Vajna11

«Słava Ukrainie!» SBU kančatkova ŭstanaviła asobu rasstralanaha ŭ pałonie bajca. Zialenski prysvoiŭ jamu zvańnie Hieroja Ukrainy

Słužba biaśpieki Ukrainy paviedamiła, što ŭkrainskim vajskoŭcam, jakoha rasstralali paśla słoŭ «Słava Ukrainie!», byŭ snajpier 163 bataljona 119 asobnaj bryhady TRA Čarnihaŭskaj vobłaści Alaksandr Macijeŭski.

Rasstralany bajec Čarnihaŭskaj TRA Alaksandr Macijeŭski. Fota: SBU.

«Kančatkova paćvierdzić źviestki hieroja ŭdałosia paśla kompleksu śledčych dziejańniaŭ, jakija ŭklučali razmovy z rodnymi i pabracimami zahinułaha, a taksama apracoŭku fota- i videamateryjałaŭ. Akramia taho, SBU atrymała zaklučeńnie sudovaj partretnaj ekśpiertyzy, jakoj paćvierdžana, što vajskoviec na videa — mienavita Alaksandr Macijeŭski», — havorycca ŭ paviedamleńni viedamstva.

Alaksandr Macijeŭski byŭ pryzvany na vajskovuju słužbu ŭ sakaviku 2022 hoda. Z kanca śniežnia jon ličyŭsia źnikłym bieź viestak pablizu nasielenaha punkta Čyrvonaja Hara ŭ Danieckaj vobłaści.

Jak udałosia ŭstanavić SBU, Macijeŭskaha rasstralali 30 śniežnia 2022 hoda. Jaho cieła viarnuli dadomu ŭ lutym 2023-ha.

DAPOŬNIENA. Uładzimir Zialenski prysvoiŭ Alaksandru Macijeŭskamu zvańnie Hieroja Ukrainy

«Za jaho chrabraść, za jaho ŭpeŭnienaść — va Ukrainie — i za jaho «Słava Ukrainie!», — skazaŭ prezident u videazvarocie.

Kamientary1

  • AlexxelA
    12.03.2023
    Macijeŭski - biełaruskaje proźvišča. Znaŭ ludziej z takim proźviščam. Praŭda daloka ad Čarnihaŭščyny - z paŭnočna-zachodniaj Biełarusi.

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask20

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»3

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →