Navuka i technałohii

Źjaviłasia mahčymaść chutka stvarać svaje ŭłasnyja fotarealistyčnyja i animavanyja avatary

Ich možna mianiać jak chto choča i ŭstaŭlać u roznyja prahramy ci hulni.

Fota: avaturn.me

22 lutaha aficyjna pačaŭ pracavać servis, jaki zdolny chutka stvarać vašy ŭłasnyja realistyčnyja avatarki i mianiać ich jak zaŭhodna. Dastatkova tolki niekalkich siekund i troch vašych sełfi.

Pry hienieracyi avataraŭ možna samastojna abirać im poł, a zatym vyznačacca ź jaho ci jaje ciełaskładam, adzieńniem, stylem pryčoski, aksesuarami i inšym. 

Bolš za toje, vašyja avatary taksama mohuć być animavanyja i impartavanyja ŭ roznyja prahramy ci videahulni.

«Servis Avanturn — heta sistema fotarealistyčnych avataraŭ dla vašych dadatkaŭ, hulniaŭ ci mietasuśvietu. Stvoranyja vami avatary imhnienna stanoviacca dastupnymi dla intehracyi ŭ luboje ličbavaje asiarodździe, jakoje pracuje na ruchavikach Unity, Unreal Engine 4 i Unreal Engine 5», — zajaŭlajuć raspracoŭniki servisu.

Sam servis biaspłatny, ale dla jaho spatrebicca najaŭnaść akaŭnta ŭ Discord.

Videa: avaturn.me

Čytajcie jašče:

Dla dyzajnierskaj prahramy Figma źjaviłasia novaja niejrasietka-pamočnik Genius

Mašynnaje navučańnie paskaraje pošuki pazaziemnaha rozumu

U Saudaŭskaj Aravii źjavicca vysokatechnałahičny chmaračos u formie kuba

Kamientary

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Usie naviny →
Usie naviny

Viačorka: Łukašenka abvieścić datu svaich vybaraŭ, tolki kali skončacca amierykanskija5

Pamior mastak Valeryj Čajka. Jon afarmlaŭ minskaje mietro

Zialenski pra zajavu Budanava pra nastup Rasii z poŭnačy: Jaho nie tak zrazumieli1

Ralf Šumachier ździejśniŭ kaminh-aŭt16

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman51

Jak vyhladaje čarha pa vadu ŭ Mazyry6

Jašče adna achviara ŭrahanu: u Śvietłahorsku dreva zabiła 90-hadovaha mužčynu

Ukraincaŭ spytali, ci pryjšoŭ čas pačynać pieramovy z Rasijaj — vyniki sacapytańnia1

«Paśpieli raźvitacca z žyćciom». Vidavočcy raskazali pra śmiarotny ŭrahan na Vilejskim vadaschoviščy5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Hałoŭnaje
Usie naviny →