Hramadstva1414

Atrymać polskuju vizu stała adnačasova składaniej i praściej. Što źmianiłasia?

Biełarusy, uładalniki pastajannaha dazvołu na žycharstva ŭ Polščy, da 2023 hoda mahli davoli prosta rabić zaprašeńni dla blizkich svajakoŭ. Takaja mahčymaść nie źnikła, ale zrabić zaprašeńnie stała značna składaniej.

Biełarusy, jakija majuć pastajanny polski DNŽ (stały pobyt), da niadaŭniaha času mahli ź lohkaściu aformić zaprašeńnie blizkim svajakam. Dla hetaha dadatkova treba było mieć pierakład dakumientaŭ, što paćviardžajuć svajactva.

Ciapier ab tym, što z 2023 hoda praviły źmianilisia, mnohija daviedvajucca tolki padčas vizitu da polskaha nataryusa. Tam ža častka biełarusaŭ daviedvajecca, što zrabić zaprašeńnie im užo nie ŭdasca. U takuju situacyju trapili i našy čytačy, jakija płanavali zrabić zaprašeńnie pa takoj ža schiemie, jak i minułyja razy.

Zaprašeńni treba rabić pa miescy rehistracyi

Reč u tym, što da 1 studzienia zaprašeńnie rabiłasia praz nataryusa. Biełarusu z pastajanym DNŽ dastatkova było źviarnucca ź pierakładzienymi dakumientami da advakata, jaki składaje dakumient, i nataryusa, jaki jaho zaćviardžaje. Jak praviła, rabiłasia ŭsio heta ciaham adnaho dnia. Paśla, majučy na rukach zaprašeńnie, užo ŭ Biełarusi treba było zapisacca na padaču na vizu.

Taki padychod dazvalaŭ rabić zaprašeńni blizkim svajakam i adkryvać na jaho padstavie nacyjanalnyja vizy terminam znachodžańnia ŭ Polščy 365 dzion. 

Z 2023 hoda praviły afarmleńnia zaprašeńniaŭ, jak i pieralik patrebnych dla hetaha dakumientaŭ źmianilisia. Zaraz zaprašeńnie treba rabić nie praz nataryusa, a ŭ vajavodstvie pa miescy rehistracyi. Praz heta źmianiŭsia i pieralik nieabchodnych dakumientaŭ. Čałavieku, jaki zaprašaje inšaziemca ŭ Polšču, ciapier nieabchodna pradstavić paćviardžeńnie, dzie buduć pražyvać hości, a taksama dakazać, što ŭ jaho jość srodki na ŭtrymańnie rodnych.

Da 2023 hoda, kali zaprašeńnie rabili nataryusy, a nie ŭłady vajavodstva, ad asoby, jakaja choča zaprasić svajakoŭ, nie patrabavałasia mieć rehistracyju, miesca žycharstva i peŭnuju sumu hrošaj.

Praz hetyja źmieny častka biełarusaŭ, jakija majuć pastajanny DNŽ, zhubiła mahčymaść rabić zaprašeńni. U pieršuju čarhu ad hetaha paciarpieli tyja, chto praciahvaŭ žyć i pracavać u Biełarusi, ale mieŭ pastajanny dazvoł na žycharstva ŭ Polščy. I takich ludziej moža być davoli šmat, bo prava na atrymańnie pastajannaha DNŽ pa sproščanaj pracedury majuć usie ŭładalniki «Karty palaka».

Taksama ŭ składanaj situacyi akazalisia i tyja biełarusy, chto žyvie i pracuje ŭ Polščy, ale maje pry hetym ścipły aficyjny zarobak. Zaraz asoba, jakaja zaprašaje, pavinna mieć hrašovyja srodki ŭ pamiery nie mienš za 457 złotych na siabie, kožnaha člena siamji, jaki znachodzicca ŭ jaho na ŭtrymańni, i zaprošanaha zamiežnika na kožny miesiac płanavanaha vizitu (na termin dziejańnia vizy). Taksama treba mieć hrašovyja srodki na apłatu vydatkaŭ na viartańnie hościa dadomu. 

Kolki hrošaj treba mieć?

Naprykład, fizičnaja asoba, jakaja znachodzicca ŭ šlubie, maje na ŭtrymańni dzicia i zaprašaje zamiežnika ź niejeŭrapiejskaj krainy na adzin hod, pavinna mieć hrašovyja srodki ŭ pamiery nie mienš za 24 436 złotych, abo kala 5 250 jeŭra. Kali čałaviek nie zmoža dakazać, što maje takija hrošy, to zaprašeńnie zrabić nie ŭdasca.

Składanaści z afarmleńniem zaprašeńnia mohuć uźniknuć i ŭ tych biełarusaŭ, jakija zdymajuć nie cełuju kvateru, a tolki pakoj ci kojka-miesca, bo asoba, jakaja zaprašaje, musić paćvierdzić miesca pražyvańnia zamiežnaha hramadzianina.

Adnak z 1 studzienia 2023 hoda adbylisia i niekatoryja stanoŭčyja źmieny. Kali raniej biełarusy z pastajannym DNŽ mahli zaprašać da siabie tolki blizkich svajakoŭ, to z hetaha hoda stupień svajactva značeńnia nie maje. Biełarusy, zdolnyja vykanać apisanyja vyšej umovy, majuć prava rabić zaprašeńnie dla luboha inšaziemca niezaležna ad taho, kim jon jamu prychodzicca. 

Čytajcie taksama: Z «Pahoniaj» na vokładcy i štampam dla zamiežnych pajezdak. Jakija pašparty vydavali raniej u Biełarusi

Kamientary14

 • Mar
  12.03.2023
  [Red. vydalena]
 • Čieł
  12.03.2023
  Ničieho nieponiatno, bieriotieś za čto-to pisať tak chotia by potruditiś vniknuť v dietali... Nužno podtvierdiť dochod za hod dla prihłašienija, libo čtoby ukazannaja summa visieła na sčietu v bankie??
 • Rom
  12.03.2023
  Tak polaki i jes lubiat biełorusov čto vsie bolšie i bolšie sozdajut im problem dla vjezda😁
  Sieł i pojechał))

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii54

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

U Biełaruś znoŭ zalacieŭ šachied. Hetym razam jon dabraŭsia da Viciebska12

U Kobrynie bolš nie budzie vulicy Kalinoŭskaha11

Samit NATA pakazaŭ adsutnaść mocnaha lidara nakštałt Čerčyla — Bild3

Kaho siońnia možna nazvać sapraŭdnym patryjotam Biełarusi? Hutarka ź fiłosafam Barkoŭskim13

Hramadzianina Indyi, jak miarkujecca, uziali ŭ zakładniki ŭ Biełarusi9

Biełaruskim błohieram zakručvajuć hajki — źmianili praviły publikacyi rekłamy ŭ sacsietkach. Padrabiaznaści1

Prezident Čechii prapanavaŭ sposab pačać pieramovy pamiž Ukrainaj i Rasijaj6

U Rastoŭskaj vobłaści z-za ataki dronaŭ haryć naftabaza

Sud zakryŭ spravu akciora Aleka Bołduina, jakoha abvinavačvali ŭ nienaŭmysnym zabojstvie apieratarki-ŭkrainki na zdymkach

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii54

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →