Kino22

Z sakavika zapracuje anłajn-kinateatr biełaruskaha kino

Kamanda kinafiestyvalu «Paŭnočnaje źziańnie» zapuskaje anłajn-kinateatr biełaruskaha kino Vodblisk. Tam možna budzie hladzieć sučasnaje niezaležnaje kino, zroblenaje biełarusami.

Kadr ź filma «Maja babula z Marsa»

Novyja stužki buduć dadavacca štomiesiac.

Pieršy film na płatformie źjavicca 1 sakavika. Heta «Maja babula z Marsa» — dakumientalnaje kino pra babulu režysiora ŭ anieksavanym Krymie, źniataja Alaksandram Michałkovičam. 

Kab hladzieć filmy ŭ biełaruskim anłajn-kinateatry, treba zarehistravacca. Dostup da luboha filma kaštuje 5$ i vydajecca na 30 dzion, za hety čas film možna pierahladzieć kolki zaŭhodna razoŭ.

Dla hledačoŭ, jakija znachodziacca na terytoryi Biełarusi, Vodblisk u 2023 hodzie budzie biaspłatny. Heta źviazana z tym, što praz mety biaśpieki kinateatr pakul nie moža prymać płaciažy ad karystalnikaŭ ź Biełarusi. 

Na płatformie buduć taksama dyskusii i hutarki ź biełaruskimi režysiorami, pradziusarami dy inšymi kinadziejačami. Supravadžać kožny film budzie razmova ź jaho stvaralnikami i stvaralnicami. Dyskusii buduć u volnym dostupie dla ŭsich, niezaležna ad hieahrafii.

Kamientary2

  • Lublu kinošku
    20.02.2023
    O, a ideja dobraja! Dziakuj!
  • Supracoŭnik
    20.02.2023
    Vinšuju Volu z novym pačynańniem. Zaŭsiody začaroŭvaje svajoj enierhijaj!

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Usie naviny →
Usie naviny

Kašteli, ranety, piepinki: usio pra staryja biełaruskija sady i sarty. I dzie ich kupić4

Niekatorym žurnalistam ź Biełarusi zabaranili aśviatlać Alimpijadu3

Jakoha nadvorja čakać biełarusam na nastupnym tydni

Na BT zapuścili šou «Dobry viečar!» Hościa pieršaha vypusku — zorka rasijskaha šansona Vika Cyhanova20

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby25

Izrail nanios udary pa Jemienie «paśla dzieviaci miesiacaŭ bieśpierapynnych napadaŭ»8

Zorka tyktoku Liza Vietrava zakryvaje svoj papularny błoh pra biełaruskuju movu19

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ63

Redaktar hłybockaj rajonki napisaŭ pra śmiećcie ŭ horadzie, a paśla zrazumieŭ, što padyhryvaje «voraham»14

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Hałoŭnaje
Usie naviny →