Ekanomika

Čysty prybytak «Hazprama» ŭ 2022 hodzie źmienšyŭsia ŭ try razy

Pa vynikach 2022 hoda čysty prybytak «Hazprama» skłaŭ 747,246 miljarda rasijskich rubloŭ, paviedamiŭ «Kommiersant» sa spasyłkaj na spravazdačnaść kampanii. Hety pakazčyk źmienšyŭsia ŭ paraŭnańni z 2021 hodam bolš čym u try razy, abo na 72,2%. 

Fota: Dmitry Lovetsky, AP

U 2021 hodzie čysty prybytak kampanii, pavodle jaje spravazdačy, składaŭ 2,684 tryljona rasijskich rubloŭ.

U svaju čarhu, vyručka «Hazproma» ŭ 2022 hodzie dasiahnuła 7,979 tryljona rubloŭ, što prykładna na 25% bolš za hety samy pakazčyk papiaredniaha hoda. Tady jana składała 6,39 tryljona rubloŭ, adznačaje RBK.

Pavodle infarmacyi «Kommiersanta», u 2022 hodzie zdabyča hazu ŭ Rasii ŭpała na 11,8% — da 672 miljardaŭ kubamietraŭ. Heta adbyłosia na fonie skaračeńnia pastavak u Jeŭropu da histaryčnaha minimumu.

Kamientary

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA1

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →