Hramadstva1111

Dzie adśviatkavać Dzień Voli za miažoj AFIŠA

Sabrali afišu mierapryjemstvaŭ, prymierkavanych da Dnia Voli, u Polščy, Litvie, Hruzii i nie tolki.

Fota: Barys Harecki

Vilnia

U Dzień Voli śviatkavańni pačnucca ad ranicy.

U 8:30 ranicy kala 2-ha budynka Siejma (z boku raki) projdzie cyrymonija ŭźniaćcia nacyjanalnaha ściaha Biełarusi — u honar Dnia Voli i mižnarodnaha Dnia Salidarnaści ź Biełaruśsiu. 

U 10:45 arhanizatary prapanujuć naviedać mohiłki Rosy, dzie pachavanyja biełaruskija paŭstancy 1863—1864 hadoŭ. Akramia kaplicy ź ich pareštkami, možna budzie naviedać i kietanafy biełaruskich aśvietnikaŭ, bratoŭ Antona i Ivana Łuckievičaŭ.

Z 11:30 da 12:00 zapłanavany aŭtaprabieh z bčb-ściahami ad Rosaŭ da Łukišskaj płoščy, na jaki treba papiarednie zapisacca tut. U nastupnyja paŭhadziny na Łukišskaj płoščy projdzie mitynh.

Dalej možna budzie abo praciahnuć śviatkavańnie ŭ Vilni, abo pajechać u Koŭna na adkryćcio adnoŭlenaha pomnika biełaruskamu hramadskamu dziejaču Kłaŭdziju Duž-Dušeŭskamu. Kali vy abirajecie pieršy varyjant, to inicyjatyva «Dvary Vilni» prapanuje z 12:30 da 14:00 malavać na płoščy vialiki bčb-ściah krejdaj. Kali ž vy kirujeciesia ŭ Koŭna, to z 12:30 da 13:10 možacie paŭdzielničać u aŭtaprabiehu sa ściahami ad Łukišskaj płoščy da prypynku Vievis, što znachodzicca za 30 kiłamietraŭ ad Vilni.

Z 13:10 da 13:30 achvotnyja pajechać u Koŭna źbirajucca na hetym prypynku, i da 14:40 pradoŭžycca pierajezd da miesca adkryćcia pomnika Duž-Dušeŭskamu. Adras nastupny: Petrašiūnai Cemetery, M. Gimbutienės g. 28, 52379, Kaunas. Z 15 da 16 hadzin na mohiłkach buduć adkryvać miemaryjał, a dalej arhanizatary advodziać try hadziny na viartańnie da Vilni.

Z 19 da 20 hadzin la biełaruskaha pasolstva ŭ Vilni (Mindaugo g. 13) projdzie mitynh-kancert z zapalvańniem pamiatnych łampadak i chvilinaj pamiaci ŭ honar zahinułych za volnuju Biełaruś.

26 sakavika možna budzie dałučycca da śviatočnaha špacyru, pryśviečanaha dziejačam BNR. Dla hetaha prychodźcie ŭ 14 hadzin u Bazyljanskija mury (Aušros vartų 7B). Paśla špacyru, jaki skončycca prykładna ŭ 15:45, zapłanavanaja lekcyja pa historyi BNR ad navukoŭca Siarhieja Chareŭskaha (Muziej im. Ivana Łuckieviča, Vilniaus 20, 16 hadzin). Paśla lekcyi, u 17 hadzin, pačniecca karaokie pa-biełarusku ź Iljoj Malinoŭskim: da 18 hadzin možna budzie praśpiavać lubimyja pieśni nakštałt «Muroŭ» ci «Troch čarapach».

Varšava

Raspačać śviatkavańnie Dnia Voli ŭ polskaj stalicy možna na Zamkavaj płoščy kala kałony Žyhimonta. 25 sakavika ŭ 13 hadzin u hetym miescy źbiarucca biełarusy Varšavy, kab praśpiavać rodnyja himny. Dalej biełarusy projduć maršam pa centralnych vulicach Varšavy, i arhanizatary prapanujuć rychtavać dla hetaha ściahi i płakaty.

U 15 hadzin kala Biełaruskaha moładzievaha chaba (adnaho z arhanizataraŭ padziei) pačniecca mitynh-kancert, jaki možna budzie pabačyć i ŭ tranślacyi ad «Biełsata». Abiacajuć vystupy bujnych palityčnych i hramadskich dziejačaŭ Biełarusi, a taksama heta šans patancavać i paśpiavać pieśni viadomych hurtoŭ i muzykaŭ, siarod jakich:

 • Atesta
 • 23:34
 • «Dom suviazi»
 • Lity Taler
 • Dzieciuki
 • NRM.by
 • Siarhiej Doŭhušaŭ
 • Shuma
 • Piotr Klujeŭ
 • Ketevan

Spampavać śpieŭnik dla śviatočnaha kancerta možna tut.

Paśla kancerta, jaki skončycca bližej da 18-ci hadzin, možna budzie praciahnuć śviatkavańnie ŭ biełaruskich ci polskich korčmach razam ź biełaruskimi siabrami.

Taksama 25 sakavika ŭ 11:30 u dolnym kaściole Sv. Alaksandra (płošča Troch Kryžoŭ) adbudziecca śviataja imša z malitvaj za Biełaruś, jakuju ŭznačalić ksiondz Viačasłaŭ Barok. Paśla, u 12:30, teatr «Kupalinka» zaprašaje na śpiektakl «Na valnicy» pavodle ramana Uładzimira Niaklajeva «Hej Ben Binom». Paŭtor adbudziecca 26 sakavika ŭ 12:30.

26 sakavika ŭ 16:00 na imprezu zaprašaje Centr biełaruskaj salidarnaści. Haściej čakaje prezientacyja novaj knihi Uładzimira Arłova «Ajčyna. Ad Ahinskaha da Bahuševiča», novaje vydańnie knihi «Imiony Svabody», vystup rok-muzyki, udzielnika lehiendarnaha hurta N.R.M. Pita Paŭłava, a taksama kampazitara i vykanaŭcy Ramana Arłova. Možna budzie taksama nabyć biełaruskija knihi.

Miesca — Witryna Domu Wschodniego, Plac Konstytucji 6 (uvachod z pravaha boku budynku). Uvachod volny.

Biełastok

U 14 hadzin na płoščy Kaściuški, la pomnika Piłsudskamu, projdzie śviatočnaja akcyja. Paśla jaje, z 15:30 da 17:30, u pamiaškańni WANS (Uschodniaja akademija prykładnych navuk, Ciepła 40) projdzie śviatočny kancert.

I heta nie ŭsio.

26 sakavika ŭ 14:00 biełaruskaja dyjaspara Biełastoka zaprašaje na piknik na placoŭcy Polana Kopna Góra.

27 sakavika ŭ 19:30 u «Novaj Ziamli» projdzie śviatočnaja «Mova nanova».

Narešcie, 31 sakavika ŭ 19:00 biełarusaŭ kličuć u «Novuju Ziamlu» na śpiektakl fryk-teatra EX TEMPORE pad nazvaj «Maski. Retraśpiektyŭny zrez instynktu samazachavańnia. Manadrama».

Urocłaŭ

Z 16.00 pa 18.00 šeście ad Placu Volnaści da Rynkavaj płoščy.

A 18.30 — viečar paezii Uładzimira Niaklajeva (Przejście Garncarskie 2, Wrocław).

A 20-j hadzinie — kancert (Stary Klasztor — ul.J.E.Purkyniego 1, Wrocław).

Tbilisi

I ŭ Hruzii biełarusy buduć śviatkavać Dzień Voli. Kali vy znachodziciesia ŭ Tbilisi, 25 sakavika možna dałučycca da mitynhu — biarycie z saboj ściahi i płakaty. U 14:00 jaho ŭdzielniki źbirajucca la Pieršaj himnazii (voś hetaje miesca na mapie). Z 14:30 da 15:30 adbudziecca śviatočny marš i ŭračysty mitynh, padčas jakich možna budzie praśpiavać nacyjanalnyja biełaruskija himny (paŭtarajem słovy tut). Na mitynhu možna budzie vystupić sa svajoj pramovaj, ale arhanizatary prosiać zahadzia ŭzhadnić jaje tekst — dla hetaha dasyłajcie jaho na adras [email protected].

Dalej raspačniecca nieaficyjnaja častka śviata, na jakuju tbiliskich biełarusaŭ kličuć u bar Bunker (9 0105 Mikheil Lermontovi St). Prychodźcie tudy ŭ 16 hadzin, kab paŭdzielničać u kvizie (rehistravacca na jaho prosiać tut), pasłuchać vystupy biełaruskich muzykaŭ i stendap. Taksama ŭ płanach karaokie, dabračynny aŭkcyjon i inšyja aktyŭnaści.

Batumi

Na bierazie Čornaha mora Dzień Voli buduć adznačać najbolš aktyŭna. Usio raspačniecca 25 sakavika ŭ 11 hadzin sa śviatočnaha zabiehu sa ściahami, start i finiš — la viežy Ałfavit. Zabieh daŭžynioj 5 kiłamietraŭ projdzie pa bulvary, možna prychodzić i padtrymlivać biehunoŭ.

U 15 hadzin biełarusy Batumi źbirajucca la soniečnaha hadzińnika na Mielikišvili, a ŭ 15:30 raspačynajuć šeście da płoščy Jeŭropy. Z 16 da 18 hadzin na płoščy Jeŭropy adbudziecca mitynh.

Płanujuć i nieaficyjnaje śviatkavańnie, naprykład, u 19 hadzin raspačniecca dvarovaja viečaryna ŭ «aKsiarodku» (4 Metaxa St), zaprašajuć prychodzić z pačastunkami. Budzie manhał, na jakim možna budzie niešta pasmažyć. Dalej, u 20 hadzin, raspačniecca kancert. Siarod vystupoŭcaŭ abiacajuć Vožyka, Fiodara Žyvaleŭskaha («Hołaja manaška») i hurt Dadoma, budzie volnaja hitara i volny mikrafon.

Ryha

25 sakavika a 14-j hadzinie adkryjecca vystava Volhi Jakuboŭskaj «Maluju naša žyćcio», na jakoj buduć pradstaŭlenyja aryhinały karcin ź sieryi «Kociki Svabody». 

Vystava budzie pracavać z 25 sakavika pa 25 krasavika pa adrasie: Rīga, Slokas iela, 37 (Dom ANKOŁ im. I.Kazakievič).

Čas pracy vystavy: paniadziełak-piatnica z 10:00 da 18:00. Naviedvańnie nieabchodna papiarednie ŭzhadnić pa telefonach: 67613638; 27024786.

Jurmała

Art-stancyja «Dubułty» i abjadnańnie biełarusaŭ Łatvii «Supołka» pradstaŭlajuć u Jurmale vystavu «Kreatyŭnaja revalucyja», pryśviečanuju šyrokamaštabnym pratestam u Biełarusi ŭ 2020-ym hodzie.

Ekspazicyja pakaža ŭvieś kreatyŭ, ź jakim biełarusy supraciŭlalisia falsifikacyi vybaraŭ, hvałtu ŭładaŭ, sprabavali viarnuć sabie bazavyja pravy i svabody, a taksama paznajomić ź nizavymi inicyjatyvami, jakija abjadnali ludziej pa ŭsioj krainie.

Pieršy pavierch budzie pryśviečany fotaśviedčańniam teroru, učynienaha ŭładaj, mirnym maršam, jakija stali adkazam na hvałt, dvarovym inicyjatyvam, jakija abjadnali ludziej, a taksama kulturnamu fienomienu Biełarusi — ściaham pratesnych rajonaŭ.

Na druhim paviersie buduć pradstaŭleny raboty viadomaha mastaka Uładzimira Ceślera i kieramistki Hanny Miadźviedzievaj.

Mierapryjemstva budzie prachodzić z 25 sakavika pa 28 traŭnia z 9:00 da 17:30. Adras — Zigfrīda Meierovica prospekts 3, Jūrmala (st. «Dubułty»). Uvachod volny.

Łondan

u Biełaruskim domie ŭ Łondanie śviatkavańnie pačniecca 25-ha sakavika a 14:00. Dałučycca možna ŭ tym liku anłajn

Hałoŭnym vystupoŭcam sioleta zaprošany historyk Alaksandr Pahareły z Varšavy, jaki zrobić dakład na temu: «Supolnaść losaŭ i pamknieńniaŭ: uzajemnyja nazirańni biełarusaŭ i ŭkraincaŭ ad nacyjanalnych revalucyj da 1939 h.»

Adznačać Dzień Voli buduć i inšych krainach.

Kartu ŭsich mierapryjemstvaŭ u roznych haradach taksama možna pahladzieć tut.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Heta lehiendarnaje fota z pratestaŭ vy dakładna bačyli. Vialikaje intervju ź jaho aŭtaram, jakoha evakujavali ź Biełarusi. «Pavinien byŭ zdymać 9 žniŭnia viasielle siłavika»

Palina Šarenda-Panasiuk dasłała z-za krataŭ kazku dla synoŭ: Čamu kity vykidvajucca na bierah?

«Łukašenka raźličvaje nie na dyjałoh — jon patrabuje pryznańnia». Dyskusija pa matyvach lista Siaredziča

Kamientary11

 • Aresa
  23.03.2023
  Nie sumniavajciesia, adznačym jak maje być!
 • Woodoo Cult
  23.03.2023
  Obieŝajut vystuplenija krupnych političieskich -- eto łatuški čto li?
 • Rečaisnaść
  23.03.2023
  Jakoje śviatkavańnie? Jakaja vola? Płakać treba, a nie śviatkavać

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu9

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Usie naviny →
Usie naviny

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki47

Fakielnaje šeście i bajkiery. Jak adśviatkavali ŭ Hudahai1

Łatuška: pryhavoranaha da rasstrełu Kryhiera mohuć abmianiać na supracoŭnika FSB Krasikava7

Prapahandysty pachvalilisia vandalizmam u Kurapatach FOTY21

MUS choča zabaranić «dubli», «cubli» i inšyja suvienirnyja hrošy

Na biełaruska-kitajskich vučeńniach pad Brestam adpracoŭvali zachop aeraporta11

Chusity abstralali izrailski kurort Ejłat 2

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło20

Bolš za sotniu viosak Homielščyny ŭsio jašče čakajuć adnaŭleńnia elektrazabieśpiačeńnia

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu9

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Hałoŭnaje
Usie naviny →