Praca Vasi Łožkina «Radzima čuje». Krynica: vasya-lozhkin.ru

Praca Vasi Łožkina «Radzima čuje». Krynica: vasya-lozhkin.ru

«U minułym sakaviku śpiecsłužby paviedamili pra pieršy aryšt pavodle novaha zakona «ab vajskovaj cenzury». Sprava vyhladała dziŭna: abvinavačanym staŭ supracoŭnik palicyi Siarhiej Viedel (Kłokaŭ), jaki krytykavaŭ vajnu ŭ razmovie pa telefonie, jaki nibyta prasłuchoŭvali jaho kalehi. Što heta naohuł značyć, mała chto zrazumieŭ (uklučajučy mianie)», — piša Jašyn.

Paźniej antyvajennyja spravy pastavili na patok, i pra toj vypadak užo nichto nie ŭspaminaŭ. Čałaviek miž tym bolš za hod u SIZA.

Jašyn, tak vypała, paznajomiŭsia ź im na «turemnaj zborcy», pačytaŭ jaho abvinavaŭčaje zaklučeńnie i daviedaŭsia padrabiaznaści. «U mianie prosta niama cenzurnych słoŭ», — piša Jašyn.

Viedel, raspaviadaje palityk, pracavaŭ kiroŭcam adnaho z načalnikaŭ hłaŭka MUS. Za miesiac da pačatku vajny telefon Siarhieja byŭ pastaŭleny na prasłuchoŭvańnie. Mahčyma, heta źviazana ź cikavaściu da jaho načalnika pa niejkich karupcyjnych epizodach. A moža, pryčyna ŭ tym, što Siarhiej naradziŭsia va Ukrainie. I choć z 1997 hoda jon žyvie ŭ Rasii — całkam moh trapić u śpis niadobranadziejnych supracoŭnikaŭ.

Dziacinstva Viedel pravioŭ u ciapier užo sumna viadomym horadzie Buča, dzie da hetaha času žyvie jaho baćka. Paśla pačatku vajny jon stelefanoŭvaŭsia sa svajakami, jakija apynulisia pad bambiožkaj. 9 sakavika, naprykład, pahavaryŭ z chrosnym i ź dziadźkam, a «tavaryš major» uvažliva słuchaŭ i zapisvaŭ. Praz sutki byŭ składzieny rapart ab tym, što padčas telefonnaj razmovy Siarhiej dapuściŭ kryminalnyja vykazvańni.

A mienavita:

1) admaŭlaŭ, što «kijeŭski režym zjaŭlajecca nacysckim»;

2) zajaŭlaŭ, što padryŭ haspadarčaj pabudovy pad Rastovam byŭ «pravakacyjaj dla apraŭdańnia ŭvodu US RF na terytoryju Ukrainy»;

3) śćviardžaŭ, što «metaj SVA zjaŭlajecca źmiena ŭłady va Ukrainie»;

4) paviedamlaŭ pra «vialikija straty rasijskaha boku ŭ pieršyja dni SVA».

Praz tydzień paśla hetaj hutarki suprać Viedela raspačali kryminalnuju spravu ŭ suviazi z publičnym raspaŭsiudžvańniem iłžyvych źviestak ab dziejańniach rasijskaha vojska.

Na pieršym ža dopycie advakat pakazaŭ na vidavočnuju niestykoŭku: nielha pryznać raspaŭsiudžvańnie źviestak publičnym, kali čałaviek vioŭ pryvatnuju razmovu praz telefon.

«Adnak śledčy znajšoŭ vyjście. Jon patłumačyŭ, što śviedkam hutarki pa abaviazku słužby staŭ «tavaryš major», jaki adčuŭ ad pačutaha (cytuju) «pačućcio tryvohi, strachu i nieabaronienaści z boku dziaržavy». Nu a raz jość śviedka razmovy, to heta ŭžo nie pryvatnaja hutarka, a publičnaje vystupleńnie», — piša Jašyn.

Palityk dadaje, što Siarhiej Viedel niadrenna trymajecca, za dziaciej tolki pieražyvaje, asabliva paśla historyi ź dziaŭčynkaj Mašaj, adpraŭlenaj u prytułak za antyvajenny malunak.

29 sakavika ŭ Siarhieja Viedela — čarhovaje pasiadžeńnie pa spravie ŭ Piaroŭskim sudzie.

Клас
4
Панылы сорам
47
Ха-ха
4
Ого
6
Сумна
2
Абуральна
22