Kachańnie i seks77

Biełaruski brend zachacieŭ ablehčyć mužčynam padbor bializny ŭ padarunak žonkam. Ale pajšło nie tudy

Napiaredadni 8 Sakavika ŭ akaŭncie brenda Mark Formelle źjavilisia dva dopisy, jakija vyklikali palarnuju reakcyju. 

Fota: instahram Mark Formelle

Kab mužčynam było lahčej vyśvietlić, jaki ž raźmier bializny pasuje kankretnaj žančynie, markietołahi Mark Formelle prapanavali paraŭnoŭvać žanočyja hrudzi z harodninaj i sadavinoj. Dla paraŭnańnia byli prapanavanyja kapusta, hranat, limon, kivi, apielsin, jabłyk dy mandaryn.

Ideja, adnak, vyklikała abureńnie žančyn. Mnohija paličyli paraŭnańni Mark Formelle prosta prynižalnymi. Voś niekalki papularnych kamientaroŭ:

«Pa-pieršaje, heta niejkaje źnievažalnaje i niedarečnaje paraŭnańnie. Pa-druhoje, biusthaltar biez prymierki kuplać nielha, bo ad taho, nakolki jon dobra i pravilna siadzić, naŭprost zaležyć zdaroŭje žančyny! Vaš markietołah pravaliŭ zadańnie na ŭsie 1000%. Zamiest stanoŭčych vodhukaŭ atrymajecie kuču chiejtu ad žančyn».

«Voś tak i hublajecca metavaja aŭdytoryja brenda. Ale kali heta chvalavała biełaruski biznes?»

«Oj, a čamu z trusami na 23 lutaha takoha nie było?»

«Mała što ceny stavicie r*sijskija (peŭna na r*siju pracujecie, što ŭžo hańba), dyk jašče j paraŭnoŭvać hrudzi z sadavinoj, što dehumanizuje. Padvojnaja hańba, karaciej. Horš tolki zen wear. Adno rasčaravańnie ŭ miascovych vytvorcach apošnim časam, sumna».

Na post brenda adreahavała i fieminisckaja supolnaść GIRLS POWER BELARUS. Jana adznačyła sumnieŭnaść paraŭnańnia žanočaha cieła z kapustaj, kivi i jabłykami, a taksama zaŭvažyła: «Šmatlikija žančyny vydatna viedajuć pamiery bializny svaich mužoŭ/chłopcaŭ i synoŭ i kuplajuć jaje biez sadavinna-harodninnych asacyjacyj».

Na samo śviata 8 Sakavika Mark Formelle vypuściŭ inšy post — z hifkaj mužčyn u bialiźnie ad samoha brenda, jakija vinšujuć žančyn tancam.

Hetym razam karystalniki sacsietak aburylisia tym, što na śviata, jakoje źviazvajuć z baraćboj za žanočyja pravy, prychilnicy brenda atrymali stereatypna seksisckaje vinšavańnie:

«U mianie niama słoŭ ad šoku ad taho, u što pieratvaryli hetaje śviata. 8 Sakavika — Mižnarodny Dzień Žanočaj Salidarnaści i Baraćby z Emansipacyjaj i Hiendarnaj Niaroŭnaściu. I baraćba z hiendarnaj niaroŭnaściu idzie da hetaha času i pastajanna. Lepš by rečy zrabili ź fieminisckimi i aktyvisckimi nadpisami, naprykład: My Body — My Choice, No Harassment, No Rape, No Misogyny i hetak dalej. Ale nie videa z mužčynami ŭ trusach, heta vyhladaje maksimalna krynžova».

«Kali ščyra, to absalutna nie estetyčna i nie śviatočna! Była ŭ vas daŭno rekłama, dzie mužčyny šyjuć trusy, voś tam było źniata prosta supier, a heta prosta Antyseks… vośmaje, sakavika, lezie ŭ trusy ruka… nu prama…»

«Najhoršaje vinšavańnie ŭ žyćci… kudy skaciŭsia «Mark Farmel».

Adnak u dadzienym vypadku bolšaść kamientataraŭ byli zadavolenyja śviatočnaj publikacyjaj:

«Uzrušvaje! Tak radasna nazirać, što vy ŭvasablajecie svaje idei biez saramlivaści)) Adzin z samych lubimych i prasunutych brendaŭ na biełaruskim rynku❤ Sa śviatam žanočuju častku vašaj kamandy!»

«Šykoŭnyja mužčyny! Dziakuj za dobry nastroj».

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary7

 • antyseks
  09.03.2023
  ka pusta... li mon
  nu "spasiba", što
  nie z vušami paraŭnali... roznych sabačak
 • Dievannyj voin
  10.03.2023
  imienno poetomu ja užie kak 20 let s*ať chotieł na 8 marta i 23 fievrala.
 • Čytač
  10.03.2023
  Taki savok u markietynhu, što navat śmiešna. I jašče hetyja "darahija mužčyny"... I smajły...
  SMM-mieniedžaru 17 hadoŭ?

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda2

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku6

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda2

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda

Hałoŭnaje
Usie naviny →