Hramadstva1313

Łukašenka padpisaŭ novy represiŭny zakon. Siarod inšaha ŭvodziać adkaznaść za «dyskredytacyju Uzbrojenych sił i inšych vajenizavanych arhanizacyj»

Zakon «Ab źmianieńni kodeksaŭ pa pytańniach kryminalnaj adkaznaści» maje zajaŭlenaj metaj «uzmacnieńnie procidziejańnia złačynstvam ekstremisckaj (terarystyčnaj) i antydziaržaŭnaj nakiravanaści».

Hetym zakonam praduhledžvajecca raspaŭsiudžvańnie kryminalnaj adkaznaści za zdradu dziaržavie, ździejśnienuju słužbovaj asobaj, na ŭsich asob, jakija zajmajuć dziaržaŭnyja pasady. Pry hetym, kali «zdradzić dziaržavie» dziejnaja słužbovaja asoba ci vajskoviec, to jaho mohuć pakarać i śmierciu.

Za «šerah złačynstvaŭ antydziaržaŭnaj nakiravanaści» ciapier buduć spahaniać drakonaŭskija štrafy — u pamiery da 50 tys. bazavych vieličyń (heta da bolš za 700 tysiač dalaraŭ). 

Pavodle rasijskaha ŭzoru ŭvodzicca kryminalnaja adkaznaść za «prapahandu teraryzmu, dyskredytacyju Uzbrojenych sił, inšych vojskaŭ i vajskovych farmavańniaŭ, vajenizavanych arhanizacyj», a taksama za «parušeńnie patrabavańniaŭ pa abaronie dziaržaŭnych sakretaŭ».

Termin zatrymańnia asob, jakija padazrajucca ŭ ździajśnieńni zdrady dziaržavie, zmovie ci inšych dziejańniach z metaj zachopu dziaržaŭnaj ułady, špijanažy i ahienturnaj dziejnaści, pavialičvajuć z troch da dziesiaci sutak.

U toj ža čas praduhledžvajecca vyzvaleńnie ad kryminalnaj adkaznaści asob, jakija «ažyćciaŭlali padrychtoŭku da napadu na ŭstanovy, jakija karystajucca mižnarodnaj abaronaj, abo da ździajśnieńnia dyviersii, ale jakija admovilisia ad svaich namieraŭ i jakija akazali sadziejničańnie ŭ praduchileńni nazvanych złačynstvaŭ».

Taksama, jak zajaŭlena, u Kryminalna-pracesualny kodeks unosiacca asobnyja karekciroŭki, abumoŭlenyja praktykaj jaho prymianieńnia.

Kamientary13

 • Dyjahnaz
  09.03.2023
  Represiŭny paravozik kryvavaha ahrafiurera lacić u čornuju dzirku. Upeŭnienyja ŭ sabie dyktatary tak nie pavodziacca.
 • ...
  09.03.2023
  Dy jakaja roźnica, što tam sabie ŭvodziać, usio roŭna karajuć, kaho zachočuć i jak zachočuć. Što jość u ich zakon, što niama.
 • Abu
  09.03.2023
  Što z tvaram, achvotnyja adpomścić pradažnym čynoŭnikam i zdradnikam u pahonach paśla padzieńnia režyma? Ich ža ŭsich rasstralajuć jašče da hetaha :)

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»6

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask22

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»6

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →