Kultura1010

Jak vyhladaje siadziba Tadevuša Rejtana ŭ Hrušaŭcy, dzie prachodzić rekanstrukcyja

Hrušaŭka znachodzicca za 5 kiłamietraŭ ad Lachavič. Tut častkova zachavałasia siadziba staražytnaha šlachieckaha rodu Rejtanaŭ. Heta ŭžo ciapier — papularnaje dla turystaŭ miesca. A paśla zaviaršeńnia restaŭracyjnych prac i adkryćcia muziejnych ekspazicyj, mahčyma, stanie adnym z kulturnych centraŭ našaj krainy, piša Smartpress.

Siadzibny dom Rejtanaŭ u Hrušaŭcy da restaŭracyi. Fota: belkraj.by

Siońnia na terytoryi byłoha majontka možna ŭbačyć rodavy dom kanca XIX stahodździa, haspadarčyja pabudovy i toje, što ad ich zastałosia, muravanku kanca XVII stahodździa, u jakoj apošnija dni svajho žyćcia pražyŭ Tadevuš Rejtan, aleju, voziera, brukavanku, reštki parku i aharodžy. Taksama, niedaloka ad samoj siadziby, na ŭskrainie lesu, raźmiaščajecca hatyčnaja kaplica-pachavalnia rodu Rejtanaŭ.

Usie fota: Smartpress

Siadziba doŭhi čas znachodziłasia ŭ zaniadbanym stanie. Dziakujučy inicyjatyvie daśledčyka Źmiciera Jurkieviča i art-supołki imia Tadevuša Rejtana, a taksama haziety «Kultura», u Hrušaŭcy i ŭ roznych nasielenych punktach Biełarusi z 2013 pa 2018 hady pravodzilisia subotniki, letniki, plenery, fiestyvali i tematyčnyja mierapryjemstvy, pryśviečanyja Rejtanam i ich Hrušaŭskaj siadzibie. 

Vałanciory zamacavali ŭ roznych miescach siadzibnaha kompleksu infarmacyjnyja ščyty z historyjaj majontka i rodu Rejtanaŭ.

Z 2014 hoda da adnaŭleńnia majontka pačała dałučacca i dziaržava. Stali pravodzicca maštabnyja dziaržaŭnyja subotniki. Srodki ź ich vykarystali dla padrychtoŭki prajekta adnaŭleńnia siadziby. Praź niekatory čas u majontku źjaviłasia achova. 

Potym sumiesnymi namahańniami ŭdałosia atrymać hrant ad Jeŭrasajuza na restaŭracyju siadziby. Ahulnaja jaho suma składaje 1 327000 jeŭra. Ź ich 140000 unios biełaruski bok. Restaŭracyja pačałasia ŭ 2020-m hodzie.

Za apošnija 3 hady ŭ Hrušaŭcy byŭ častkova adnoŭleny siadzibny dom. Pracy jašče šmat, ale ŭžo ciapier bačny vynik.

U padvałach siadzibnaha doma płanujecca zrabić muziejnyja ekspazicyi, mastackuju halereju i filijał mastackaj škoły h. Lachavičy, navučency jakoj buduć pryjazdžać siudy na plenery.

Astatnija budynki kompleksu pakul zastajucca ŭ aŭtentyčnym stanie. Tolki «Muravanku» vałanciory art-supołki imia Tadevuša Rejtana časova nakryli šyfieram.

Kamientary10

 • Pamiataju, jak niby ŭčora było
  16.03.2023
  Juzik sa stancyi Kruleŭščyna, aha, i ŭ łapciach nichto nie chadziŭ. Spres majontki stajali, anhielskija parki, i lotali havaraščyja matyli jašče...
 • Juzik sa stancyi Kruleŭščyna
  16.03.2023
  Pamiataju, jak niby ŭčora było, Vam nie padabajucca adrestaravanyja zamki i pałacy, anhlijskija hazony ŭ parkach, ale vy žadajecie chadzić u łapcioch i bačyć zapuścieńnie?
  Hetuju saŭkovuju tryznu pakińcie sabie! Usie žyli i mieli pavodle svajho statusu! Šlachta nie tolki budavała pałacy, darohi, sadziła parki, ale i vajavała za radzimu! Manachi -- malilisia, sialanie -- pracavali.
  Ja zaśpieŭ toje pakaleńnie, jakoje žyło pry panach da 1939 hoda, zapisaŭ ich uspaminy... Byŭ taki pan Damiejka (svajak nacyjanalnaha hieroja Čyli -- Ihnata Damiejki) u jakoha majotki byli i la Brasłava, i la Hłybokaha... Ludzi malilisia na svajho pana! Karova zdochła u sielanina -- padvodzić jaho pan Damiejka da svajho statku -- vybiraj lubuju! Koń zdoch -- biary luboha! Dom zhareŭ? Daść lesu!
  U inšaj vioscy ja raspytvaŭ pra hrafa Uładzisłava Bierastoŭskaha... -- Jaki byŭ pan, na jakoj movie vy razmaŭlali ź im? -- Dobry byŭ pan! Zojdzie ŭ chatu da ciabie, pasiadzić, i bulbinu z taboj źjeść, a jak razmaŭlaŭ -- dy tak, jak my z taboj ciapier! -- kazaŭ mnie Kazimir Kazłoŭski ź vioski Mniuta, u jakohaj jon byŭ młynarom, a ŭ młynie stajaŭ i hienieratar, jaki pradukavaŭ elektryčnaść.
     
 • Pamiataju, jak niby ŭčora było
  16.03.2023
  Juzik sa stancyi Kruleŭščyna, mnie padabajucca zamki, pałacy dy anhlijskija parki z havaraščymi matylami. Ale pahadziciesia, što ŭ 18-m st., jak i ciapier, śviet i navakolle było vielmi roznaje, i ludzi byli vielmi roznyja, jak ŭ planie materyjalnaha dabrabytu, tak i kulturna, i adukacyjna, i vychavańniem. A što pany karovy dy koni razdavali, tak, čamu b i nie, adnoj rukoj davali, druhoj zabirali. U pryncypie, i ciapier jano tak. Voś i ŭsia naša Biełaruś była mienavita takoj u 18-m st. Vy ci daviali heta Paźniaku ?

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →