Siłavyja struktury, atrymaŭšy niejkuju častku sihnałaŭ pra «dyviersanta», asabliva ŭ śviatle pravału ŭ Mačuliščach i navučanyja hadami teroru suprać palityčnych apanientaŭ, u adkaz dziejničali pa šabłonie i adrazu zajavilisia sa šturmam na padazronuju kvateru. 

Ale ŭ takoj viersii zastajecca pytańnie, što ž nasamreč było dalej.

Vyhladaje, što nijakaha «Łamakina» ŭ toj kvatery mahło i nie być, a šturmavała «Alfa» pustuju kvateru, u jakoj razyhryvaŭsia śpiektakl z vykarystańniem piratechniki. 

Niama śviedčańniaŭ stralby z boku «Łamakina»: na pakazanym Lebiedzievaj videa na šafie, jakaja staić na linii ahniu pamiž «terarystam» i alfaŭcami, bačnyja ŭvachodnyja ślady ad kul tolki z adnaho boku. Stralali tolki ad uvachoda — z boku «Alfy». 

Na šafie niama ŭvachodnych adtulin z boku «Łamakina», a trapić u tyja miescy, jakija prapahanda vydaje za ślady ad patronaŭ AK-74, biez prachodu praz šafu niemahčyma. Takaja płaniroŭka kvatery i trajektoryja da ŭvachoda — «ślady ad kul AK-74» znachodziacca jašče laviej z boku terarysta, čym dźviery, praź jakija zachodzili alfaŭcy. Kab trapić u hetaje miesca, pryjšłosia b stralać praz šafu. 

Što datyčyć «škvalnaha ahniu, jakim teraryst kryŭ śpiecnazaŭcaŭ», to ATN pakazała tolki adnu kulu ad patrona kalibru 5,45, jakaja nie mahła być vystralena ŭ hetaj kvatery: pa lehiendzie kuli traplali ŭ bietonnuju ścianu, što na karotkaj adlehłaści niepaźbiežna b defarmavała kulu. 

Ale na videa jana nie vyhladaje jak taja, što ŭlacieła ŭ ścianu. 

Takim čynam, toje, što pakazana jak «ślady ad kul terarysta» z, padobna, rukami adarvanymi špalerami, vyhladaje jak samatužnaje paškodžańnie ściany, vyklikanaje patrebaj skleić viersiju padziej dla ŚMI. 

Epizod z hranataj tak, jak jon padadzieny prapahandaj — «adskočyŭšy ad ščyta, jana zalacieła ŭ kalidor, dzie razarvałasia», — pakidaje šmat pytańniaŭ. 

Najpierš hety momant nie pakazany na videa z kamiery na padłozie, jakaja nibyta ŭpała ŭ momancie stralby, a tam hety momant adnaznačna pavinien być. Hranata — davoli vialiki pradmiet, heta musić być bačna, to čamu nie pakazali?

Pa ŭsich prykmietach vybuchnuła što zaŭhodna, ale nie hranata. Mahčyma, vybuchpakiet, nakryty askiepkami z dvuch bakoŭ dla kantrolu kirunku ich raźlotu. Inačaj niemahčyma patłumačyć pieraborlivaść askiepkaŭ, jakija prosta praihnaravali dva baki (źviarnicie ŭvahu na ceły chaładzilnik i na ścianu za śpinaj Lebiedzievaj) i palacieli tolki ŭ bok inšych dźviuch ścien. 

Što da «terarysta», to, chutčej za ŭsio, jaho ŭ kvatery nie było — tolki maniekien, da jakoha śpiecnazaŭcam treba było dabracca praz vybuchpakiety. 

Hetym možna patłumačyć, čamu prapahanda nie pakazała fota «cieła» abo apieratyŭnuju zdymku ŭvachodžańnia ŭ pakoj z «Łamakinym», abo luby inšy frahmient ahniu pa śpiecnazaŭcach — zamiest hetaha tranślavali zabluranyja kadry «akazańnia dapamohi», što nonsens dla BT. 

Na apieratyŭnaj zdymcy my bačym nibyta śmiarotna paranienaha čałavieka z kulavymi ranieńniami, jaki lažyć na dyvanie, alfaŭcy vakoł jaho. Što za častka cieła pakazana, razabrać składana. 

Hety ž dyvan, toje ž samaje miesca, my potym bačym u videa prapahandystki Lebiedzievaj. Nie padobna, što na im ściakaŭ kryvioju rasstralany čałaviek.

Ekśpierty mahli b skazać, ci sapraŭdy kroŭ toje, što nazyvajuć «śladami kryvi terarysta». 

Trup «terarysta» taksama pakazali zabluranym. Pry hetym pakazali adrazu niekalki «trupaŭ», jakija adzin z druhim nie supadajuć. 

Voś što pakazała BT. 

Na fota sapraŭdy niežyvy čałaviek. Ale tvar cieła nie pakazvajuć, chacia da taho ŭžo pakazvali tvar «Łamakina» — i čamu tady chavać tvar trupa? Tamu što, imavierna, na fota niejki realny čałaviek, jakomu ŭžo praviali anatamiravańnie. Voś tolki da «Łamakina» i historyi sa stralaninaj u kvatery jon dačynieńnia nijakaha nie maje. 

A voś jakoje fota pakazała prapahandystka Hładkaja. 

Što nazyvajecca, vysnovy rabicie sami. 

Toje, što heta nie byŭ sapraŭdny teraryst, ciapier adnaznačna jasna.

Zastajecca adkrytym pytańniem, ci insceniroŭka «zachopu i zabojstva terarysta» była zadumkaj łukašenkaŭcaŭ. Ale tady čym vytłumačyć dvuchdzionnuju paŭzu z ahučvańniem infarmacyi? Sprobaj vyjavić šlachi raspaŭsiudžvańnia infarmacyi? Sprobaj dyskredytavać niezaležnyja ŚMI zasyłkaj im fejkavych viersij?

Mahčymy inšy varyjant: sumlenny hramadzianin staŭ śviedkam pravierki hatoŭnaści KDB i źniaŭ na videa toje, što pabačyŭ. A hetaje videa niejkim čynam, nie viedajem jakim, papała ŭ telehram-kanał «Maja kraina Biełaruś». Paśla hetaha dziaržaŭnyja ŚMI vymušanyja byli dać infarmacyju pra stralaninu, a čekistam daviałosia prydumlać viersiju padziej dla hramadstva, bo darohi nazad užo nie było. 

«Naša Niva» źviarnułasia pa kamientar da žonki Alaksieja Zacharava «Łamakina». Žančyna nie adkazała, ale zabłakavała našaha žurnalista ŭ miesiendžary.

Kali vy viedajecie pra hetuju spravu bolš, pišycie redaktaru «Našaj Nivy» ŭ TH, na [email protected] ci [email protected].

Albo pišycie asabista tym žurnalistam i redaktaram «Našaj Nivy», jakich vy viedajecie i jakim daviarajecie (lepš — u sihnał ci telehram).

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Čytajcie taksama:

DziaržSMI pakazali padrobleny pašpart zabitaha ŭ Hrodnie. Raspaviadajem, kamu jon naležaŭ i jak robiacca takija dakumienty

Što viadoma pra kadebešnika Alaksieja Zacharava, jakoha «Bajpoł» ličyć «likvidavanym zamiežnikam» u Hrodnie

Paśla «likvidacyi terarysta» ŭ Hrodnie zatrymali piać čałaviek

Pa TB raskazali padrabiaznaści taho, jak «Łamakin» kursiravaŭ pa Biełarusi i jak jaho nibyta brali kadebisty

Kamientary10

 • Abu
  26.03.2023
  Małajcy! Fakir byŭ tupy, i fokus nie atrymaŭsia.
 • Jadzierny pucinski hrybok
  26.03.2023
  Kłouny kdbšnyja, vas i vašych dzietak łukašenka z saboj u samalet nie voźmie kali budzie źbiahać sa svaim tabaram ź Biełarusi . Pucinu vy taksama nie budziecie patrebnyja. A voś biełarusy da vas usich pryjduć z pytańniami.
 • daviedka
  26.03.2023
  V koncie prošłoho hoda na dołžnosť načalnika UKHB po Hrodnienskoj obłasti był pierieviedion načalnik UKHB po Vitiebskoj obłasti hienierał Oleh Stolarčuk, čjim podčinionnym javlałsia Łomakin-Zacharov-Siemionov, kotoroho ili pierievieli s povyšienijem v Hrodno, ili po staroj pamiati otkomandirovali iz Vitiebska dla etoj opieracii.

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda2

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku6

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda2

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda

Hałoŭnaje
Usie naviny →