Hramadstva1818

Cichanoŭskaja ŭ Miunchienie razmaŭlała z Ołafam Šolcam i kiraŭnikom jaho kancylaryi

Śviatłana Cichanoŭskaja razam z delehacyjaj svajho Ofisa i Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta padčas Miunchienskaj kanfierencyi pa biaśpiecy praviała sustreču ź fiederalnym kancleram Hiermanii Ołafam Šolcam, paviedamlaje pres-słužba Cichanoŭskaj. 

Śviatłana Cichanoŭskaja z Ołafam Šolcam. Fota: pres-słužba Cichanoŭskaj

Padčas sustrečy abmierkavali nieabchodnaść novaj skaardynavanaj stratehii ŭ abaronu biełaruskaj niezaležnaści.

Taksama adbyłasia sustreča z kiraŭnikom kancylaryi Šolca Volfhanham Šmitam. Jany abmierkavali budučyniu biaśpieki ŭ rehijonie i ahulnuju stratehiju ŭ Mižmorji, dzie Biełaruś — adzin z klučavych elemientaŭ biaśpieki.

Na sustrečy havaryli i pra kancepcyju kaalicyi ŭ padtrymku demakratyčnaj Biełarusi. Cichanoŭskaja paprasiła Hiermaniju stać adnym ź lidaraŭ takoj kaalicyi, kab vystupić harantam mirnaha pierachodu ad dyktatury da demakratyi, vyvadu rasijskich vojskaŭ, raspracoŭku płana adbudovy Biełarusi i płana Maršała dla našaj krainy.

Śviatłana Cichanoŭskaja z Volfhanham Šmitam. Fota: pres-słužba Cichanoŭskaj

Akramia niamieckich palitykaŭ, Cichanoŭskaja praviała sustrečy i ź inšymi ŭpłyvovymi ŭ zachodnim śviecie asobami. Adnym ź jaje surazmoŭcaŭ staŭ amierykanski ambasadar Majkł Makfoł. Jon adzin z byłych ambasadaraŭ ZŠA i ciapier aktyŭna pracuje ŭ dapamozie Ukrainie i Biełarusi.

Ź im Cichanoŭskaja havaryła pra toje, jakim čynam viarnuć Biełaruś u paradak dnia, vyzvalić palitviaźniaŭ, zrabić sankcyi bolš efiektyŭnymi. Siarod inšaha abmiarkoŭvałasia stvareńnie kaalicyi ŭ padtrymku demakratyčnaj Biełarusi z roznych krain, jakija buduć sistematyzavać pracu i stratehiju bačańnia situacyi pa Biełarusi, a taksama ŭdzieł ekśpiertnaj, prafiesijnaj supolnaści ŭ padrychtoŭcy prahramy reformaŭ dla novaj Biełarusi.

Taksama Cichanoŭskaja sustrełasia ź ministarkaj zamiežnych spraŭ Isłandyi, jakaja zaraz staršyniuje ŭ Radzie Jeŭropy. Abmiarkoŭvałasia pašyreńnie ŭdziełu Biełarusi ŭ prajektach Rady Jeŭropy, raźvićcio kantaktnaj hrupy ŭ miežach Rady Jeŭropy. U kantaktnuju hrupu ŭvajšli 10 pradstaŭnikoŭ biełaruskaj hramadzianskaj supolnaści i demakratyčnych siłaŭ.

Abmiarkoŭvali siarod inšaha i dakumienty novaj Biełarusi, ź jakimi biełarusy mahli b padarožničać, znachodzicca lehalna na terytoryi Jeŭrapiejskaha sajuza, a taksama mieć mahčymaść vyjazdžać. U vyniku damovilisia adnosna rehularnych kansultacyj, niekalkich sustreč u najbližejšy čas i kankretnyja prahramy padtrymki.

Paśla Śviatłana Cichanoŭskaja praviała pracoŭnuju sustreču ź jeŭrakamisarkaj pa ŭnutranych spravach Ilvaj Jochansan. Na sustrečy byŭ pradstaŭleny prajekt dakumienta, jaki dapamoža biełarusam identyfikavacca za miažoj, paćviardžać svajo hramadzianstva, a ŭ ideale — padarožničać. U sakaviku-krasaviku adbuducca kansultacyi ź ministrami zamiežnych spraŭ pa pytańniach vydačy takich časovych dakumientaŭ i spraščeńnia znachodžańnia biełarusaŭ.

Śviatłana Cichanoŭskaja ź Ilvaj Jochansan. Fota: pres-słužba Cichanoŭskaj

Akramia taho, abmierkavali i spraščeńnie vizavych pracedur. Cichanoŭskaja zaklikała da pašyreńnia praktyki vydačy humanitarnych viz, jakija dazvalajuć biełarusam vyjazdžać z krainy, padaŭžeńnia terminu i vydačy doŭhaterminovych šenhienskich viz na 2, 3 i 5 hadoŭ.

Taksama havaryli pra spraščeńnie vydačy mihracyjnych dakumientaŭ biełarusam, jakija znachodziacca na terytoryi ES: kab nie patrabavali apastyl, daviedki ab niesudzimaści, a sam termin razhladu dakumientaŭ byŭ chutčejšy ŭ dačynieńni da biełarusaŭ. Havaryli taksama pra mahčymaść adkryćcia humanitarnych kalidoraŭ u vypadku eskałacyi i na vypadak zakryćcia miežaŭ.

Čytajcie taksama:

Šolc zaklikaŭ usich sajuźnikaŭ dać tanki Ukrainie prosta ciapier, a Makron skazaŭ pra niasvoječasovaść dyjałohu

Soras: Pieramoha Ukrainy budzie spryjać raspadu Rasijskaj impieryi

Kamientary18

 • Cha cha cha
  17.02.2023
  Voś jašče i jašče adna razmova i pieramožam)))
 • Mahate
  17.02.2023
  NN, udakładładnicie kali łaska ci zapłanavana sustreča z Hrośsi u spravie raspracouki mirnaha atama u Biełarusi. Dziakuj
 • volodja volodjevich
  17.02.2023
  khbešniki, fsbešniki, jabaćki i karysnyja idyjoty Paźniaka objediniajtieś. Cichanoŭskaja sustrełasia, Cichanoŭskaja skazała!

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →