Vajna88

«Pytańnie stajała tak: ci ja jedu, ci nichto». Manałoh kamandzira evakuacyi pałka Kalinoŭskaha

Nastaśsia «Sievier» Machamiet dzieviać miesiacaŭ vyvozić ź pieradavoj i najbližejšych podstupaŭ da frontu paranienych vajskoŭcaŭ. Pra vajennyja budni kamandzir evakuacyi bataljona «Vołat» pałka Kalinoŭskaha raskazvaje ŭ čakańni vyjezdu na zadańnie z chałodnaha padvała.

Nastaśsia «Sievier» Machamiet. Fota: archiŭ Nastaśsi «Sievier» Machamiet

«Nie ja pryjšła na vajnu, a jana pryjšła da mianie»

Ja pryjechała va Ukrainu i płanavała tut žyć da pieramien u Biełarusi. I heta skacina zvaliłasia na mianie. Uciakać druhi raz ja nikudy nie chacieła. Tamu zastałasia tut.

Fota: archiŭ Nastaśsi «Sievier» Machamiet

Try dni prasiadzieła ŭ sutareńni katedžnaha pasiołka pad Kijevam, a paśla pajechała ŭ najbližejšy vajenkamat.

Ja doktar, chirurh. Zaŭždy cikaviłasia vajenna-palavoj miedycynaj. Šmat čytała pra roznyja ranieńni. U mianie byŭ vialiki abjom tearetyčnych viedaŭ mienavita ab bajavych traŭmach.

Ja nie płanavała iści ŭ vojska ci stać vajennym doktaram. Kali b inačaj skłalisia abstaviny, to ja mahła b ciapier być u niejkaj balničcy i pracavać u apieracyjnaj.

«Była siarod pieršych biełarusaŭ, jakija padpisali kantrakt»

Spačatku ja była ŭ terytaryjalnaj abaronie, zatym u rocie achovy, a kali stała zrazumieła, što mianie ŭ zvyčajnaje padraździaleńnie nielha aformić, to pierabrałasia da biełarusaŭ. Tady heta byŭ bataljon Kastusia Kalinoŭskaha. Toje było ŭ 20 čysłach sakavika. Kantrakt my jeździli padpisvać z Vaniem «Brestam» razam.

Fota: archiŭ Nastaśsi «Sievier» Machamiet

Ja była siarod pieršych chłapcoŭ i dziaŭčat, jakija jaho padpisali, chacia biełarusy sabralisia jašče ŭ pačatku sakavika na bazie «Azova». Pieršyja dva miesiacy vykonvała abaviazki tyłavoha miedyka, raźbirała skład i lačyła prastudy.

«Pytańnie stajała tak: ci ja jedu, ci nichto»

Ź siaredziny maja ja akazałasia na evakuacyi. Tak vyjšła tady, što nie było kamu jechać i pytańnie stajała tak: ci ja jedu, ci nichto. Da taho ž ja ŭdzielničała ŭ płanavańni hetaj zadačy. Z taho času ja zajmajusia arhanizacyjaj evakuacyi. Heta ŭsio lažyć ciapier na mnie.

Časta jezdžu na pieradavuju, nie viedajučy padrabiaznaściaŭ, vałodajučy minimalnymi ŭvodnymi pa zadačy, jaje charaktary, ale dziakujučy litaratury i abmienu dośviedam mahu prykinuć patreby dla jaje vykanańnia.

Fota: archiŭ Nastaśsi «Sievier» Machamiet

Dumaju, što ja pryjdu da taho, što nieŭzabavie budu sama staracca rabić abjezdy, chacia toje nie prosta. Biez padrychtoŭki i infarmacyi dajezd da miesca dysłakacyi vajskoŭcaŭ abciažarany kłopatam, kab nie vydać ich pazicyi.

«Dumała, što zvarjacieju»

Samaje strašnaje — hublać ludziej, a jašče ciažej hublać ich u nieviadomaści. Kali ŭ nas było šaściora źnikłych bieź źviestak, dumała, što zvarjacieju. Było dzikaje adčuvańnie, što ich kinuli, chacia zrabili ŭsio mahčymaje. Ciapier, kali my viedajem, što čaćviora ź ich zahinuli, a dvoje ŭ pałonie, žyć lahčej, bo maješ jasnaść.

Fota: archiŭ Nastaśsi «Sievier» Machamiet

Za čas vajny šmat čaho pamianiałasia. A ja stała bolš vieryć u samu siabie. Mieniej sumniavacca. Źjaviłasia biasstrašša, časam navat jano pałochaje. Prosta nie realna tak nie bajacca.

Ranieńnie, jakoje ździviła bolš za ŭsio, — heta ranieńnie našaha paramiedyka. Jon adčuvaŭ siabie vydatna, niahledziačy na ranieńnie ŭ hrudnuju kletku. Byŭ ruchavym, vykonvaŭ zadačy. A kali jamu zrabili renthien, to tut ža skazali sieści, bo kula prajšła praz usio lohkaje.

Fota: archiŭ Nastaśsi «Sievier» Machamiet

Mara? Ja prosta chaču damoŭ, ale chaču ŭ svabodnuju Biełaruś. U ciapierašniaj mnie niama miesca…

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Foreign Policy pra kalinoŭcaŭ: Siońnia jany vajujuć za Ukrainu, ale spadziajucca zaŭtra viarnucca dadomu i zrynuć Łukašenku

U Pałku Kalinoŭskaha prydumali łajfchak dla tych, chto nie viedaje, čym zaniacca

Kalinoviec raskazaŭ, jak «Brest» navioŭ ahoń rasijskaj artyleryi na pazicyi ich ža vojskaŭ

Kamientary8

 • mda...
  24.02.2023
  mda...
 • Magda
  24.02.2023
  Dziakujem ščyra ad usiaho cyvilizavanaha śvietu … my z Polski z wami , żywiie Bełaruś !!!
 • alesia tožopuškina
  24.02.2023
  "Ja pryjechała va Ukrainu i płanavała tut žyć da pieramien u Biełarusi"
  "Mara? Ja prosta chaču damoŭ, ale chaču ŭ svabodnuju Biełaruś."

  "cudoŭna"... a chto ž budzie rabić pieramieny ŭ Biełarusi? puškin?

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa18

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa

Usie naviny →
Usie naviny

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

Budanaŭ pra pahrozu nastupu RF z poŭnačy: Katastrofy niama, ale nie bačyć prablem nie atrymajecca2

Zaŭtra ŭ Biełarusi budzie da +35°S, ale ŭ Minsku «ŭsiaho» +30°S3

Pryncesa Kiejt Midłtan naviedaje finał Uimbłdona ŭ niadzielu1

Ministarka sportu Francyi za dva tydni da Alimpijady vykupałasia ŭ Sienie, ledź nie paśliznuŭšysia na prystupkach VIDEA1

Paźniak pierakanany, što ŭ druhim tury vybaraŭ-1994 pieramoh by Łukašenku121

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu5

Novyja Patriot i SAMP/T nie zmohuć abaranić Charkaŭ, Sumy, Mikałajeŭ i Čarnihaŭ — analityki

Za 40 km ad Minska jość unikalny biaspłatny hidrapark z vadaspadami, lesam, plažami i navat «džakuzi»2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa18

FBR nazvała imia taho, chto stralaŭ u Trampa

Hałoŭnaje
Usie naviny →