Fota: Barys Harecki

Fota: Barys Harecki

Vilnia

U Dzień Voli śviatkavańni pačnucca ad ranicy.

U 8:30 ranicy kala 2-ha budynka Siejma (z boku raki) projdzie cyrymonija ŭźniaćcia nacyjanalnaha ściaha Biełarusi — u honar Dnia Voli i mižnarodnaha Dnia Salidarnaści ź Biełaruśsiu. 

U 10:45 arhanizatary prapanujuć naviedać mohiłki Rosy, dzie pachavanyja biełaruskija paŭstancy 1863—1864 hadoŭ. Akramia kaplicy ź ich pareštkami, možna budzie naviedać i kietanafy biełaruskich aśvietnikaŭ, bratoŭ Antona i Ivana Łuckievičaŭ.

Z 11:30 da 12:00 zapłanavany aŭtaprabieh z bčb-ściahami ad Rosaŭ da Łukišskaj płoščy, na jaki treba papiarednie zapisacca tut. U nastupnyja paŭhadziny na Łukišskaj płoščy projdzie mitynh.

Dalej možna budzie abo praciahnuć śviatkavańnie ŭ Vilni, abo pajechać u Koŭna na adkryćcio adnoŭlenaha pomnika biełaruskamu hramadskamu dziejaču Kłaŭdziju Duž-Dušeŭskamu. Kali vy abirajecie pieršy varyjant, to inicyjatyva «Dvary Vilni» prapanuje z 12:30 da 14:00 malavać na płoščy vialiki bčb-ściah krejdaj. Kali ž vy kirujeciesia ŭ Koŭna, to z 12:30 da 13:10 možacie paŭdzielničać u aŭtaprabiehu sa ściahami ad Łukišskaj płoščy da prypynku Vievis, što znachodzicca za 30 kiłamietraŭ ad Vilni.

Z 13:10 da 13:30 achvotnyja pajechać u Koŭna źbirajucca na hetym prypynku, i da 14:40 pradoŭžycca pierajezd da miesca adkryćcia pomnika Duž-Dušeŭskamu. Adras nastupny: Petrašiūnai Cemetery, M. Gimbutienės g. 28, 52379, Kaunas. Z 15 da 16 hadzin na mohiłkach buduć adkryvać miemaryjał, a dalej arhanizatary advodziać try hadziny na viartańnie da Vilni.

Z 19 da 20 hadzin la biełaruskaha pasolstva ŭ Vilni (Mindaugo g. 13) projdzie mitynh-kancert z zapalvańniem pamiatnych łampadak i chvilinaj pamiaci ŭ honar zahinułych za volnuju Biełaruś.

26 sakavika možna budzie dałučycca da śviatočnaha špacyru, pryśviečanaha dziejačam BNR. Dla hetaha prychodźcie ŭ 14 hadzin u Bazyljanskija mury (Aušros vartų 7B). Paśla špacyru, jaki skončycca prykładna ŭ 15:45, zapłanavanaja lekcyja pa historyi BNR ad navukoŭca Siarhieja Chareŭskaha (Muziej im. Ivana Łuckieviča, Vilniaus 20, 16 hadzin). Paśla lekcyi, u 17 hadzin, pačniecca karaokie pa-biełarusku ź Iljoj Malinoŭskim: da 18 hadzin možna budzie praśpiavać lubimyja pieśni nakštałt «Muroŭ» ci «Troch čarapach».

Varšava

Raspačać śviatkavańnie Dnia Voli ŭ polskaj stalicy možna na Zamkavaj płoščy kala kałony Žyhimonta. 25 sakavika ŭ 13 hadzin u hetym miescy źbiarucca biełarusy Varšavy, kab praśpiavać rodnyja himny. Dalej biełarusy projduć maršam pa centralnych vulicach Varšavy, i arhanizatary prapanujuć rychtavać dla hetaha ściahi i płakaty.

U 15 hadzin kala Biełaruskaha moładzievaha chaba (adnaho z arhanizataraŭ padziei) pačniecca mitynh-kancert, jaki možna budzie pabačyć i ŭ tranślacyi ad «Biełsata». Abiacajuć vystupy bujnych palityčnych i hramadskich dziejačaŭ Biełarusi, a taksama heta šans patancavać i paśpiavać pieśni viadomych hurtoŭ i muzykaŭ, siarod jakich:

  • Atesta
  • 23:34
  • «Dom suviazi»
  • Lity Taler
  • Dzieciuki
  • NRM.by
  • Siarhiej Doŭhušaŭ
  • Shuma
  • Piotr Klujeŭ
  • Ketevan

Spampavać śpieŭnik dla śviatočnaha kancerta možna tut.

Paśla kancerta, jaki skončycca bližej da 18-ci hadzin, možna budzie praciahnuć śviatkavańnie ŭ biełaruskich ci polskich korčmach razam ź biełaruskimi siabrami.

Taksama 25 sakavika ŭ 11:30 u dolnym kaściole Sv. Alaksandra (płošča Troch Kryžoŭ) adbudziecca śviataja imša z malitvaj za Biełaruś, jakuju ŭznačalić ksiondz Viačasłaŭ Barok. Paśla, u 12:30, teatr «Kupalinka» zaprašaje na śpiektakl «Na valnicy» pavodle ramana Uładzimira Niaklajeva «Hej Ben Binom». Paŭtor adbudziecca 26 sakavika ŭ 12:30.

26 sakavika ŭ 16:00 na imprezu zaprašaje Centr biełaruskaj salidarnaści. Haściej čakaje prezientacyja novaj knihi Uładzimira Arłova «Ajčyna. Ad Ahinskaha da Bahuševiča», novaje vydańnie knihi «Imiony Svabody», vystup rok-muzyki, udzielnika lehiendarnaha hurta N.R.M. Pita Paŭłava, a taksama kampazitara i vykanaŭcy Ramana Arłova. Možna budzie taksama nabyć biełaruskija knihi.

Miesca — Witryna Domu Wschodniego, Plac Konstytucji 6 (uvachod z pravaha boku budynku). Uvachod volny.

Biełastok

U 14 hadzin na płoščy Kaściuški, la pomnika Piłsudskamu, projdzie śviatočnaja akcyja. Paśla jaje, z 15:30 da 17:30, u pamiaškańni WANS (Uschodniaja akademija prykładnych navuk, Ciepła 40) projdzie śviatočny kancert.

I heta nie ŭsio.

26 sakavika ŭ 14:00 biełaruskaja dyjaspara Biełastoka zaprašaje na piknik na placoŭcy Polana Kopna Góra.

27 sakavika ŭ 19:30 u «Novaj Ziamli» projdzie śviatočnaja «Mova nanova».

Narešcie, 31 sakavika ŭ 19:00 biełarusaŭ kličuć u «Novuju Ziamlu» na śpiektakl fryk-teatra EX TEMPORE pad nazvaj «Maski. Retraśpiektyŭny zrez instynktu samazachavańnia. Manadrama».

Urocłaŭ

Z 16.00 pa 18.00 šeście ad Placu Volnaści da Rynkavaj płoščy.

A 18.30 — viečar paezii Uładzimira Niaklajeva (Przejście Garncarskie 2, Wrocław).

A 20-j hadzinie — kancert (Stary Klasztor — ul.J.E.Purkyniego 1, Wrocław).

Tbilisi

I ŭ Hruzii biełarusy buduć śviatkavać Dzień Voli. Kali vy znachodziciesia ŭ Tbilisi, 25 sakavika možna dałučycca da mitynhu — biarycie z saboj ściahi i płakaty. U 14:00 jaho ŭdzielniki źbirajucca la Pieršaj himnazii (voś hetaje miesca na mapie). Z 14:30 da 15:30 adbudziecca śviatočny marš i ŭračysty mitynh, padčas jakich možna budzie praśpiavać nacyjanalnyja biełaruskija himny (paŭtarajem słovy tut). Na mitynhu možna budzie vystupić sa svajoj pramovaj, ale arhanizatary prosiać zahadzia ŭzhadnić jaje tekst — dla hetaha dasyłajcie jaho na adras [email protected].

Dalej raspačniecca nieaficyjnaja častka śviata, na jakuju tbiliskich biełarusaŭ kličuć u bar Bunker (9 0105 Mikheil Lermontovi St). Prychodźcie tudy ŭ 16 hadzin, kab paŭdzielničać u kvizie (rehistravacca na jaho prosiać tut), pasłuchać vystupy biełaruskich muzykaŭ i stendap. Taksama ŭ płanach karaokie, dabračynny aŭkcyjon i inšyja aktyŭnaści.

Batumi

Na bierazie Čornaha mora Dzień Voli buduć adznačać najbolš aktyŭna. Usio raspačniecca 25 sakavika ŭ 11 hadzin sa śviatočnaha zabiehu sa ściahami, start i finiš — la viežy Ałfavit. Zabieh daŭžynioj 5 kiłamietraŭ projdzie pa bulvary, možna prychodzić i padtrymlivać biehunoŭ.

U 15 hadzin biełarusy Batumi źbirajucca la soniečnaha hadzińnika na Mielikišvili, a ŭ 15:30 raspačynajuć šeście da płoščy Jeŭropy. Z 16 da 18 hadzin na płoščy Jeŭropy adbudziecca mitynh.

Płanujuć i nieaficyjnaje śviatkavańnie, naprykład, u 19 hadzin raspačniecca dvarovaja viečaryna ŭ «aKsiarodku» (4 Metaxa St), zaprašajuć prychodzić z pačastunkami. Budzie manhał, na jakim možna budzie niešta pasmažyć. Dalej, u 20 hadzin, raspačniecca kancert. Siarod vystupoŭcaŭ abiacajuć Vožyka, Fiodara Žyvaleŭskaha («Hołaja manaška») i hurt Dadoma, budzie volnaja hitara i volny mikrafon.

Ryha

25 sakavika a 14-j hadzinie adkryjecca vystava Volhi Jakuboŭskaj «Maluju naša žyćcio», na jakoj buduć pradstaŭlenyja aryhinały karcin ź sieryi «Kociki Svabody». 

Vystava budzie pracavać z 25 sakavika pa 25 krasavika pa adrasie: Rīga, Slokas iela, 37 (Dom ANKOŁ im. I.Kazakievič).

Čas pracy vystavy: paniadziełak-piatnica z 10:00 da 18:00. Naviedvańnie nieabchodna papiarednie ŭzhadnić pa telefonach: 67613638; 27024786.

Jurmała

Art-stancyja «Dubułty» i abjadnańnie biełarusaŭ Łatvii «Supołka» pradstaŭlajuć u Jurmale vystavu «Kreatyŭnaja revalucyja», pryśviečanuju šyrokamaštabnym pratestam u Biełarusi ŭ 2020-ym hodzie.

Ekspazicyja pakaža ŭvieś kreatyŭ, ź jakim biełarusy supraciŭlalisia falsifikacyi vybaraŭ, hvałtu ŭładaŭ, sprabavali viarnuć sabie bazavyja pravy i svabody, a taksama paznajomić ź nizavymi inicyjatyvami, jakija abjadnali ludziej pa ŭsioj krainie.

Pieršy pavierch budzie pryśviečany fotaśviedčańniam teroru, učynienaha ŭładaj, mirnym maršam, jakija stali adkazam na hvałt, dvarovym inicyjatyvam, jakija abjadnali ludziej, a taksama kulturnamu fienomienu Biełarusi — ściaham pratesnych rajonaŭ.

Na druhim paviersie buduć pradstaŭleny raboty viadomaha mastaka Uładzimira Ceślera i kieramistki Hanny Miadźviedzievaj.

Mierapryjemstva budzie prachodzić z 25 sakavika pa 28 traŭnia z 9:00 da 17:30. Adras — Zigfrīda Meierovica prospekts 3, Jūrmala (st. «Dubułty»). Uvachod volny.

Łondan

u Biełaruskim domie ŭ Łondanie śviatkavańnie pačniecca 25-ha sakavika a 14:00. Dałučycca možna ŭ tym liku anłajn

Hałoŭnym vystupoŭcam sioleta zaprošany historyk Alaksandr Pahareły z Varšavy, jaki zrobić dakład na temu: «Supolnaść losaŭ i pamknieńniaŭ: uzajemnyja nazirańni biełarusaŭ i ŭkraincaŭ ad nacyjanalnych revalucyj da 1939 h.»

Adznačać Dzień Voli buduć i inšych krainach.

Kartu ŭsich mierapryjemstvaŭ u roznych haradach taksama možna pahladzieć tut.

Heta lehiendarnaje fota z pratestaŭ vy dakładna bačyli. Vialikaje intervju ź jaho aŭtaram, jakoha evakujavali ź Biełarusi. «Pavinien byŭ zdymać 9 žniŭnia viasielle siłavika»

Palina Šarenda-Panasiuk dasłała z-za krataŭ kazku dla synoŭ: Čamu kity vykidvajucca na bierah?

«Łukašenka raźličvaje nie na dyjałoh — jon patrabuje pryznańnia». Dyskusija pa matyvach lista Siaredziča

Клас
42
Панылы сорам
4
Ха-ха
1
Ого
0
Сумна
2
Абуральна
5