Hramadstva

Zamanucha jość — adkaznaści niama. Sietka «Rodny kut» vydaje kartki łajalnaści, ale skarystacca imi składana

Pakupnikam u kramach rajspažyŭsajuza «Rodny kut» ŭ Hancavickim rajonie, zamańvajučy bonusami i źnižkami, vydali kartki łajalnaści «Moj Rodny kut». Adnak skarystacca imi niaprosta — mnohija mahaziny prosta nie prymajuć hetyja kartki, piša «Hancavicki čas».

Pakupniki dziviacca: u jakoj kramie možna zatarycca praduktami pa kartcy «Moj Rodny kut?»

Voś što raskazała adna z žycharak Hancavič:

«Piensijaniery mohuć atrymać takuju kartku źnižak «Rodny kut», i na niekatoryja tavary jość źnižki. Ale, jak akazałasia, nie ŭsie kramy prymajuć hetuju kartku. Na płoščy skazali, što jana nie dziejničaje. Zabrała mamie ŭ Vostraŭ, i ŭ jaje takaja kartka, dyk pradaviec kaža, što źnižki tolki pa miescy prapiski. A što prapiska? U Šaškach i Małych Kruhovičach niama kramy, dzie ŭstalavany terminał. Dyk dzie ž «Rodny kut» u Hancavickim rajonie?»

Inšaja žančyna raskazała, što ŭ ich takija kartki davali tolki piensijanieram: prynosiš pašpart, dakumient, što piensijanier, i zapaŭniaješ błank.

«U Kruhovičach u mahazinie hetaja mamina kartka dziejničała, inšy raz 80 kapiejek źnižka pa čeku: chleb, baton, kiefir u cełafanie, a ciapier i ŭ butelkach, kali kurycu cełuju zamarožanuju kuplaješ.

A voś u inšym «Rodnym kucie» nie zrazumieła.

Bolš za miesiac tamu pasprabavała hetu kartku pakazać, dyk na kasie maładaja skazała: «Nie ŭmieju źnižak rabić…» Ja śpiašałasia tady i nie było času raźbiracca. A dniami ŭ hetaj kramie skazali, kali ja ŭžo troški ich patrasła, što ŭ Hancavičach u «Karzinačkach», tak nazyvajucca niekatoryja mahaziny, takija kartki pracujuć, a ŭ ich na kasach inšaja apieracyjnaja sistema staić».

Na sajcie rodnykut.bu rekłamujuć prahramu łajalnaści «Moj Rodny kut»: maŭlaŭ, heta «vyhadnyja ŭmovy, unikalnyja tavary, vaša ekanomija, vydatnyja ceny».

Atrymać kartku možna biaspłatna pry sumie nie mienš za 50 rubloŭ u čeku ci nabyć jaje ŭ kasira za 99 kapiejek. Ale daviadziecca zapoŭnić ankietu.

Ankieta na sajcie

I ŭsio — kartka ŭ vašych rukach, možna karystacca pryvilejami prahramy. Darečy, karta łajalnaści «Moj Rodny kut» źjaŭlajecca nazapašvalnaj. Pieryjadam nazapašvańnia pryznajecca miesiac.

Źnižki pa karcie zaležać ad sumy pakupki: čym jana vyšejšaja, tym bolšy pracent źnižki. Adnak hetyja bonusy nie dziejničajuć na akcyjnyja tavary, ałkaholnyja i słabaałkaholnyja napoi, piva, pakiety, karobki, cukar, i na tavary, nabytyja pa kartach rasterminoŭki.

U Pałažeńni ab prahramie łajalnaści «Moj Rodny kut» jość infarmacyja, što «aktualny pieralik kram, jakija ažyćciaŭlajuć absłuhoŭvańnie kartaŭ, raźmiaščajecca na sajcie rodnykut.bu». Takija ž źviestki źmiaščajucca i na advarotnym baku samoj kartki.

Ale, jak havorycca, napisać možna što zaŭhodna. A nasamreč znajści pieralik kram u Bresckaj vobłaści, jakija ŭdzielničajuć u prahramie łajalnaści, na sajcie ciažkavata. Jość tam try harady — Biaroza, Brest i Pinsk. Ale pravieryć infarmacyju niemahčyma. Paviedamlajecca, što na hety momant na sajcie pravodziacca techničnyja raboty.

Skrynšot staronki sajta

«Hancavicki čas» źviarnuŭsia da tavaraznaŭcy Hancavickaha rajspažyŭsajuza Natalli Kandratovič, kab daviedacca, dzie možna atavarycca kartkami łajalnaści «Moj Rodny kut». Jana patłumačyła, što jany mohuć dziejničać tolki ŭ kramach «Rodny kut».

«Tamu što zusim roznyja prahramy ŭ našych kramach», — skazała tavaraznaŭca.

I dadała, što na hety momant prahrama kart łajalnaści prypynienaja.

«Heta nie naša rašeńnie. Kab adkazać kankretna i pravilna, čamu tak, treba padymać dakumienty. Kazać što-niebudź naŭzdahad — ja nie vaźmu na siabie takuju adkaznaść», — skazała Natalla Viktaraŭna.

Toje, što karty nie dziejničajuć, nasamreč nie dziŭna.

U Pałažeńni prahramy łajalnaści jość taki punkt, jaki «raźviazvaje ruki» arhanizataru: jon maje prava na svoj pohlad nie tolki mianiać źnižki, ale navat prypyniać/zakryvać dziejańnie prahramy.

Ale alternatyva jość. Pa słovach Natalli Kandratovič, piensijaniery, invalidy i šmatdzietnyja siemji mohut źviarnucca ŭ lubuju aŭtamatyzavanuju kramu (zabiaśpiečanuju kampjutaram z prahramnym zabieśpiačeńniem Fusion). Tam možna aformić dyskontnuju sacyjalnuju kartu sa źnižkaj 10%. Pry sabie mieć pašpart i dakumienty, jakija paćviardžajuć status (piensijnaje paśviedčańnie, paśviedčańnie šmatdzietnaj siamji ci invalida).

Čytajcie taksama:

«90% vybirajuć biudžetnyja bukiety i płaciać kartaj rasterminoŭki». Kolki ŭ Minsku ciapier kaštujuć kvietki i jaki na ich popyt

«Vitalur» kančatkova zaviaršyŭ svaju pracu

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →