Ukrainskija bajcy na źniščanaj rasijskaj technicy. Fota: Minabarony Ukrainy

Ukrainskija bajcy na źniščanaj rasijskaj technicy. Fota: Minabarony Ukrainy

Hałoŭnaj pamyłkaj rasijskaha kamandavańnia aŭtar tekstu nazyvaje prymianieńnie sastarełaj taktyki, jakaja sastupaje taktycy manieŭranaj vajny, što vykarystoŭvaje ŭkrainskaja armija. Rasijski bok skancentravaŭsia na kolkasnaj pieravazie vojskaŭ i techničnych charaktarystyk uzbrajeńnia zamiest zabieśpiačeńnia kiravańnia vojskami ŭ režymie realnaha času ź viadzieńniem raźviedki va ŭsich napramkach.

U toj ža čas sučasnaje asnaščeńnie ŭkrainskaj armii pieranosnymi zienitna-rakietnymi kompleksami (PZRK) «Džavielin», i «Stynhier», a paźniej bieśpiłotnikami «Bajraktar», jakija zabiaśpiečvali pastajannuju raźviedku, dazvolili ŭkrainskaj mabilnaj lohkaj piachocie paśpiachova dziejničać suprać tankaŭ praciŭnika. U vyniku paniesienych strat Rasii daviałosia adpraŭlać na front nie tolki tanki T-72 i T-80, ale i sastarełyja T-62. Akramia strat u technicy, Rasija traciła vopytny asabovy skład.

Fota: mil.in.ua

Fota: mil.in.ua

Niepradumanaje vykarystańnie bojeprypasaŭ viasnoj i letam 2022 hoda pryviało da «snaradnaha hoładu». A straty «kadravaj» piachoty pryviali da vykarystańnia na froncie nienavučanych i praktyčna niekiravanych čaściej, sfarmavanych z mabilizavanych. Takija padraździaleńni sutykajucca z deficytam vopytnaha kamandavańnia, a taksama ciažkaha ŭzbrajeńnia i techniki.

Akramia hetaha, u bajach byli zadziejničanyja čaści ŭnutranych vojskaŭ, Rashvardyi, jakija nie mieli ni ahulnavajskovaj padrychtoŭki, ni bajavoha vopytu. Pry hetym kamandavańnie nadavała ŭvahu nie zabieśpiačeńniu ich kiravanaści i navučańniu abychodžańniu ź ciažkim piachotnym uzbrajeńniem, a «hatoŭnaści nieści straty».

Rasijskija vojski pakazali svaju niazdolnaść pavysić efiektyŭnaść pośpiechaŭ za košt utrymańnia praciŭnika, jaki trapiŭ u kacioł. U vyniku kaštoŭnyja ŭkrainskija vajskovyja śpiecyjalisty paźbiahali hibieli ci pałonu i praciahvali dalej vajavać, zabiaśpiečvajučy kiravańnie, suviaź, absłuhoŭvańnie artyleryi.

Katastrafičnyja nastupstvy maje ideja «dacisnuć» praciŭnika «šturmami», jakaja avałodała rozumami rasijskaha kiraŭnictva. Zamacavańnie ŭkrainskaha boku na pazicyjach zrabiła takija sproby frantalnych praryvaŭ abarony małaefiektyŭnymi. Pryčyna ŭ tym, što jana składajecca ź niekalkich linij. Pry stracie adnoj vojski prosta pierachodziać na druhuju. A ŭ vyniku pastajannych šturmaŭ rasijskija vojski niasuć vialikija straty nie prosta žyvoj siły, a vopytnych bajcoŭ.

Vopyt pieršych siami miesiacaŭ vajny, jakija skončylisia razhromam rasijskich vojsk pad Iziumam, nie byŭ uličany.

Pa-pieršaje, «snaradny hoład» nie spyniŭ nastupleńnie.

Kamandavańnie praciahvała šturmavać ukrainskija pazicyi i hublać piachotu. U «šturmavuju piachotu» pačali pieravodzić artylerystaŭ, a ŭ jakaści braniatechniki vykarystoŭvać tanki biez dynamičnaj abarony i lohkabraniravanyja artyleryjskija ciahačy z kulamiotami. 

Jak śćviardžajecca ŭ materyjale, usio heta pastaviła kryž na adnaŭleńni bajazdolnaści najbolš vopytnych i matyvavanych padraździaleńniaŭ Uzbrojenych sił Rasii — pieršaha i druhoha armiejskich karpusoŭ samaabvieščanych respublik Danbasa. Padraździaleńni na praciahu hoda nie vyvodzilisia na adpačynak, papaŭnieńnie i navučańnie. A novaje papaŭnieńnie nie ŭmieje karystacca zbrojaj.

Pa-druhoje, nie byŭ zabiaśpiečany paŭnavartasny navučalny praces dla mabilizavanych.

Ź ich spačatku farmavali samastojnyja padraździaleńni, a bajavaja vartaść takich čaściej była blizkaja da nula. Tolki paśla niekalkich razhromaŭ i vostraha deficytu asabovaha składu ŭ čaściach, jakija realna vajavali, mabilizavanych stali raźmiarkoŭvać u najaŭnyja pałki i bryhady, jakija viali šturmy ŭkrainskich pazicyj. Što znoŭ pryviało da značnych strat.

Pa-treciaje, kamandavańnie pačało farmavać novyja bujnyja rehularnyja vajskovyja abjadnańni.

Heta adbyvajecca pry vialikim niedachopie vopytnaha kamandzirskaha i siaržanckaha składu i patrabuje pastavak sučasnaj vajskovaj techniki, jakoj nie chapaje navat dla adnaŭleńnia strat.

Pa-čaćviortaje, zastalisia niavyrašanymi techničnyja pytańni suviazi.

U sistemie armiejskaj zakrytaj radyjosuviazi «Azart» niama pieranosnych i bazavych stancyj, jakija pieravoziacca. Akramia hetaha, braniatechnika starych uzoraŭ maje srodki suviazi, jakija lohka i adnaznačna identyfikujucca ŭkrainskim bokam. Heta dazvalaje jamu chutka pierakinuć svaje siły na tyja ŭčastki, dzie hetaja technika tolki płanujecca da vykarystańnia, što znoŭ ža pryvodzić da pastajannych i masavych strat.

Zakuplenyja partatyŭnyja radyjostancyi Kirisu nie byli zabiaśpiečanyja zapasnymi akumulatarnymi batarejami, bazavymi stancyjami i nieabchodnaj kolkaściu retranślataraŭ. Sproby vykarystańnia spadarožnikavaj suviazi pryviali da pierahruzki kanałaŭ.

Jak śćviardžajecca ŭ analizie, usie hetyja čatyry faktary sumarna daduć, jak minimum na viasnu i leta 2023 hoda, całkam pradkazalny efiekt — rasijskaja armija praciahnie vajavać častkova ŭkamplektavanymi vojskami, jakija majuć vialikija prablemy jak z adnastajnaściu jakaści kamandnaha składu, tak i ź minimalnym uzroŭniem navučańnia radavych i siaržantaŭ. Hetymi bajavymi hrupami budzie ciažka kamandavać z-za adsutnaści naładžanaj suviazi, a taksama z-za ciažkaj pradkazalnaści bajavoj vartaści vajskovych hrup.

Ahulny prahnoz ekśpierta adnosna pierśpiektyŭ rasijskaj armii — niehatyŭny.

Čytajcie jašče:

«Nieprystupnaja krepaść». Hienierał USU patłumačyŭ, čamu rasijanie nie mohuć zachapić Bachmut

Čamu rasijskaja avijacyja tak słaba prajaviła siabie va Ukrainie: piać pamyłak Pucina

«Straty nieadnaŭlalnyja». Vajna va Ukrainie pastaviła rasijskuju armiju na miažu bankructva

Клас
51
Панылы сорам
2
Ха-ха
14
Ого
4
Сумна
5
Абуральна
8