Hramadstva2121

Źjaviłasia videa źbićcia mužčyny ź Bierazina daišnikami za toje, što toj zdymaŭ ich. Praz hadzinu jon trapiŭ u reanimacyju

Žychar Minskaj vobłaści Uładzimir Panciuch na aŭtavakzale pačaŭ zdymać dziejańni supracoŭnikaŭ DAI, jakija praviarali maršrutki. Mužčyna paličyŭ, što daišniki pavodzili siabie nachabna i chamili kiroŭcam.

Jak bačna na videa, apublikavanym centram «Viasna», zaŭvažyŭšy zdymku, daišniki hruba załamali Uładzimiru ruki, prycisnuli da słupa i pačali bić jaho pa nahach. Paśla hetaha jaho pavalili na ziamlu i pavałakli ŭ aŭtamabil. 

Pa infarmacyi pravaabaroncaŭ, praz hadzinu Uładzimira pryvieźli ŭ reanimacyju z sardečnym prystupam i śladami źbićcia. Ciapier mužčyna znachodzicca ŭ balnicy pad kanvojem.

Zatrymany maje 3 hrupu invalidnaści, raniej pieranios 4 infarkty i 3 apieracyi šuntavańnia.

Jaho płanujuć sudzić, ale pa jakim artykule, pakul nieviadoma.

Raniej siłaviki zajaŭlali, što nibyta Uładzimir u niećviarozym stanie raspačaŭ bojku na vakzale, za što i byŭ zatrymany. Ale na videa bačna, što mužčyna nie raspačynaŭ nijakaj bojki, a prosta zdymaŭ dziejańni supracoŭnikaŭ DAI. 

Vajavaŭ u Afhanistanie

Uładzimir Panciuch naradziŭsia ŭ 1969 hodzie ŭ vioscy Vilacina Biarezinskaha rajona. U 1987-m jaho pryzvali ŭ Savieckuju armiju, a praz hod nakiravali ŭ Afhanistan, dzie jon słužyŭ u rocie prykryćcia aeradroma kala horada Hierat. Panciuch atrymaŭ tam dva ranieńni i kantuziju. Infarmacyja pra heta źmieščanaja na sajcie Biarezinskaha rajvykankama.

Paśla viartańnia z vajny jon niekatory čas pracavaŭ kiroŭcam na Biarezinskaj vieterynarnaj stancyi, paźniej źjechaŭ u pasiołak Biełaruski kala Nižniavartaŭska ŭ Sibiry, ale ŭ 1992 hodzie viarnuŭsia na radzimu.

Paviedamlajecca, što Uładzimir maje žonku i dačku.

Kamientary21

 • Mar
  12.03.2023
  [Red. vydalena]
 • Borisovčanin
  12.03.2023
  [Red. vydalena]
 • Mar
  12.03.2023
  [Red. vydalena]

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN12

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →